De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kinderen in armoede in Belgie
Armoede in België -

Kinderen in armoede in Belgie

woensdag 18 januari 2012 09:30
Spread the love

Het federaal jaarboek “armoede” meldt dat het armoederisico tussen 0 en 18j op 18.5% ligt in ons land.

Dat desondanks de inspanningen van de overheid, is er geen daling van dit cijfer.

De leeftijd, de arbeidssituatie van de ouders, de herkomst en gezinssamenstelling dragen bij tot de armoederisico.

Ook bij de senioren ligt de armoedereisico hoger.

Een inhaalbeweging van de pensioenen dringt zich op om een minimaal levensstandaard te garanderen.

take down
the paywall
steun ons nu!