De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kijken in de ziel/Het vonnis van Mohammed B/Inhumane detentie/Meten met twee maten

Kijken in de ziel/Het vonnis van Mohammed B/Inhumane detentie/Meten met twee maten

zaterdag 1 augustus 2015 02:19
Spread the love

KIJKEN IN DE ZIEL/HET VONNIS VAN MOHAMMED BINHUMANE DETENTIE/METEN MET TWEE MATEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/kijken-in-de-zielhet-vonnis-van-mohammed-binhumane-detentiemeten-met-twee-maten/

Enkele dagen geleden [om precies te zijn: 26 juli 2005]was het tien jaar geleden, dat Mohammed B, moordenaarvan cineast T van Gogh, tot levenslange gevangenisstraf werdveroordeeld.In 2014 kwam Volkert van der G, moordenaar van de politicusP Fortuyn vrij, na te zijn veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf.Tijd voor een terugblik:

Frapperend genoeg stuitte ik op een artikel in Het Parool”Waarom bevalt de ene reeks kijken in de ziel zoveel beter dan de andere” [1]Hierin stond, dat een van de rechters in het proces Mohammed B, de man,die in 2005 werd veroordeeld voor de moord op cineast T van Gogh,het vonnis ”levenslang” achteraf niet lekker zat. [2]
Dat is wel een beetje mosterd na de maaltijd, maar tenminstestelt die rechter, Martin Diemer genaamd, het vonnis wel ter discussie.Terecht, zoals ik zometeen zal betogen.In Diemer´s argumentatie kan ik mij gedeeltelijk vinden, gedeeltelijkniet.Hij stelt achteraf Mohammed B graag een tweede kans te hebben gegeven. (3)Mee eens.Niet ga ik mee in zijn overweging, dat immers ´´kompanen´´ ¨(terminologieHet Parool, niet de mijne) afstand hebben genomen van het´´radicaal islamitische gedachtegoed, dat hem dreef tot de gruwelmoord.´´(4)Nu had/heeft Mohammed B weliswaar fundamentallistische opvattingen,maar dat heeft met geweld niets of weinig uitstaande.Verreweg de meeste fundamentalistische moslims zijn vreedzaam.Neen, persoonlijke factoren en (dat moet gezegd) de voortdurende antiIslamhetze van van Gogh, in een tijd, dat moslims vanwege de 11 septemberaanslagen toch al onder vuur lagen, hebben geleid tot de zonder meerte veroordelen moord op van Gogh. (5)Dat Mohammed B daarvoor dus streng gestraft werd, is onverkort terecht.Er zitten echter een aantal nare kanten aan deze zaak, die Diemer niet noemt.
Meest schrijnend vind ik de rechtsongelijkheidVolkert van der G, de moordenaar van Fortuyn, werd veroordeeldtot 18 jaar gevangenisstraf.Mohammed B tot levenslang. [6]
Beiden twee gruwelijke moorden.Waarbij van der G spijt betuigde en Mohammed B niet. (7)Dat kan een strafverschil uitmaken, maar niet tussen 18 jaar en levenslang.
Wat natuurlijk een rol gespeeld heeft bij het verschil in straf is,dat de moord op van Gogh als ´´terroristisch misdrijf´´beschouwd werd, wat absolute onzin is. (8)Want wanneer dan heeft hij de Overheid tot een bepaald beleidwillen dwingen, de economische en/of sociale structurenwillen ontwrichten/vernietigen of ´´de bevolking of een deel daarvan´´vrees proberen aan te jagen. (9)Door de moord op van Gogh.Dan moeten alle liquidatieverdachten of anderen, verdacht vanmoord, ook volgens terrorismecriteria veroordeeld worden.
NieuwsflashMoord jaagt altijd angst aan.
Meten met twee maten dus, met een onacceptabel verschilin strafmaat.Voor dezelfde soort misdaad.Gruwelijke moord.Voorbedachte rade. (10)
Maar er is meer:
Het was niet voldoende om Mohammed B tot de fysieke doodhier op aarde te veroordelen, want dat is levenslang, in Nederland. [11]Hem is ook contact met medegevangenen ontzegd, wat neerkomt opeen isolatie,  isolatiefolter welteverstaan. [12]Weliswaar mag dit niet onbeperkt en wordt om de zoveel tijd[het AD schrijft, om het half jaar, elders heb ik gelezen, omde zes weken] de situatie opnieuw overwogen [13],Feit is, dat hij zeker tot 2007, ruim 2,5 jaar, geen contact gehad heeftmet medegevangenen. [14]Volgens informatie zou dat ook in 2011 nog zo zijn. [15]
Hoe dan ook:Dit druist tegen alle beschavingsregels en mensenrechten in,waarop Nederland zich, als het om andere landen gaat, zograag op beroept.Dat mag, maar het wordt hoog tijd, eens de hand in eigenboezem te steken, want de hypocrisie druipt er vanaf.Zie ook nogeens het racistische politieoptreden en de manierwaarop met vluchtelingen wordt omgesprongen. [16]
Terug naar Mohammed B:Behoorlijk van het pad afgedwaalde Kamerleden alsLPF Kamerlid Eerdmans, het toen ”onafhankelijke” Kamerliden ex VVD’er,de latere PVV Fuhrer G Wilders en ja, ook PvdA er Van Heemstmet een kennelijk 17e eeuws wereldbeeld pleitten voor totaleisolatie. [17]Ik heb daar destijds nog Van Heemst op aangeschreven.Zie brief geheel onderaan.

EPILOOG
Dat is, in het kort samengevat, de zaak van Mohammed B.Een man, die voor zijn misdaad een zware straf verdiende.Maar dan wel binnen proporties en met inachtneming vanzijn rechten, die ieder mens altijd houdt, ongeacht het gepleegdemisdrijf.
Het kan niet zo zijn, dat de een voor moord met voorbedachte rade 18 jaar cel krijgt [Volkert van der G], terwijl de ander,bij een zelfde misdrijf, levenslang krijgt.Mohammed B dus. 
Dat de een wel en de ander geen spijt betuigt, kan eenverschil in strafmaat zijn, maar niet zo’nabsurde.
Daarnaast is het ontzeggen van contact met medegevangenen,wat, getuige mijn informatie, al jaren het geval is, een groteskemensenrechtenschending, die niet onderdoet voor de praktijkenin dictaturen.
Dat een van de rechters van Mohammed B in zijn ziel gekekenheeft en dat het vonnis hem achteraf niet lekker zit, is mooi,maar komt rijkelijk laat.
Had hij maar in zijn ziel gekeken, tijdens het proces.
Nu is het mosterd na de maaltijd.

Astrid Essed

NOTEN

[1]
HET PAROOLWAAROM BEVALT DE ENE REEKS KIJKEN IN DE ZIELZOVEEL BETER DAN DE ANDERE28 JULI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/31000/HAN-LIPS/article/detail/4109214/2015/07/28/Waarom-bevalt-de-ene-reeks-Kijken-in-de-Ziel-zoveel-beter-dan-de-andere.dhtml

[2]

´´Een van de rechters van Mohammed B. heeft nu zijn bedenkingen over de uitgesproken straf. Dat het voor de moordenaar van Theo van Gogh uitdraaide op levenslang, zit Martien Diemer achteraf niet lekker.Hij had na verloop van tijd graag een tweede kans ingebouwd, vooral nu hij in de krant leest dat de kompanen van B. inmiddels afstand hebben genomen van het radicaal-islamitische gedachtegoed dat hem dreef tot de gruwelmoord.´´

HET PAROOLWAAROM BEVALT DE ENE REEKS KIJKEN IN DE ZIELZOVEEL BETER DAN DE ANDERE28 JULI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/31000/HAN-LIPS/article/detail/4109214/2015/07/28/Waarom-bevalt-de-ene-reeks-Kijken-in-de-Ziel-zoveel-beter-dan-de-andere.dhtml

NRCRECHTER/UIT ARMOEDE LEGDEN WE MOHAMMED B LEVENSLANG OP16 JULI 2015

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/juli/16/moord-rechter-uit-armoede-legden-we-mohammed-1514984

RECHTSPRAAK.NLVONNIS MOHAMMED BNummer

ECLI:NL:RBAMS:2005:AU0025

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2005:AU0025

(3)

NRCRECHTER/UIT ARMOEDE LEGDEN WE MOHAMMED B LEVENSLANG OP16 JULI 2015

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/juli/16/moord-rechter-uit-armoede-legden-we-mohammed-1514984

(4)

HET PAROOLWAAROM BEVALT DE ENE REEKS KIJKEN IN DE ZIELZOVEEL BETER DAN DE ANDERE28 JULI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/31000/HAN-LIPS/article/detail/4109214/2015/07/28/Waarom-bevalt-de-ene-reeks-Kijken-in-de-Ziel-zoveel-beter-dan-de-andere.dhtml

(5)

NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/HEILIGVERKLARINGVAN EEN ISLAMOFOOB EN ANTISEMIETASTRID ESSED10 NOVEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-goghheiligverklaring-van-een-islamofoob-en-antisemiet/

[6]

VOLKSKRANTLEVENSLANGE CELSTRAF VOOR MOHAMMED B26 JULI 2005

http://www.volkskrant.nl/binnenland/levenslange-celstraf-voor-mohammed-b~a688675/

NU.NL18 JAAR CEL VOOR VOLKERT VAN DER G15 APRIL 2003

http://www.nu.nl/algemeen/134239/18-jaar-cel-voor-volkert-van-der-g-video.html

[7]

NU.NLVAN DER G BETUIGT SPIJT NA NIEUWE EIS LEVENSLANG4 JULI 2003
http://www.nu.nl/algemeen/170605/van-der-g-betuigt-spijt-na-nieuwe-eis-levenslang.html

DOORBRAAK/GEBLADERTEGEEN TRANEN OM DOOD FORTUYNERIC KREBBERS2002
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10839f52.htm
DOORBRAAK/GEBLADERTEHET RECHTS POPULISME VAN FORTUYNHARRY WESTERINKFEBRUARI 2002

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10804f49.htm

(8)
UITPERS.BEKRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED BASTRID ESSEDSEPTEMBER 2005

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116

(9)

´´Artikel 83aOnder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.´´ARTIKEL 83a WETBOEK VAN STRAFRECHT
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/83a.html


(10)

DE PECH VAN MOHAMMED BMOHAMMED BENZAKOUR24 AUGUSTUS 2005

http://maghrebonline.be/opinie/categorie%C3%ABn/mohammed-benzakour/item/188-de-pech-van-mohammed-b.html#.VbugufPtmko

[11]

NRCWIE IN NEDERLAND LEVENSLANG KRIJGT, IS GEHEEL VERLOREN12 MEI 2012
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2012/05/12/wie-in-nederland-levenslang-krijgt-is-geheel-verloren/

NOSDE LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF

http://static.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2005/7/25/250705levenslang.html

[12]

NRCOOK B’S GEDACHTEN ZITTEN VAST27 JULI 2005

http://vorige.nrc.nl/dossiers/moslimterreur/aanslagen_bedreigingen/de_moord_op_theo_van_gogh/article1868206.ece

ISOLATIEFOLTER”Gevangenisregimes kennen in de regel isolatie, d.i. het apart opsluiten van gevangenen als disciplinaire straf of omdat zij een bedreiging voor anderen vormen
…………….
……………..
” Het langdurig isoleren van gevangenen in centra voor maximale veiligheid (Eng: maximum security prisons), zoals van de Duitse RAF-gevangenen in de jaren zeventig, heeft aanleiding gegeven tot klachten over isolatiefolter, d.i. het stelselmatig onthouden van sensore prikkels als natuurlijk licht en geluid en van omgang met andere mensen. Gevolgen van isolatiefolter zijn o.m. algemene pijngevoelens, desoriëntatie, concentratieverlies, slapeloosheid en waandenkbeelden.”

Bron:

AMNESTY INTERNATIONAL/ISOLATIEFOLTER

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/isolatiefolter

INHUMANE DETENTIE MOHAMMED B

ASTRID ESSED 

Artikel dateert uit 2012/recentelijk op

website geplaatst

http://www.astridessed.nl/2012inhumane-detentie-mohammed-b-2/

TROUW

HOE ZWAAR MAG ZIJN REGIME ZIJN

28 JULI 2005

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1737241/2005/07/28/Hoe-zwaar-mag-zijn-regime-zijn.dhtml

[13]

AD

MOHAMMED B ZIET AL 2,5 JAAR NIEMAND

8 MEI 2007

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2242220/2007/05/08/Mohammed-B-ziet-al-2-5-jaar-niemand.dhtml

[14]

AD

MOHAMMED B ZIET AL 2,5 JAAR NIEMAND

8 MEI 2007

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2242220/2007/05/08/Mohammed-B-ziet-al-2-5-jaar-niemand.dhtml

[15]

JOOP.NL

MOHAMMED B MOET ZIJN STRAF BLIJVEN BEGRIJPEN

HAN VAN DER HORST

12 SEPTEMBER 2011

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/10186_mohammed_b_moet_zijn_straf_blijven_begrijpen/

[16]

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD ENBEPAALD NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/mitch-henriquezdode-politiegeweld-en-bepaald-niet-de-eersteno-justice-no-peace/

JACHT OP ILLEGALEN/RAZZIA’S EN ETNISCH PROFILERENASTRID ESSED26 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/jacht-op-illegalenrazzias-en-etnisch-profileren/

[17]

”Mohammed B. wordt in de gevangenis aan een ‘individueel regime’ onderworpen, maar hij hoeft niet de rest van zijn leven in een isoleercel door te brengen. Een van de beperkingen van zijn regime is dat hij geen contact mag hebben met medegevangenen, aldus een justitiewoordvoerder. Over concrete maatregelen worden geen mededelingen gedaan. Gisteren werd B. veroordeeld tot levenslang wegens moord op Theo van Gogh.

Diverse Tweede-Kamerleden pleitten gisteren voor totale isolatie. PvdA-woordvoerder Van Heemst wil dat er ,,geen enkele mogelijkheid” zal zijn om radicale ideeën te verspreiden. Kamerlid Eerdmans (LPF) vindt dat B. ,,volledig moet worden afgesloten” voor de buitenwereld. Het onafhankelijke Kamerlid Wilders zei dat justitie de veroordeelde ,,in een isolement” moet houden om verspreiding van radicale teksten te voorkomen.”

NRCOOK B’S GEDACHTEN ZITTEN VAST27 JULI 2005

http://vorige.nrc.nl/dossiers/moslimterreur/aanslagen_bedreigingen/de_moord_op_theo_van_gogh/article1868206.ece

TEKST ARTIKEL 

JOOP.NL

MOHAMMED B MOET ZIJN STRAF BLIJVEN BEGRIJPEN

HAN VAN DER HORST

12 SEPTEMBER 2011

Als Mohammed B. gek wordt, dan moeten er maatregelen genomen worden om dat te voorkomen

Volgens Abida, de vrouw van Samir A. wordt Mohammed B. de moordenaar van Theo van Gogh, langzaam gek. Dat komt omdat hij 23 uur per dag in eenzame opsluiting zit. Dat ene overgebleven uurtje lucht hij ook alleen omdat de gevangenisleiding vreest dat hij anders medegevangenen tot zijn versie van de islam bekeert.

Er is nóg een gedetineerde die aan hetzelfde regime onderworpen is, Abida’s man, Samir A. Volgens haar houdt hij het vol omdat hij in 2013 vrij komt. Hij blijkt zijn tijd nuttig te besteden aan een studie bestuurskunde. Een derde gevangene die wegens terrorisme een straf uitzit, wordt milder behandeld. Hij dankt dat aan het feit dat hij afstand genomen heeft van zijn denkbeelden.

Wat moet je hier nu van denken? Het is moeilijk voorstelbaar dat dit strenge regime en deze totale isolatie bedoeld zijn als extra drukmiddel om Samir A. en Mohammed B. er toe te brengen hun gedachtengoed op te geven. In een democratie immers maakt men van zulke middelen geen gebruik om gevangenen van onwelgevallige denkbeelden af te brengen.  Anders komt de overheid op een hellend vlak dat uiteindelijk leidt naar een autoritair systeem. Kennelijk dicht het Ministerie van Justitie en Veiligheid Samir A. en Mohammed B. magische overtuigingskracht toe, alsof hun denken besmettelijk is en als een bacterie van de één op de ander overspringt. Dat is te veel eer voor de heren, die tot nog toe op dit gebied niet veel meer ten beste hebben gegeven als aan elkaar geplakte teksten van anderen, net Anders Breivik, trouwens.

Wordt Mohammed B.  krankzinnig? De manier waarop hij wordt vastgehouden, zou best gekmakend kunnen zijn. Juist omdat hij in tegenstelling tot Samir A. geen enkel perspectief heeft op vrijlating. In de comments van het internet lees je veel blijken van grimmige voldoening over het bericht, dat B. psychisch ontregeld begint te raken. Ik deel die voldoening niet. Als Mohammed B. gek wordt, dan moeten er maatregelen genomen worden om dat te voorkomen. Ten eerste omdat een straf alleen maar zin heeft als je hem begrijpt en ten tweede omdat het een kwestie van beschaving is, toevallig het soort beschaving dat wij tegen types als Mohammed B. en zijn medestanders verdedigen.

 ETNISCH PROFILEREN

BRIEF AAN PVDA TWEEDE KAMERLID

VAN HEEMST OVER ZIJN VOORSTEL TOT TOTALE

ISOLATIE MOHAMMED B

ToP.vHeemst@tk.parlement.nl P.vHeemst@tweedekamer.nlFeb 2, 2006Geachte heer van Heemst,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Ik heb recentelijk tot mijn grote verontrusting kennisgenomen van het
feit, dat u zich in een dd 27-7 2005 gehouden kamerdebat, twee dagen na de
veroordeling van de heer Mohammed B door de rechtbank tot levenslange
gevangenisstraf, voorstander hebt betoond van een ”totale isolatie”
betreffende zijn detentie.
Hoewel een en ander reeds enkele maanden geleden heeft plaatsgehad,
acht ik uw uitspraken  dermate alarmerend, dat ik mij in dezen tot u richt

Uiteraard is het u bekend, dat de heer Mohammed B inmiddels door
Justitie is onderworpen aan een individueel gevangenisregime, hetgeen 
contact met
zijn medegedetineerden uitsluit.
Eveneens is u bekend, dat deze maatregel om de zes weken opnieuw wordt
herbekeken.

Het is mi evident, dat een dergelijke door Justitie opgelegde maatregel
niet alleen strijdig is met artikel 23, lid 1 en 2, Penitentiaire
Beginselwet, die een eventuele verlenging van een individueel 
gevangenisregime na
twee weken toest in plaats van de door Justitie opgelegde zes weken, maar
eveneens het gevaar kan inhouden van een automatische verlenging, die
in extremis kan leiden tot langdurige tot zeer langdurige isolatie,
hetgeen in strijd is met de internationale rechtsregels

Het verontrust mij dan ook ten enenmale dat u als kamerlid van een op
democratische rechtsregels gebaseerd parlement hiervan niet alleen
voorstander bent, maar zelfs zou willen overgaan tot complete isolatie,
hetgeen zoals u bekend is, impliceert een permanente uitsluiting van
contact met de buitenwereld

Te uwer informatie:

De door u voorgestane juridische maatregel impliceert de zogenaamde
langdurige isolatie, anders gezegd, isolatiefolter, is niet alleen in
hoge mate inhumaan, maar evenzeer in strijd met de internationale
rechtsregels
In dit verband verwijs ik u naar de artikels 6 en 7, Grondbeginselen
voor de Behandeling van Gevangenen dd 1990

Genoemde internationale rechtsregels hangen grotendeels samen met de
ernstige lichamelijke en psychische gevolgen voor de gedetineerde onder
een dergelijk regime, o.a.  o.a.  depressie, desorientatie, sterk verlaagde
bloeddruk en een ernstige psychische teruggang van de betreffende
gedetineerde, waarvan niet alleen melding is gemaakt door de
internationaal-gerennommeerde mensenrechtenorganisatie Amnesty
International, maar eveneens in een in opdracht van het Ministerie van
Justitie gemaakt rapport dd 2003 ten aanzien de EBI [Extra Beveiligde
Inrichting] te Vught, waar de heer Mohammed B momenteel verblijft

Ook heeft de Nederlandse afdeling van EORG [ Europese Organisatie ter
Bescherming van de Rechtspositie van Gedetineerden] dd 14-11-2005 de
onrechtmatigheid van de isolatie van de heer Mohammed B aan de orde gesteld

Ik doe u een en ander in P/S aansluitend toekomen

Meneer van Heemst, het is evident, dat de heer Mohammed B met het
plegen van de moord op de heer T van Gogh een zeer ernstig misdrijf heeft 
begaan,
waartegenover een strenge straf dient te staan
Over het al dan niet levenslange karakter hiervan kan men van mening
verschilen, zeker tegen het licht van de strafveroordeling van de heer
V van der G, die met de moord op de heer P Fortuyn, humanitair gezien een
even ernstig misdrijf heeft begaan.

Cruciaal voor mij is echter het feit, dat mensenrechtenregels te allen
tijde dienen te worden gehandhaafd, zonder aanzien des persoons en
onafhankelijk van de ernst van het gepleegde misdrijf

Van u als kamerlid, dat zich gezien zijn verantwoordelijkheid en
taakstelling dient te baseren op de principes van de Nederlandse
rechtsstaat, mag dan ook verwacht worden, dat uj zich baseert op niet
alleen genoemde principes, maar eveneens op de internationale 
rechtsverdragen,
waaraan Nederland als verdragspartij gehouden is.

Nadrukkelijk wil ik u wijzen op het feit, dat loslating van deze
principes de weg openstellen voor de afglijding van het Nederlandse 
Staatsbestel
naar niet-democratische rechtsvormen, met alle ernstige consequenties van 
dien

Tenslotte verwijs ik u in dezen naar de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens
Zie
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.htm

Ik spreek in dit verband de hoop uit, dat u zult inzien, dat
mensenrechtenregels dienen te worden nageleefd zonder aanzien des
persoons en ongeacht het gepleegde misdrijf

Afwijking van bovengenoemde principes zullen juist de
aantrekkingskracht van het radicalisme versterken, dat u wenst te bestrijden

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Amsterdam 

P/S

Grondbeginselen voor de Behandeling van Gevangenen dd 1990
Zie
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/g2bpt.htm

Tav de psychische en lichamelijke consequenties van isolatiefolter
Zie
http://www.amnesty.nl/overamnesty_encyclopedie_i.shtml#377
en
http://www.amnesty.nl/themas_gevangenisomstandigheden.shtml#Isolatie

Tav het in opdracht van Justitie verschenen rapport betr de psychische
conditie van gedetineerden in het EBI te Vught
Zie
http://www.justitie.nl/images/onderzoek%20naar%20effect%20vd%20ebi%20op%20psychisc_tcm74-33806.pdf
Zie met name blz 49

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!