De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kif Kif, Mana vzw, Nadia Fadil (nog eens) over islamofobie.

Kif Kif, Mana vzw, Nadia Fadil (nog eens) over islamofobie.

donderdag 11 december 2014 22:30
Spread the love

Kif Kif publiceert uit de oude doos. 

Kif Kif dat “onze ogen wil openen voor racisme ze sluit”.

Uiteraard gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid om niets anders te doen dan de Vlaamse Overheid en de democratie te bekritiseren en om kritische moslims het spreken te beletten met alle mogelijke middelen.

Dat Kif Kif gebruik maakt van een analyse uit 2011 van Nadia Fadil om het anno 2014 nog eens over te doen grenst aan het onvoorstelbare daar hetzelfde opiniestuk reeds in 2012 gepubliceerd werd door Mana vzw , het Expertisecentrum van de Islamitische Culturen in Vlaanderen, uiteraard ook gesubsidieerd door diezelfde Vlaamse Overheid.

Mana vzw werd opgericht door Bert Anciaux en overgenomen door Joke Schauvliege.

De Vlaamse Regering kende voor 2011 een subsidie toe van 120.000 euro aan Mana vzw in Brussel, voor de uitvoering van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap 2009-2011. 

Mana vzw wil het expertisecentrum voor islamitische culturen in Vlaanderen zijn, en biedt daarvoor informatie op maat over islamitische cultuuruitingen. 

Proposal by minister Joke Schauvliege

Een vooruitgang want ten tijde van Anciaux was het 200000 euro (als ik mij niet vergis.)

Nochtans nam “MANA in de pers” destijds artikels over die duidelijk maken dat er iets aan de gang is. 

Brusselse jongeren islamiseren zichzelf. Moslimbroeders en salafisten winnen terrein (De Standaard, 19/09/12) Mana

Brusselse moslimjongeren kiezen tegenwoordig zelf welk soort moslim ze worden.

Hangjongeren kiezen daarin radicaler dan jonge moslims met een diploma. 

(Intelligente jongeren kiezen voor het Moslim Broederschap!)

En Meryem Kanmaz van Mana weet zelfs van Hizb ut Tahrir dat echter plots in haar Limburg opduikt en door Den Haag als geheime fundamentalisten worden afgedaan.

Ze worden dan ook geweerd in de Hasseltse zaal. 

(Hizb ut Tahrir heeft namelijk ook Turkse volgelingen en daar kan diyanet, het Turkse Moslim Broederschap, niet echt tegen?) 

Maar goed, nu dus weer een oud artikel van Mana in Kif Kif. 

Ze zullen het door ieders strot blijven rammen tot iedereen het doorslikt. 

http://www.manavzw.be/dossiers/Discriminatie__islamofobie/islamofobie-als-laatste-strohalm-voor-het-eurocentrisch-denken

Nadia Fadil schrijft: 

Islamofobie als laatste strohalm voor het Eurocentrisch denken

http://www.kifkif.be/actua/islamofobie-als-laatste-strohalm-voor-het-eurocentrisch-denken-0

In wat volgt wil ik daarom een poging ondernemen de ‘angst voor de islam’ te doorgronden, en vooral begrijpen waarom deze in de laatste tien jaar is aangegroeid. Islamofobie als gevolg van een diepe en systemische crisis waarin onze West-Europese democratieën en economieën zich bevinden.

Maar dan denk ik: 

Het eurocentrisch denken dat belastinggeld van al haar burgers spendeert aan mensen die islamofobie als de laatste strohalm van het eurocentrisch denken zien? 

Is het geen tijd om die laatste strohalm ook los te laten en de subsidies af te schaffen voor verenigingen, organisaties, vzw’s en mediakanalen die de democratie maar niks vinden?

We moeten met zijn allen bezuinigen? Laat ons daar dan ook ingrijpen.

Als moslim zou ik normaal niet van islamofobie verdacht kunnen worden en ik zie de Islam en het moslim zijn dan ook als een goede zaak met vele mogelijkheden voor de mensheid. 

Nochtans moet ik van uit eigen ervaring een en ander relativeren. 

Het Moslim Broederschap domineert het moslimlandschap in België. 

Deze moslims zijn hoegenaamd niet tolerant, ze wijken geen duimbreed af van de eeuwenoude doctrines, de sunna, de hadith, de fiqh enz.

Wie het niet met hen eens is die is dwalend, afvallig of gewoon een ongelovige. 

Moslim Broeders zitten overal, hun doel is de macht te verwerven, het Kalifaat op te richten en de sharia in te voeren. 

Maar ze hebben tijd en ze verkopen schone schijn, ze doen aan misleiding en aan politiek opportunisme. 

Ze voeren enkel monologen. 

Kennis van Islam hebben ze nauwelijks, ze islamiseren de jeugd met een basis-Islam, met de Arabische taal en door het Westen als de grote boeman af te schilderen en verantwoordelijk voor alle ellende in de wereld. 

Wie heeft er nu een fobie of probeert mensen er een te bezorgen? 

Wakker worden, de subsidies afschaffen voor alle verenigingen en lobby-groepen met slechte intenties hoe schoon ze ook lijken. 

De democratie beschermen, tegen hen die ze willen vernietigen van binnenuit, om de vrije mening, de vrije keuzes en de godsdienstvrijheid, ook voor andersdenkende moslims, en mensenrechten te kunnen blijven waarborgen. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!