De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kif Kif gaat het brede debat over de VRT graag aan
Kif Kif + ico Maly + Lieten + visienota +streefcijfers -

Kif Kif gaat het brede debat over de VRT graag aan

woensdag 15 december 2010 17:09
Spread the love

Minister van Media, Ingrid Lieten (SP.A), laat een nieuwe wind horen inzake de openbare omroep: meer allochtone journalisten en programmamakers, meer onderzoeksjournalistiek, meer aandacht voor het vermijden van negatieve beeldvorming, het verankeren van streefcijfers, …

“De uitspraken van de minister in Reyers Laat roepen hoge verwachtingen op,” stelt Ico Maly (Coördinator Kif Kif) in een eerste reactie, “Het siert de minister dat ze stelling neemt en haar toekomstvisie uiteenzet met een duidelijke keuze voor diversiteit, zowel in personeel als in beeldvorming.”

“Deze doelstellingen streeft Kif Kif al jaren na. Kif Kif is dan ook blij dat de minister die ook ondersteunt en uitdraagt. Het is echter nog te vroeg om te juichen”, stelt Ico Maly.

“Kif Kif zal eerst rustig de tijd nemen om deze visienota grondig te analyseren zodat duidelijk is wat met die doelstellingen concreet bedoeld wordt. Maar laat het duidelijk zijn dat Kif Kif verheugd is dat de minister die prioriteiten naar voren lijkt te schuiven.”

Personeel en beeldvorming zijn voor Kif Kif dé twee cruciale domeinen waar er enorm veel structureel werk te verrichten is in het medialandschap. Zeer veel uiteenlopende onderzoeken, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, over verschillende jaren heen, tonen aan dat er wel degelijk een probleem is met de beeldvorming die onze media genereren. En helaas is onze openbare omroep daar niet vrij van.

Het personeelsbestand van de VRT staat ondanks alle initiatieven nog lang niet waar het zou kunnen staan. Een schamele 0,9 à 2,2 procent van het personeel is naar schatting van allochtone afkomst. Daarenboven wacht de bevolking nog altijd op het verschijnen van de laatste diversiteitsmonitor, wat doet vermoeden dat het ook met de schermrepresentatie van etnisch-culturele minderheden niet bijster goed zat. De inhaalbeweging die Lieten nu vooropstelt getuigt van een hunker naar de realiteit in onze samenleving en dat is een goede zaak.

Minister Lieten wil nu een ruim debat over de nieuwe beheersovereenkomst (2012-2016) voor de VRT aan de hand van haar visienota op gang trekken.

“Dat is een moedige keuze en Kif Kif gaat met veel plezier in op de oproep van minister van Media Lieten om in een constructieve dialoog te treden over de toekomst van onze openbare omroep. Het is een noodzakelijk debat”, aldus Maly.

Kif Kif zet sinds 2005 in op een informatieproject en heeft van daaruit een berg aan expertise opgebouwd. Het mediawatchproject wapent mensen om kritisch te leren omgaan met mediaberichtgeving en die zelf te analyseren.

Met het journalistieke project toont Kif Kif dat het mogelijk is om diepgaand en toch interessant te berichten over wat leeft en broeit in onze interculturele samenleving.

Via Digital Storytelling werkt Kif Kif met jongeren aan erfgoed, maar ook aan mediawijsheid en multimediale competenties. Vanuit deze expertise wil de organisatie graag bijdragen aan een sterke openbare omroep.“

Vanuit een visie op gedegen kwaliteitsvolle informatie over onze samenleving vertrekken in plaats vanuit kijkcijferfetisjisme, is volgens Kif Kif net zoals diversiteit, een prioriteit die de minister dan ook zeer terecht naar voor schuift”, stelt Maly.

Contact:
Ico Maly | coordinator Kif Kif | ico@kifkif.be | 0498/11.32.36

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!