De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kiezen voor waardig werk en sociale rechtvaardigheid
Internationaal Vakverbond (IVV), IVV, Wereldcongres -

Kiezen voor waardig werk en sociale rechtvaardigheid

dinsdag 22 juni 2010 14:08
Spread the love

Het tweede Wereldcongres van het Internationaal Vakverbond is gisterennamiddag, tijdens de langste dag van het jaar, van start gegaan in Vancouver. Deze anecdote zou niet opgeworpen worden ware het niet dat de boodschappen die overgebracht werken bij deze opening het menselijk wezen opvallend in perspectief plaatsten, werknemers en werkneemsters in het hart van de sociale, financiële of economische wereld binnen het milieu en het tijdperk. Het was de langste dag van het jaar en ons werk voor een solidaire constructie voor alle werknemers ter wereld was zeker niet voltooid toen de zon onderging.

Onze Canadese gastheren, de vertegenwoordigers van de oorspronkelijke bewoners van Canada (Amerikaanse Indianen), de voorzitster van het IVV, de Griekse premier, de vertegenwoordiger van de werknemers bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de gastheer van het laaste congres in Wenen (2004) pleitten allen voor het op het voorplan zetten van de mensen, de individuen, bij de sociale, economische, politieke dossiers en op milieuvlak.

De wereldwijde economische crisis eiste alle aandacht op. Gezien het bankroet van het mondiaal systeem lijkt het dat we vroeg of laat een keuze moeten maken : ofwel kiezen we voor waardig werk en een rechtvaardige ontwikkeling van de samenlevingen in de wereld, ofwel de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden gestuwd door een bepaald fanatisme van de markten. Door haar solidariteit heeft de vakbondswereld nu positief gekozen voor een vooruitgang van de wereldwijde en sociale rechtvaardigheid voor iedereen.

Concreet werd er tijdens de eerste werkzaamheden van het congres reeds vooruitgang geboekt. Nationaal Secretaris Sabine Slegers bijvoorbeeld nam deel aan het Vrouwencomité dat voorgesteld heeft om het progressieve doel rond de vertegenwoordiging van vrouwen in het IVV en haar promotionele actie op te trekken van 30 tot 40 %. De Algemene Raad, waaraan Nationaal Voorzitter Jan Vercamst en Vera Dos Santos Costa (hoofd van het Internationaal Departement van ACLVB) deelnemen, schaarde zich massaal achter dit voorstel.

We zouden kunnen besluiten dat naar aloude Canadese gewoonten dit congres geopend werd onder de auspiciën van de beer (symbool voor kracht en macht), de bever (symbool voor doorzettingsvermogen) en de arend (symbool voor vrede en de orka (bewaker van en symbool voor werk).

Volg het tweede Wereldcongres van IVV op de website van ACLVB.

take down
the paywall
steun ons nu!