De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Khalid Mourigh schrijft met ‘de (of te) gast uit het Rifgebergte’ een migratieverhaal dat tot sociale bescherming van gastarbeiders noopt

zondag 28 maart 2021 10:32
Spread the love

Khalid Mourigh schreef ‘de gast uit het Rifgebergte’ bij uitgeverij Cossee in maart 2021. Het is een verhaal dat hij optekende op het sterfbed van zijn opa. Het is een universeel verhaal van de gastarbeiders wereldwijd. Hij brengt het leven van hen dichter bij de dagelijkse realiteit van repulsie van de migrant. Hierdoor kan hij hopelijk nog enkele stereotypen doorbreken. Dit is niet zomaar een migratieverhaal, maar het belangt ons allemaal aan.

Khalid Mourigh (Sliedrecht, 1981) is taalkundige. Hij verdedigde in 2015 zijn proefschrift over de grammatica van de bedreigde Berbertaal Ghomara. Daarna deed hij onderzoek naar de fonetische en grammaticale aspecten van straattaal onder jongeren in Gouda. Naast zijn academische carrière vertaalt Mourigh poëzie en verhalen van Berberse auteurs. De gast uit het Rifgebergte is zijn literaire debuut, waarin hij het levensverhaal van zijn grootvader optekent.

Uitgeverij Cossee is een zelfstandige en onafhankelijke uitgeverij gevestigd aan het mooiste plein van Amsterdam, het Amstelveld. De uitgeverij is opgericht in het najaar van 2001 en de eerste boeken zijn verschenen in het voorjaar van 2002. Cossee geeft oorspronkelijk Nederlandse en vertaalde fictie en non-fictie uit. Met zorgvuldige selectie, nauwgezette redactie en aandachtige vormgeving wil uitgeverij Cossee boeken publiceren die onuitwisselbaar en onontkoombaar zijn. Van zulke boeken zijn er nooit genoeg.

Nooit was het moeilijker voor arbeiders om werk te vinden in de rif van in het begin van de 20ste eeuw. Het verhaal begint met trouwe vrienden die op pad vertrekken om een eerlijke Duro te verdienen, maar ze komen steeds uit op uitbuiting of kolonisatie. Er is gewoon een structureel probleem in de rif van voor de Tweede Wereldoorlog, er is een gebrek aan werk en inkomsten voor de arme bevolking.

Ze moeten naar het Spaanse leger in Melilla of naar de mijn om metaalertsen te gaan opgraven. Zijn de meesten analfabeet, toch grijpen ze hun kans, omdat ze allemaal in de Spaanse Rif een woordje Spaans spreken en er komen opportuniteiten, maar hun kansen zijn beperkt.

Trouwen voor de vrouwen, betekende voor het huis en kinderen zorgen en verhuizen naar de nieuwe familie. De vrouwen bleven vaak achter toen de mannen naar de mijnen of fabrieken gingen in Europa en kregen een hongerloon als vergoeding opgestuurd van hun mannen, maar de vrouwen mochten uiteindelijk mee, nadat hun mannen als pioniers met een internationaal paspoort naar Europa vertrokken.

Daardoor konden ze na jaren van exclusie door kindergeld en nationaliteitsverwerving deel uitmaken van de samenleving, terwijl ze vaak voor harder werken minder werden betaald. Het was dan ook in het begin maar tijdelijk werk.

Khalid Mourigh schrijft een zeer vlot lezend werk, waar goed gebruikt wordt gemaakt van het klassieke Arabisch, het dialect en het Berbers om een bepaalde sfeer te creëren. Het is echt een boek in Marokkaanse stijl, de verhalen zijn verweven met de lokale cultuur en vertelstijl.

Het zijn korte zinnen, met veel beeldspraak en een rijke taal. Het verhaal wordt verteld vanuit expedities om werk te vinden, dus het zijn eigenlijk verschillende verhalen na elkaar, waar tussen niet echt een verband is, maar het leest zo vlot dat je niet kan zeggen dat het een bundeling is van kortverhalen, maar het is zeker geen doorlopend verhaal.

Dit boek past in een bredere beweging in Nederland van migratieverhalen, het vluchtelingenverhaal was eerder al heel populair, we zien dit minder in België, maar er zijn toch al Noord-Afrikaanse en Afrikaanse schrijvers in België die recent zulke boeken hebben uitgebracht.

Je zou kunnen zeggen wereldliteratuur door navelstaarderij omdat het vaak over autobiografieën gaat, terwijl Khalid zijn boek zo veel meer is omdat hij het verhaal van zijn opa brengt, alvast een echte biografie met zicht op de geschiedenis van een regio en een volk…

ISBN: 9789059369566, Verschijningsdatum: 02-03-2021, Omvang: 224 p. Prijs:€ 21,99, ISBN e-book: 9789059369573, Prijs e-book: € 9,99

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!