De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kerstboodschap 2014/Geen plaats in Fort Europa/Overpeinzingen in de Kerstnacht

Kerstboodschap 2014/Geen plaats in Fort Europa/Overpeinzingen in de Kerstnacht

donderdag 25 december 2014 02:31
Spread the love

KERSTBOODSCHAP 2014GEEN PLAATS IN FORT EUROPA/OVERPEINZINGEN IN DE KERSTNACHT
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/kerstboodschap-2014geen-plaats-in-fort-europaoverpeinzingen-in-de-kerstnacht/

Op een moment in de geschiedenis van de Kosmos, gaat een man met zijn zwangere vrouw op weg,op zoek naar een beter bestaan.De reis gaat op een ezelkar,  in de brandende zon.Geen pretje voor een hoogzwangere vrouw, maarbeter dan lopen, zoals andere lotgenoten.
In een verre stad aangekomen, kunnen ze nergens logeren,want zij hebben geen rooie cent.Maar een meelevende boer stelt een hut terbeschikking, waar hetKind die nacht nog ter wereld komt.Lang kunnen ze daar niet blijven, wantde plaatselijke machthebber is eenvreemdelingenhater, die een bloedbadheeft aangericht onder nieuwelingenals zij.Nauwelijks enkeleweken oud, moeten ze met hun Kindvluchten naar een ander land.
Ze hebben geluk gehad, dat ze tweeduizend jaar geleden leefden.Was het in het huidige Europa, met zijn moordendeasielbeleid, had men geen woord van hun verhaalgeloofd en waren zij teruggestuurd naar diezelfde plekdes doods, die zij waren ontvlucht.En was er geen Kerst gevierd.
FORT EUROPA
Dezelfde moorddadige tocht, die door deze Familiegemaakt is, wordt nu, tweeduizend veertien jaar later,door bootvluchtelingen gemaakt, die de oversteeknaar Europa wagen, een betere toekomst tegemoet.Een normale zaak, zou je zeggen, want wie wil geenveiligheid en kans op een goed leven?Maar daar denken de Europese machthebbers anders over,die deze mensen afschilderen als schurken, criminelenen ”gelukszoekers”Nou en:Zoeken we niet allemaal het geluk?Zijn Europeanen niet ook naar andere landen geemigreerd,op zoek naar een beter leven?
Maar egoisme viert hoogtij.Kapitalistisch egoisme en het meedogenloze dictaatvan de markt van vraag en aanbod, die met mensengeen rekening houdt.
Als deze bootvluchtelingen een aanwinst voor deeconomie waren [zoals vroeger Turkse en Marokkaansegastarbeiders], zouden ze van harte welkom zijn.Maar aangezien dat nu niet zo is, wordenze op alle manieren geweerd.
Het rijke Europa [dat wel zijn winsten uit de landenvan deze mensen wil slepen], militariseert zijn grenzenen omdat het vrijwel onmogelijk is, op een normalemanier Europa te bereiken,wordt hun reis steedsrisicovoller op  onzeewaardige boten.
Door het beleid van Europese gewetenloze schurken isde Middellandse Zee daardoor een graf voor duizendenvluchtelingen geworden.

KERSTVIERING
Het is eigenlijk raar, dat de Kerstviering steeds overdreveneren luxueuzer wordt.Want wat wordt herdacht is de geboorte van een straatarm Kind,dat, net als die bootvluchtelingen, niet welkom was.
Ik vraag mij af, hoe al die Kerstvierders, die zo sentimenteel doen over een ”Kind in de Kribbe ‘[koud hoor, zo”n stal], ertegenover gestaan zouden hebben [de goeden niet te nagesproken] als datzelfde Kind nu, alseen van die vele straatarme asielzoekers, die ”gelukszoekers”,naar Europa zou komen.
Niet welkom.Weer zo’n opvreter.Blijf in je eigen land.Vast een terrorist in de dop.
Het Kerstverhaal is niet anders dan de komst van een vluchteling,voor wie geen plaats was in de Herberg.In Fort Europa.In Nederland.Elders in de wereld.
Pas als vluchtelingen niet meer als verschoppelingenof ”collateral damage” worden beschouwd, maar welkomzijn in Europa, is het Kind welkom.
En heeft Kerstmis betekenis.

Voor iedereen:
JOYEUX NOELGOEDE KERSTDAGEN.
Astrid Essed

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!