De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kerstbericht 2015/Vluchtelingen, een verhaal van eeuwen

Kerstbericht 2015/Vluchtelingen, een verhaal van eeuwen

vrijdag 25 december 2015 09:18
Spread the love

KERSTBERICHT 2015/VLUCHTELINGEN, EEN VERHAAL VAN EEUWEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/kerstbericht-2015vluchtelingen-een-verhaal-van-eeuwen/

Op de vlucht, een man, zijn vrouw en hun ongeboren kind.Je hebt maar net kunnen wegkomen, na gehoord EN gemerkt te hebben, dat je wordt vervolgd, met de dood bedreigd misschien.Welzeker.Gevlucht uit een oorlogsgebied.Uit een gebied, waar recht op leven als een grote grap gezien wordt.Onaanzienlijk, arm.Niet geteld.
Je hebt niets mee kunnen nemen.Je hebt ook niets.En komt berooid aan.
Maar daar is het warm en kun je je tijd afwachten, totdat je weerkunt terugkeren.Of je kunt daar blijven en een nieuw bestaan opbouwen.Eigen keus.Zo zou het tenminste moeten en kunnen zijn.
Dit gezin heeft geluk.
Waar ze zijn, kunnen ze blijven.Er is geen IND, geen grenscontrole, geen Frontex, geen´´vreemdelingen´´politie, niets van dat alles.En als ze horen, dat de bedreiging in hun eigen land weg is,keren ze terug.Vrijwillig.Omdat ze daar geworteld zijn.Omdat ze familie, vader, moeder, broers en zusters, grootouders,hebben moeten achterlaten en van ze houden, dus terug willen zien.
Dit gezin heeft geluk.Velen vluchten en zien hun familie nooit meer.Erger nog degenen, die teruggestuurd worden, met behulpvan collaborerende vliegtuigmaatschappijen, chartervluchten etc,en worden gedood of gefolterd nadat hun land ´´veilig´´ verkaardis.Of omdat hun vluchtverhaal niet wordt geloofd.

Dit gezin heeft geluk, ja.Hadden ze dat niet gehad, dan was het Kerstverhaal niet geschreven.Dan was er geen Licht van Hoop voor miljoenen geweest.
Had dit Gezin in deze tijd geleefd, BET YOUR LIFE, dat ze niet waren geloofd, teruggestuurd met behulp van medeplichtigenzoals luchtvaartmaatschappij de KLM en bouwbedrijf (een van de velen,BAM is er ook zo eentje en niet te vergeten architecten zoalsEGM architecten!, name and shame them!) de Vries en Verburg,die voor hen en anderen eerst een ´´kindvriendelijke´´gezinsgevangenis had gebouwd, in afwachting van hun uitzettingnaar dood en ellende.Oja, de Vries en Verburg is een ´´christelijk´´ bedrijf hoor! (1)

Die vluchtelingengezinnen, die nu worden uitgezet, hebben er weet van.Eerst in een´´kindvriendelijke´´ gevangenis, dan op de vlucht naar ellende.Dit jaar hebben er 128 kinderen in die ´´kindvriendelijke´´ gevangenis gezeten,van wie 78 gedeporteerd (2)

Gelukkig speelt het Kerstverhaal 2000 jaar geleden, want anders…….

Terug naar het heden en naar de ´´stroom´´ vluchtelingen, dieNederland en Europa dit jaar hebben ´´overspoeld´´Dat ´´stroom´´´en ´´overspoelen´´ zijn woorden van hatelijkepolitici en ¨(andere) xenofoben, die vluchtelingen maar als een lastzien, een bedreiging voor de ´´Nederlandse cultuur´´
Want BET YOUR LIFE, als zij met zakken geld waren gekomen, beroemdeschrijvers of artiesten waren, lag er een rode loper klaar.
Herinnert u zich nog Staatssecretaris Teeven, ´´onze´´ Fredde vluchtelingenjager (Joke Kaviaar, dank voor deze treffendeterm!), die een plan lanceerde voor een tijdelijke verblijfsvergunningvoor investerende buitenlanders (3)

Maar ja, die schatrijke mensen, die beroemdheden, die hebbenNederland echt niet nodig hoor!
Die kijken wel uit, zich te vestigen in een Europa, dat bol staatvan de xenofobie!Geef ze eens ongelijk!

Maar voor die andere vluchtelingen, uit Syrie, Eritrea en weet ikwat voor andere oorlogsgebieden, is er geen alternatief.Ze moeten wel naar Europa komen.
Het is als met de Joden in de dertiger jaren.De rijken konden naar de VS, waar ze niet werden vervolgd.De armen moesten of in boos Nazi Duitsland blijven,of binnen Europa vluchten.De gevolgen kennen we.En daarbij NIET te vergeten, dat in de loop van dedertiger jaren noch de VS, noch Europese landen deze mensennog wilden redden……. (4)

ZO werd en wordt er gepokerd met de levens van vluchtelingen.Van mensen, die recht hebben op bescherming, ongeacht wie zezijn, wat ze zijn, waar ze vandaan komen.
Terug naar de ´´stroom´´ in Nederland.Aanvankelijk warm en hartverwarmend opgevangen (en makeno mistake, duizenden doen dat nog steeds!), kwam algauwde setback.De extreem-rechtse politieke fanaticus Wilders begon te stoken(kom in verzet, ´´democratisch´´ en ´´geweldloos), en reisde staden land af om de bevolking op te zetten tegen de vluchtelingen.Vooral in gehuchten als Steenbergen, Pannerden, Woerden, Oranje enGeldermalsen sloeg dat aan.Gewelddadige bestormingen van Gemeentehuizen, aanvallenop noodopvangen vluchtelingen, twee aanvallen op een Somalischvluchtelingengezin (in Steenbergen en Pannerden)
Wilders kreeg steun (of werkte stiekem samen met) neo nazituig van de richel als de NVU, Voorpost, Identair Verzet en hoeze allemaal mogen heten, die ook hun nazi aanhang uit hetbuitenland (Duitsland, Polen etc) optrommelden.Fascistische fanatici als Pegida Nederland demonstreerden en blijven dat nog wel even doen, dapper weerstaan door de heldenvan Laat Ze Niet Lopen.
De wolken boven Nederland verduisteren.
Maar er is ook een tegenbeweging!
Van christenen, moslims, Joden, anarchisten, trotskisten,links progressieven en ´´gewone´´ mensen van goede wil,Ze demonstreren, blokkeren extreem rechts tuig, die vluchtelingenbelagen, helpen met goederen, met onderdak, met goede woorden.Hartverwamend, de bloemen voor dat Somalische gezin, dat doorneo nazi´s in Pannerden was belaagd! (5)
Van hieruit namens mij, bedankt!En ook aan al die andere mensen van goede wil.
Daar hoort het leeuwedeel van de politieke partijenniet bij!Niet alleen Wilders, maar ook andere politici, zoalsvooral de VVD (met stilzwijgende toestemming vanvrijwel de hele politiek) zitten onwijs te stoken.Eerst al de VVD nota ´´grenzen aan de opvang´´, diesuggereerde (alsof dat trouwens een misdaad is,ook economische vluchtelingen hebben hier recht op bestaan),dat de Syrische vluchtelingen ´´economische´´ vluchtelingenwaren, terwijl ze zijn gevlucht uit een oorlogsgebied! (6)Waarvan nu een gedeelte (waar de criminele organisatie IS zich bevindt) nu nota bene door het Westen wordt gebombardeerd,met alle destastreuze gevolgen voor de burgerbevolking!

Die VVD stook nota heeft dan weer geleid tot versobering vande opvang van vluchtelingen.Let wel, mensen, die hier al een verblijfsstatus hebben! (7)Hiervoor is, omdat het een coalitiebesluit is, ook de hypocrietePvdA verantwoordelijk, met een zogenaamd ´´sociaal´´ gezicht,in werkelijkheid keiharde bezuinigingen en een nog keiharderasielbeleid realiserend!

WREEDHEID EN GOEDE WIL
Somber ziet het er dus uit.Maar niet hopeloos.Enerzijds wreedheidStaatsracisme, straatfascisme (8), Islamofobie,xemofobie:AnderszijdsMensen van goede wil.
En die zijn er genoeg.Alleen moeten ze samen kunnen komen,georganiseerd worden en zich niet laten intimideren´door inde minderheid zijnde, fanatieke haatzaaiers.
Het ziet er somber uit als we de laatste peilingen moetengeloven (kunnen ook zo weer veranderen)  (9)Maar laten we ons niet gek laten maken en onsfocussen op die mensen van goede wil.Die mensen, die weigeren te buigen voor het Kwaad!
2000 jaar geleden is het de machthebber niet gelukt,het Gezin te doden.
Laten we ook nu tonen, dat kwaadaardig fascisme het laatstewoord niet heeft!Dat er een wereld van vrede en gelijkheid kan zijn voor iedereen.
Iedereen een betekenisvol, hoopvol en vrolijk Kerstfeest toegewenst.

Astrid Essed

NOTEN

(1)

KERSMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG,MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIESASTRID ESSED23 DECEMBER 2015
http://www.astridessed.nl/kerstmis-2015brief-aan-bouwbedrijf-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties/

(2)

´´WIR HABEN ES NICHT GEWUSST´´ KAN NIET MEERJOKE KAVIAAR14 DECEMBER 2015

https://jokekaviaar.nl/wir-haben-es-nicht-gewusst-kan-niet-meer.html

(3)

NU.NLTIJDELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING VOOR INVESTERENDE´BUITENLANDER20 SEPTEMBER 2013

http://www.nu.nl/economie/3580416/tijdelijke-verblijfsvergunning-investerende-buitenlander.html

(4)

DE GROENE AMSTERDAMMERALLE GRENZEN GINGEN DICHT29 APRIL 2009

https://www.groene.nl/artikel/alle-grenzen-gingen-dicht

(5)

ADBLOEMENZEE VOOR SOMALISCH GEZIN NA RACISTISCHE AANSLAG21 DECEMBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4211859/2015/12/21/Bloemenzee-voor-Somalisch-gezin-na-racistische-aanslag.dhtml

(6)

VVDGRENZEN AAN DE OPVANG

http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/268.pdf

(7)

HET PAROOLCOALITIE IS HET EENS OVER VERSOBERING OPVANG VLUCHTELINGEN12 OCTOBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/3587/POLITIEK-BINNENLAND/article/detail/4161631/2015/10/12/Coalitie-is-het-eens-over-versobering-opvang-vluchtelingen.dhtml

(8)

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (3) PVV FASCISMEEN STAATSRACISME, TWEE HANDEN OP EEN BUIKPETER STORM23 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/23/fascisme-op-straat-geldermalsen-3-pvv-fascisme-en-staatsracisme-twee-handen-op-een-buik/

(9)
Dit is een peiling, aangetroffen op 24 december 2015,kan dus zo weer veranderenHier, op 24 december, stond de PVV van Wilders op 39 zetels

FRONTBENCHERACTUELE PEILINGEN

http://frontbencher.nl/peilingen/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!