De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kerst en klimaat

Kerst en klimaat

woensdag 2 december 2015 19:38
Spread the love

Kerst en klimaat

Vorig jaar rond deze tijd namen alle gemeenten allerlei energiebesparende maatregelen omwille van het dreigend elektriciteitstekort. Deze maatregelen werden het meest zichtbaar tijdens de kerstperiode. Verlichtingen werden beperkt en later aangestoken, schaatsbanen afgevoerd en dergelijke. Alle dramatische toekomstscenario’s met betrekking tot de klimaatopwarming ten spijt zijn ook in Leuven de grote winkelstraten sinds de tweede helft van november weer volop kerstverlicht. Wie begaan is met de toekomst van onze planeet volgt heden ten dage nagelbijtend de klimaattop in Parijs. Het is opnieuw vingerdik kijken hoe er een evenwicht kan gevonden worden tussen de inspanningen die het rijke westen (dat historisch verantwoordelijk is voor de opwarming) en de opkomende industrielanden zoals China, India, Brazilië… (die thans de helft van de CO2-uitstoot voor hun rekening nemen) moeten leveren teneinde de opwarming te kunnen beperken tot 2°C. Bij ongewijzigd beleid warmte de aarde op termijn overigens op met minstens 4,8° C. In Vlaams-Brabant nam het provinciebestuur vorig jaar het voortouw en overtuigde 58 gemeenten om de burgemeestersconvenant te tekenen waarmee ze zich engageren om tegen 2020 20 procent minder CO2 uit te stoten. 33 gemeenten stelden reeds een klimaatactieplan op. Leuven kondigde al eind 2011 aan tegen 2030 klimaatneutraal te willen worden. Er werden ondertussen al vele sensibiliserende initiatieven opgestart maar op een alomvattend plan hoe Leuven deze doelstelling tegen 2030 (of is het intussen reeds 2050?) wil bereiken, is het nog steeds wachten. Uit een nulmeting bleek enkele jaren terug dat 60 procent van de CO2-uitstoot in Leuven afkomstig is van woningen, 25 procent van verkeer, 11 procent van industrie en 4 procent van landbouw. KUL-onderzoekers wezen er in een studie op dat alleen al de isolatie van gebouwen een operatie vergt die vergelijkbaar is met de heropbouw van Leuven na de verwoestingen van WOI. Deze sanering zou een investering vergen van 50 miljoen euro, geld dat op termijn evenwel terugverdiend kan worden door de gerealiseerde energiebesparing. Met de maatregelen die thans voorliggen, hoe goed bedoeld ook, komen we daar in de verste verte niet aan.
Luc Vanheerentals

take down
the paywall
steun ons nu!