Kerst 2012/Welke vrede op aarde?
Vluchtelingen.Mensenrechten,EU -

Kerst 2012/Welke vrede op aarde?

dinsdag 25 december 2012 07:18
 KERST 2012/WELKE VREDE OP AARDE? WAARSCHUWINGVOOR WIE EEN GEZELLIGE EN SENTIMENTELE KERSTBOODSCHAP WIL,GELIEVE NIET VERDER TE LEZEN! Zie ook http://www.astridessed.nl/kerst-2012welke-vrede-op-aarde/ www.astridessed.nl   Geachte Redactie en lezers, Kerst 2012De Kerken in Europa, dat dit jaar de ”Nobelprijs voor de Vrede” gewonnen heeft  zijn gevuld met mensen, die op sentimentele wijze zingen over ”Het Kindeke”, dat is geboren en ”Vrede op Aarde”De meesten met de beste bedoelingenEen aantal politieke machthebbers, die over leven en dood van vluchtelingen kunnen beschikken, hypocriet Buiten een Kerk in Oost-Europa strompelen een aantal zigeuners, die overal worden uitgesloten en gediscrimineerd [1] , alsof hun gruwelijke vernietigingin de Tweede Wereldoorlog in het zogenaamd ”beschaafde” Europa niet erg genoeg geweest isTijdens het ”Stille Nacht” lied in Athene wordt een migrant door fascistische bendes van de neo nazi club ”Gouden Dageraad” in elkaar geslagen [2]en voor dood achtergelatenHij heeft geluk, dat hij het overleeft, omdat buurtbewoners alarm slaan Op het moment waarop het ”Gloria in Excelsis Deo” uitbarst, verdrinken, voor de zoveelste keer, Afrikaanse bootvluchtelingen, op zoek naareen beter bestaan, voor de kusten van Griekenland of ItalieEen gevoel van onbehagen ontstaat bij de mensen, als zij dit op Eerste Kerstdag in het nieuws vernemen Naar nieuws, zo met de KerstdagenMaar zo weer vergeten, omdat het zo vaak gebeurt en de Nobelprijswinnende EU er zich de schouders over ophaaltImmers, met hun grenspolitiewacht Frontex [3], die wanhopige vluchtelingen moet tegenhouden om te voorkomendat zij Europa bereiken [zij zouden eens willen meeprofiteren van de welvaart….], doen ze al genoeg om ”de vrede”te bewarenWat een stoorzender, die mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, om Europa hierop aan te spreken [4] In Nederland hebben we het drama van de Tentenkampen vluchtelingen gehad, die met hun schamele bezittingen door deAmsterdamse en Haagse burgemeester op schandalige wijze werden verdreven, terwijl ze nergens naartoe kondenBehalve naar hun land in oorlog Zielig he?Nu worden zij opgevangen in de VluchtkerkMaar met alle goede bedoelingen is ook daar weer uitsluiting, omdat hen een ”paspoort” [5] is uitgereikt, waarmee zijwel in de Kerk mogen verblijven en er geen nieuwe vluchtelingen, die ook op straat staan, bij kunnen komen Uitsluiting dusIk ben de stoorzender, die niet alleen het positieve geluid van de Vluchtkerk vermeld, maar ook laat zien, dat sommigehulpverleners, met de beste bedoelingen, geen welkom aan vluchtelingen heten, maar quota stellen TERUG NAAR EUROPA Onze EU prijswinnaar heeft meer op zijn geweten dan het uitsluiten en afknijpen van vluchtelingen en het gedogen van extreem-rechtseen rechts populistische partijen [6]De ”vredebrengende EU” voert of is medeplichtig aan oorlogen, in Kosovo, Afghanistan, Irak, Libie en noem maar op Helpt de VS onder het mom van ”strijd tegen het terrorisme” met het folteren van tereurverdachten [7] Laat onder het mom van ”noodzakelijke bezuinigingen” de Griekse bevolking een langzame dood sterven [8] Steunt dictaturen wereldwijd, zolang de Europese en VS belangen maar worden gewaarborgd”Bezorgdheid over mensenrechten” is er alleen, wanneer het Europa onwelgevallige landen als Syrie betreftSyrie verdient deze veroordeling, zonder meer Maar hoe zit dat met bezettingsstaat Israel, dat sinds jaar en dag de Palestijnen de meest basale rechten ontzegt enwaarmee ”Nobelprijswinnaar” de EU handelsdeals sluit? [9] Geen leuke Kerstboodschap heGebracht door stoorzender Astrid Essed Gelukkig een van de velen, die aan de bel trekt GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO! Voor mij ware woorden, zolang er werkelijk christendom achter zit, dat alle onrecht consequent afwijst Want dat doet het ware ChristendomHet ware JodendomDe ware Islam Maar we hadden het nu over het Christendom en het schijnheilige WEGkijken met de ”Gezellige Kerstdagen” VREDE OP AARDEDe Europese Kerken barsten uit in gejubel Gezellige familiediners met sentimentaliteit worden bereid Even wegkijken van alle ellende En hoe zou het Kind, dat een andere Boodschap op deze Aarde kwam brengen en voor Wie van meet af aan geen plaats was in de Herbergtegenover dat schijnheilige ”Kerstgevoel” [de goeden NIET te na gesproken!] hebben gestaan Ik eindig met Zijn Woorden ”35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Dit was dus uit het Nieuwe Testament, Mattheus 25: 35-40 Aan iedereen de werkelijke Vrede en Warmte van het Feest van de Geboorte, Kerstmis, toegewenst Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam  ZIE VOOR NOTEN  http://www.ekudos.nl/artikel/375336/kerst_2012welke_vrede_op_aarde

ZIE VOOR NOTEN  http://www.ekudos.nl/artikel/375336/kerst_2012welke_vrede_op_aarde

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!