De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kernenergie?  Nee, bedankt!
Doel, Kernenergie, Electrabel, Tihange, Nucleair Forum, Betoging kernenergie -

Kernenergie? Nee, bedankt!

donderdag 6 februari 2014 20:50
Spread the love

Kernenergie is onmisbaar, is veilig, is CO2-neutraal…we hebben allemaal wel al de verhaaltjes van Electrabel en het Nucleair Forum en co gehoord.  Misschien tijd om deze nog eens extra in de verf te zetten en opnieuw te ontkrachten naar aanleiding van de volgende antikernenergie betoging in maart.

Onmisbaar?  Zo lijkt het inderdaad in België aangezien ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie van kernenergie komt.  Maar waarom?  De oorzaak kan je vinden bij de monopolie positie van Electrabel die weigert te investeren in groene energie.  Ze blijven er in slagen hun centrales langer open te houden door de regering te bedreigen met een black-out door een volledige terugtrekking van het bedrijf.  Maar vervolgens moeten we ons ook afvragen: wat is het ergste, de chantage of het feit dat onze regering er aan toegeeft?

Veilig?  Absoluut…tenminste, als je altijd gelooft in een best-case scenario.  De rampen in Tsjernobyl en Fukushima hebben het tegendeel bewezen en laat u niet wijsmaken dat hier niets gelijkaardig kan gebeuren.  De ramp in Tsjernobyl was te wijten aan een menselijke fout.  Kan dit bij ons niet, zijn we zo perfect?  Natuurlijk willen we dat heel graag geloven en zo ons ego strelen, maar maakt fouten maken ons niet menselijk volgens het gezegde?  Ook een situatie als Fukushima is hier mogelijk, onderzoek heeft al uitgewezen dat België, Nederland en Duitsland in de toekomst te maken kunnen krijgen met zwaardere aardbevingen, aardbevingen met een kracht waar onze kerncentrales niet tegen bestand zijn.[1]  En dan is er nog een derde groot risico: deze centrales zijn een perfect doelwit voor een terroristische aanslag en dat ze niet ondoordringbaar zijn hebben talloze activisten al bewezen.[2]

CO2-neutraal?  Dat willen ze ons natuurlijk doen geloven, en toegegeven, kernenergie is inderdaad minder vervuilend dan bijvoorbeeld steenkool of gas.  Maar CO2-neutraal is het opwekken van dit soort energie absoluut niet.  De centrales zelf stoten inderdaad geen CO2 uit, maar het ontginnen en verrijken van uranium is een zeer intensief proces dat wel voor een hoge uitstoot zorgt.

En als je denkt dat je alle argumenten hebt kunnen weerleggen, dan houden de mensen van de nucleaire propagandamachine nog altijd wel iets achter de hand.  Zoals bijvoorbeeld: ‘Maar er zijn amper doden’.  Opnieuw zit er een waarheid in, het dodenaantal bij werknemers in de nucleaire sector en na een ramp ligt relatief laag.  Maar dit zijn de cijfers van directe doden, de stijging van kanker zoals in de streek rond Tsjernobyl wordt niet eens meegerekend.  Zelfs hier in België kan men een stijging van kanker toewijzen aan deze ramp.[3]  En wat met de misvormde kinderen, gaan we hen gewoon negeren?  Wat met de vervuiling van de oceanen na Fukushima, gaan we dit ook negeren?

Laat ons een krachtig signaal geven aan onze regering en massaal opkomen voor een energiebeleid waar kernenergie geen deel meer van uit maakt.  Een echt groen beleid met respect voor onze veiligheid, het milieu en het klimaat.  Afspraak zondag 9 maart, 14u, station Brussel-Noord.[4]

Voetnoten

take down
the paywall
steun ons nu!