De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kennis is on-macht

Kennis is on-macht

zaterdag 9 juli 2011 21:25
Spread the love

Kennis is macht meenden velen. Zelf ben ik ook altijd die mening toegedaan geweest. Door het delen van kennis maak je dus ook anderen machtig.

In mijn loopbaan heb ik het geluk gehad veel kennis te verwerven. Specifieke kennis, ervaringskennis en vaardigheidskennis. Dank zij de opdrachten die het ACV mij al die jaren heeft toevertrouwd. Maar ook gedreven door gezonde nieuwsgierigheid, mag ik zonder te blozen zeggen kennis te hebben van de arbeidsmarkt, werkzoekenden, werkloosheidsreglementering, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Het beschikken over kennis, specifiek en ervaring, heb ik voor mezelf ook altijd als een voorwaarde gesteld om over genoemde onderwerpen ook nog iets te zeggen. Maar, te oordelen naar de vele halve waarheden die de laatste tijd over werkzoekenden en de werkloosheidswet worden verspreid, zien vele politici, journalisten en opiniemakers het beschikken over kennis helemaal niet als een voorwaarde om hun opinie aan anderen te verkondigen.

Wat er de voorbije dagen aan onzin werd verteld op allerlei fora, naar aanleiding van de nota Di Rupo en de nee-reactie van ACV hierop grenst aan het onvoorstelbare. Een voorbeeld : De Wever die zonder blikken of blozen komt verklaren ‘dat er nogal wat oudere schoolverlaters zijn die nog nooit hebben gewerkt’ De media en bijgevolg ook vele lezers/kijkers nemen die leugen maar al te graag over. Wie nochtans een beetje afweet van onze werkloosheids-reglementering weet dat dit niet klopt. Wanneer je dan als ‘deskundige’ één en ander toch nog tracht uit te leggen -te duiden zeg maar- komt dit ofwel niet aan bod in diezelfde media, ofwel wil men het niet geweten hebben.

Meer en meer bekruipt mij het gevoel dat het hebben en/of verwerven van kennis eerder een hinderpaal dan wel een voordeel is. Het is natuurlijk ook veel makkelijker om zonder enige kennis van zaken ‘goedbekkende quotes’ te verspreiden die zonder boe of ba worden overgenomen door de media en lezers/kijkers. Zo beslissen politici bvb over het wel en wee van de verplichte begeleiding van 50+ werkzoekenden, zonder ook maar één keer een van die verplichte informatiebijeenkomsten voor 50+ te hebben bijgewoond. Met andere woorden, zonder ook maar een greintje ervaringskennis. In andere beleidsdomeinen inzake arbeidsmarkt en activering is het trouwens niet anders! Net zoals politici zijn de meeste opiniemakers in hetzelfde bedje ziek. Vanachter hun desk plegen zij één of ander opiniërend artikel zonder zich bewust te zijn van wat de praktijkervaring is van het onderwerp (lijdend voorwerp) wat zij beschrijven.

In die omgeving hebben de media zich de laatste jaren meer en meer geprofileerd als de 4e macht die mensen, partijen, vakbonden, enz. kraken of maken. Dat is de meest gevaarlijke evolutie die onze democratische rechtsstaat regelrecht bedreigt. Meer dan ooit is kennis een hinderpaal, géén macht maar on-macht.

take down
the paywall
steun ons nu!