De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Keizer Bart steekt Vlaanderen in brand

Keizer Bart steekt Vlaanderen in brand

vrijdag 21 april 2017 21:28
Spread the love

1. De ziel van de Vlaming

Dé Vlaming bestaat niet maar de geschiedenis laat ons toch zien dat de meerderheid van het Vlaamse volk een aantal karakteristieke eigenschappen heeft: doorzettingsvermogen, bereidheid om nieuwe invloeden te integreren en vastberadenheid om beloften na te komen bv.
Ook op vandaag wil de Vlaming als mens behandeld worden én de medemens van welk pluimage ook respecteren…zelfs al weet zij of hij dat dit niet over een leien dakje zal lopen!

2. Keizer Bart: meester – brandstichter én brandweercommandant

Bart Dewever maakt al een 5-tal jaren duidelijk dat hij een meester is in het stoken van vuurtjes; telkens weer creëert hij een situatie waardoor hij de angst bij de burger oppookt!  De luie werkloze, de misdadige vreemdeling, de langdurige zieke, de schuldige arme,… worden in de kijker gezet als terroristische schurken die de toekomst van ons hard werkende Vlamingen vernietigen.
Als die misleide Vlamingen dan uit angst moord en brand schreeuwen, trekt hij vlug zijn brandweer – pak aan, stuurt soldaten en controleurs de weg op en houdt fier als een gieter een persconferentie over zijn gedurfde en drastische aanpak. Hoera, ik heb jullie van de ondergang gered! Als enkelen zijn toneelspel doorprikken, gooit hij alles vlug over een andere boeg zodat niemand nog kan inzien wat waar is en wat niet.
Dit bespelen van de bevolking, vaak met medeweten van bepaalde media – die er zich door kunnen verrijken – is echter heel gevaarlijk en desastreus. Als de mensen voortdurend een onstabiel klimaat ervaren, dan kiezen ze voor zekerheid en stoppen met investeren en samenleven. Bovendien moet er al maar een hoger spel gespeeld worden waardoor op den duur een brandje stichten niet meer volstaat en een hele stad in de vlammen gezet moet worden. Zo kan keizer Bart ooit eens keizer Nero worden.

3. Omringd door ijverige adjudanten

Stoere en blinkende adjudanten als Homans, Demir en Francken,.. voeren de bevelen nauwkeurig en zonder greintje mededogen uit. Via de sociale media drijven ze de mensen op met valse uitspraken tot er een heet geblakerd conflict losbarst én een zwakker staande groep wordt aangevallen. Daarbij interpreteren ze de wetten naar eigen smaak én overschrijden zelfs de democratische fatsoensgrenzen.
Terwijl op vele plaatsen de roep om vergelding weerklinkt, graait minister Van Overveldt jolig in de zakken van de weinig bemiddelde tot redelijk rijke burgers; hij sluist daarbij ongemerkt het zuur verdiende geld naar de rijke elite (waartoe ook hij behoort!) en geeft hen er nog een cadeautje van vrijstelling van belasting bovenop!.
Bij te grote herrie o.a. doordat  andere politieke partijen NVA verwijten  te weinig van de winst en van de macht met hen te delen of doordat oprechte democraten niet laten sollen met de wetten, bieden de adjudanten en hun leider schijnheilig excuses aan. Zo passeren ze een 2de keer de revue: nu als oprechte deemoedige Vlaamse gezagsdragers.

4. Als de nood het hoogst is

Vlamingen maken dergelijke avonturen niet voor de eerste keer mee! Dit keer echter gaat het niet om overweldiging door vreemde mogendheden maar om vernietiging door de eigen elite. Het groot kapitaal, de elitaire machtswellustelingen zijn alle ethische zin verloren: ze cumuleren de postjes en verrijken zich via combi – functies (bv. Bart: én burgemeester én partijvoorzitter én volksvertegenwoordiger én voorzitter van … met talrijke belastingvrijstellingen).
Zelfs de grootste strategen falen ooit wel eens omdat ze zo vol zijn van zichzelf én zo ver afdwalen van de goed menende burgers.

Laten we daarom, beste mensen, het hoofd koel houden en onze ziel vrijwaren van laaghartigheid.Laten we ons inzicht blijvend aanscherpen en onze verbondenheid met wie dan ook verstevigen.

Als de nood het hoogst is…

take down
the paywall
steun ons nu!