De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kei, of de man voor goede en kwade dagen
Tijdingen, Fernand Jonckheere -

Kei, of de man voor goede en kwade dagen

zaterdag 18 september 2010 20:38
Spread the love

Fernand Jonckheere (°1950) was de verbondssecretaris van ACV Oostende, begeleidde de fusie ACV Oostende-Westhoek, en onlangs (ook) nog de fusie ACV Brugge-Oostende-Westhoek.

Na 36 jaren bij het ACV stopt Fernand ermee. Hij is 60 en heeft recht op brugpensioen.

Het ACV vierde zijn opruststelling met een feestzitting en receptie in het Bredense Evenementencentrum Staf Versluys op vrijdagavond 10 september 2010.
Het feest werd opgeluisterd door de speelschare ’Sjakos Elektriek’ en begon om 19.30. Proost Luc Vandenabeele hield een stemmige bezinning rond de ‘leitwoorden’ Zing Vecht Huil Bid Lach Werk en Bewonder (naar Ramses Shaffy).

Toen kwam Ciska Vansevenant. Zij hield gesprekken op de zetel vooraan, met een trio dat jaren met Fernand werkte: Stefaan (Westhoek), Bernice (Oostende) en Johan (uit Brugge). Jan Durnez (gewezen provinciaal député en intussen Gemeenschapssenator
Vlaams Parlementslid), en William De Groote (KHBO voorzitter) waren het eropvolgende duo. Daarna volgde een gesprek met ‘de vrouwen uit het leven van Fernand’: echtgenote Rita Van Vooren en (24 jaren lang) secretaresse Ester Dewilde. Daarna ook met vakbondsvoorzitter Luc Cortebeeck en opvolger Wim David (43 jaar en 20 jaar actief bij ACV). Telkens vroeg Ciska Vansevenant om hun ervaringen met Fernand in één typisch woord of begrip samen te vatten.

Toen kreeg Fernand het woord. Systematisch maar geroerd gaf Fernand zijn boodschap. Hij gaf de klemtonen van zijn leven: dienstbaar aan de werknemers en hun vakbond. Hij bekende zich als diepzinnig religieus. Hij bedankte vooral om de medewerking en de vriendschap. Hij ontwikkelde op een eigen wijze het beeld van de tuin in aanleg.

Fernand is een man van één stuk, met vele gaven en eigenschappen. In het langdurig applaus drukten de talrijke dankbare aanwezigen hun overweldigende gevoelens uit. Bij het naar buiten gaan kreeg iedereen van Rita en Fernand een witte roos met een kaartje met de tekst:

“Wij                

Schakel ons tot ketting.

Een ketting van samenzijn.

Samenzijn dat warmte is.

Warmte die doet smelten.

Smelt alle ‘iks’ tot wij.

Wij geeft mij hoop.

Hoop op beter.

Beter voor allen.

Rita & Fernand “

Toen was er in de er naast zijnde zaal, de receptie.

Wij hebben Fernand nog beter leren kennen als intelligente man met een enorm geheugen en een hart voor de mensen en het menselijke.

Het zal een hele klus zijn voor Wim David om hem op te volgen.

Bij het afscheid was er ook een afvaardiging van het ABVV.

De hartelijke receptie bracht vele mensen samen, oud en nieuw.

Het feest deed iedereen deugd. De warme persoonlijkheid van Fernand en zijn echtgenote Rita kwam ook in de persoonlijke gesprekken steeds aan bod.    

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!