De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KATI VERSTREPEN een dame met PIT

KATI VERSTREPEN een dame met PIT

zaterdag 17 februari 2018 21:31
Spread the love

Een kranteninterview met Kati Verstrepen ,de voorzitter van de liga voor de mensenrechten, werden op een paar bladzijden enkele fundamentele zaken inzake mensenrechten eenvoudig en duidelijk gesteld.

Ik wil dit delen met de lezers van mijn blog:

Belgische politici moeten niet alleen trouw zweren aan de grondwet maar ook verklaring van de fundamentele mensenrechten te respecteren.

Niet erkende vluchtelingen zijn geen terroristen, zij hebben schrik om opgepakt te worden. Zij lopen nooit door het rode licht , kopen hun tramkaartje en werken zich in het zwarte circuit te pletter aan 3 € per uur.

Een advocaat moet alle middelen gebruiken om zijn cliënt te verdedigen, niet ijveren voor de gepaste straf zoals Jambon zegt.

Het fameuze artikel 3 geldt voor iedereen ook voor degenen die geen asiel aanvragen.

De vluchtelingen willen naar Engeland omdat dit land de Dublinakkoorden niet tekende. België wel, wat impliceert dat Vranke Theo ze terugstuurt naar het land van intrede.

België heeft een mensenrechteninstituut nodig, zodat alle nieuwe wetten getoetst worden aan mensenrechten zo zou de achterhuis- en de deportatiewet er niet gekomen zijn. De eerste wet geeft recht tot betreding van de woning bij vermoeden van een illegaal verblijf, de tweede kan mensen terugsturen naar het land van herkomst ook al hebben ze daar nooit gewoond.

Als les uit de jaren 30 ontworp men de fundamentele mensenrechten opdat deportatiewetten en achterhuiswetten niet zouden kunnen, vandaag gaat het de verkeerde kant op. In deze context is de inval bij Globe Aroma een veeg teken aan de wand.

Gelukkig zijn er gezaghebbende mensen zoals Kati , die de vinger aan de pols houden

take down
the paywall
steun ons nu!