De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kathleen Van Brempt vindt dat Alexander De Croo de Europese aanbevelingen wel erg selectief leest
Van Brempt, begroting, Europa, six pack -

Kathleen Van Brempt vindt dat Alexander De Croo de Europese aanbevelingen wel erg selectief leest

woensdag 12 oktober 2011 13:53
Spread the love

Deze tekst verscheen als opiniestuk van Kathleen Van Brempt in De Standaard van 12 oktober 2011

“De nieuwe federale regering moet onverminderd de aanbevelingen van Europa uitvoeren.” Dat is wat Open VLD-voorzitter Alexander De Croo ons voorhoudt en wat vandaag ook in middens van ondernemers als een mantra herhaald wordt. De Croo is overigens glashelder als het er op aan komt die Europese aanbevelingen te duiden: “er moet bespaard worden op de uitgaven, er moeten meer mensen aan de slag en die moeten langer werken.” Europa werd al wel vaker misbruikt. De Unie dankt haar naam zelfs aan het misbruik van de jonge maagd Europa door een witte stier. Vandaag is het misbruik ideologisch van aard.

De Croo zegt niet in een regering te stappen die de Europese aanbevelingen naast zich neer legt. Bedoelt hij dan alle Europese aanbevelingen? Want De Croo pikt er vandaag net die aanbevelingen uit die ideologisch in zijn kraam passen en vergeet de rist aanbevelingen die Europa al langer vergeefs heeft geformuleerd. Europa vraagt aan de lidstaten om te bezuinigen. Dat zal zeker nodig zijn. Efficiënte overheden die hun begrotingen op orde hebben, zijn een absolute noodzaak willen we de volgende generaties niet opzadelen met een gigantische schuldenlast. Maar zoals een goede huisvader weet, kan je bezuinigen op je energiefactuur door te investeren in isolatie. Bezuinigen én investeren zijn geen tegengestelde begrippen. Investeren is ook nodig om de toekomst voor te bereiden; dat is zelfs wat de markten vragen. Europa beveelt de lidstaten bijvoorbeeld aan 3 procent van het bruto binnenlands product te investeren in onderzoek en ontwikkeling en in innovatie. Europa vraagt ook te investeren in arbeidsparticipatie door meer jongeren, ouderen en laaggeschoolden aan het werk te krijgen.

De Croo heeft het enkel over de beperking van de uitgaven, maar zwijgt als vermoord over nieuwe inkomsten. Nochtans beveelt Europa ons land aan om de belasting op arbeid deels te verschuiven naar een belasting op consumptie én op milieuvervuiling. Ik neem aan dat de liberalen die aanbevelingen ook zullen uitvoeren. Commissievoorzitter Barroso verklaarde onlangs in zijn State of the Union dat er een financiële transactietaks moet komen, een voorstel waarvan ik hoop dat Alexander de Croo het met evenveel verve zal verdedigen als de Europese bezuinigingsvoorstellen. Europa heeft ook een hele reeks aanbevelingen geformuleerd in haar zogenaamde 2020 doelstellingen. Twintig procent minder uitstoot van broeikasgassen – die hopelijk naar 30 procent worden opgetrokken – 20 procent meer energie-efficiëntie en 20 procent hernieuwbare energie. Hoe De Croo die aanbevelingen wil uitvoeren zonder investeringen is een raadsel. Of die andere aanbeveling van Europa, met name het verminderen van de armoede door minstens 20 miljoen Europeanen uit de armoede te tillen. Of de aanbeveling dat de schooluitval moet dalen tot onder de 10 procent. Al deze aanbevelingen van de Europese Commissie zijn behoorlijk sociaal en daarom zijn we blij dat Open VLD ze onverkort en loyaal gaat uitvoeren als ze in de volgende regering zitten.
De werkelijkheid is, dat de liberale voorzitter de Europese aanbevelingen wel erg selectief leest. Zolang ze in de ideologische lijn van een ongereguleerde markteconomie en de ontmanteling van de overheid passen, moeten alle punten en komma’s gerespecteerd worden, maar van zodra ze sociaal worden, moeten ze in een oorverdovende stilte worden gehuld. Tot slot. De aanbevelingen van de Europese Commissie zijn wat ze zijn: aanbevelingen en niet wat De Croo er van maakt, namelijk Europese wetten. Het zogenaamde six pack dat onlangs gestemd werd en dat de begrotingen van de lidstaten onder controle wil houden, schept een wettelijk kader om landen die de begrotingsregels aan hun laars lappen, te straffen. Hoe landen tot een evenwichtige begroting komen, behoort nog steeds tot hun eigen bevoegdheid. De aanbevelingen van de Europese Commissie zijn een leidraad, maar dan wel één waarvan ook wij graag hebben dat de partij van De Croo ze onverkort uitvoert.

Kathleen van Brempt
is europarlementslid voor sp.a

take down
the paywall
steun ons nu!