De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kathaar

dinsdag 29 maart 2022 08:35
Spread the love

Beste meneer Filip

Ik moet eerlijk toegeven dat ik mij de laatsten tijd heel veel zorgen maak. Ten eerste blijven uw antwoorden op mijn brieven maar uit en ten tweede is er den algemene toestand in de wereld, het gebrek aan vrede, liefde, welvaart enzovoort. En ik weet het, ik zou het mij allemaal niet zoveel moeten aantrekken, mijnen aandacht geven aan de dingen die echt belangrijk zijn in ‘t leven, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn familie, gezondheid, enzovoort, maar ’t is juist dat wat het probleem is, meneer Filip, da’k diene knop gelijk maar niet kan afzetten of omdraaien en dat alles maar blijft binnenkomen, zelfs al hebbe kik mijnen teevee al weken niet meer opgezet. ’t Is één en al kommer en kwel.

Enfin, waar ik de laatsten tijd dan nog ‘t meest van wakker lig, is ’t feit da’k mij plotseling realiseerde dat het wereldkampioenschap er dit jaar zit aan te komen en dat ik vrees dat dat niet goed gaat komen of dat het in elk geval niet het juiste moment is. Niet alleen omdat onze Rooie Duivels naar gewoonte waarschijnlijk weer serieus zullen tegenvallen, maar ook omdat zo een voetbalfeest organiseren te midden van een wereldwijd conflict, mij niet meteen lijkt te getuigen van tact of medeleven met al die slachtoffers daarvan. Wat denkt gij?

Natuurlijk moet het leven ook doorgaan en wordt er al eens verteld dat tijdens het wereldkampioenschap de gevechten in de oorlogen overal stoppen omdat ook de soldaten niets liever doen dan naar de voetbal kijken, maar sta mij toe te denken dat er toch wel wat scheef zit aan die redenering en ik weet echt niet hoe ik het anders moet zeggen dan dat ik vind dat er veel schijnheiligheid mee gemoeid gaat. Niet alleen omdat er al kweenie hoeveel doden gevallen zijn bij het bouwen van de stadiums waar ze gaan spelen of dat in die landen daar in ‘t oosten, de rechten van de vrouwen en d’andersdenkenden op zijn zachtst gezegd nogal minderwaardig worden geacht, maar vooral omdat wij daar in ’t westen toch maar schoon onzen neus voor ophalen of ons ogen voor sluiten wanneer dat niet past in ons kraam.

En ge moet mij excuseren, meneer Filip, als kik hierbij op uw zere tenen trap, maar ik geloof dat gij daar eerlijk gezegd toch ook geen uitzondering op vormt, zelfs al zijt gij op alle andere vlakken nog zo uitverkoren en al. Enfin, ge moet weten dat ik u nooit ofte nooit zomaar iets ten laste zou leggen mocht ik daar geen goede reden voor hebben en ’t is niet omdat ik kwaad ben dat gij mijn brieven niet beantwoordt, maar Jef vanierneffe, ge weet wel, mijnen buur in ’t rusthuis, is hier weer afgekomen met iets waar ik het toch met u wil over hebben. ’t Is namelijk een fotooke waar gij op staat met dat koningshuis van weet ik niet meer wat voor emiraat het was.

En ‘k weet het, ‘k weet het, het is ondertussen misschien al meer dan vijf jaar geleden en ’t was voor een begrafenis of zoiets, en Jef vanierneffe is en blijft nen stoker, ja, ik geloof zelfs zo nen nanarchist van ’t zwartste gat, maar ge moet toch toegeven, meneer Filip, dat dat toch ook niet echt gepast was hé? Net op het moment dat ze daar van alles aan het doen waren met hun gevangenen en hun vrouwen om nog maar te zwijgen over den oorlog die ze daar aan ’t voeren waren tegen een van hun buren. Enfin, ge hebt er indertijd misschien al genoeg kritiek over gekregen en wat mij betreft nemen gedane zaken gene keer, maar ge zoudt toch gerust wel wat meer moeite kunnen doen om teen en tander gedaan te krijgen voor de mensen in plaats van aan te pappen met van die bedenkelijke koninkrijken, zo denk ik dan.

Al begrijpe kik goed genoeg dat teen emiraat niet gelijk is aan tander en dat den ene koning niet dezelfde is als den andere, ‘k Weet echt wel hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ge hebt goede mensen en ge hebt slechte mensen, zo simpel is ‘t. ‘k Heb zelf nog in de brousse gezeten en wat wij daar bijvoorbeeld soms met die inboorlingen deden, dat wilt ge misschien niet geloven, maar past op hé, zelf hebbe kik mij altijd wreed goed weten beheersen en hebbe kik nooit van mijn leven ook maar ene vinger uitgestoken naar iemand. ‘k Heb zelfs geen stokslagen uitgedeeld als ik daar alle reden toe had en dat niet alleen omdat het daar veel te warm was hoor. Nee, nee ‘t ligt echt wel aan de mensen zelf.

Dus vraag kik mij af of het wel gepast is dat onze nationale voetbalploeg ginder in Kathaar gaat spelen. En wat dat dat gaat geven wanneer bijvoorbeeld onzen goaltjesdief zijne knie gaat zetten op de pelouse van een land dat eigenlijk niet veel moet hebben van ‘t individuele recht, de vrouwenemancipatie, den anders gekleurde medemens, enzovoort? Ja, gaat hij daar nog heelhuids van mogen terugkomen? Hebt gij zijn diplomatieke immuniteit al geregeld en hebben ze daar eigenlijk wel gras in hunne woestijn? Enfin, misschien te veel vragen bij elkaar, maar gij zijt er al geweest, dus gij kunt ze misschien wel beantwoorden?

En ‘k stel al die vragen ook alleen maar omda‘k geïnteresseerd ben en omda‘k bereid ben om bij te leren. Zeker als ‘t van u komt. Ik heb trouwens altijd al willen bijleren, ook al van in den tijd dat ‘k in de brousse zat. Dat was daar ook nodig, want ge moest altijd met de wind kunnen meedraaien en ge kondt u daar ook niet van den domme gebaren of ge haalde er gewoon ‘t einde van den dag niet.  Ja, ja, ‘k heb ik er daar veel gekend die ’s morgens nog goed en wel waren opgestaan maar halverwege den dag al de slag van de machete hadden gekregen. Enfin ‘k ga u niet vervelen met mijn praatjes over hoe het vroeger allemaal zoveel beter was, maar als ge daar toch in de tribune gaat zitten naast koning weet ik veel wie de zoveelste of president zus of zo, misschien kunt ge die gasten daar ook eens een leske leren over vrede, emancipatie, Onze Lieven Heer, enzovoort, en dan nog liefst voor de camera zodat we ‘t allemaal goed kunnen volgen. ‘k Denk dat u dat gaat afgaan. Ja, ze gaan dat daar zeer goed appreciëren. Tenminste als ge, met alle respect, uw vrouw wat aan de kant laat.

En mochten ze alsnog wat tegenstribbelen, herinnert hen dan aan onze rijke geschiedenis met de Katharen van vroeger. Een geschiedenis die al eeuwen in de tijd terug gaat en misschien een beetje stinkt omdat de doden nog steeds niet allemaal geteld zijn, maar wel wreed duidelijk was om te zeggen wie er den baas was. Wat kan er dan eigenlijk nog verkeerd lopen?

Uwen heftigste (voetbal)fan.
Frank

P.S. Vergeet niet uw brieven te sturen naar ’t Sint-Jozef van Mariakerke.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!