De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kartels zijn geen garantie tot succes

Kartels zijn geen garantie tot succes

zaterdag 11 februari 2017 21:44
Spread the love
 
De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. De zenuwachtigheid van het politiek personeel en partijmilitanten neemt toe. Strategische denkoefeningen worden gemaakt en de journalisten maken voorspellingen en analyses.

In Antwerpen vraagt men zich af : komt er een kartel tussen SP-a en Groen al of niet aangevuld met de PVDA? Volgens de SP-a voorman in de scheldestad  moet daar een beweging gemaakt worden. In Oostende wil met zelf naar een soort algemenen lijst van de burgemeester wat wij ons daar ook mogen bij voorstellen.

Kiezers willen vooral duidelijkheid , voor wat sta je als politieke partij?

Kartels scheppen alleen onduidelijkheid, een groene ondernemer en een donkerrode syndicalist op dezelfde lijst is niet bepaald wervend in verkiezingstijd. Onderling kunnen ze het met elkaar eens zijn dat bv. de zorg in openbare handen moet blijven maar de perceptie speelt hier in het nadeel van zulk een huwelijk.

Kartels worden gevormd omdat schaalvergroting bij de zetelverdeling winst oplevert. Men vergeet dat sommige kiezers afhaken wanneer ze zien dat HUN partij  een kiesvereniging maakt met anderen.

Iedere militant plakt graag uit overtuiging voor zijn eigen partij en maatschappelijke visie en daar is niks verkeerds mee .

Het is het duidelijkst als elke partij op eigen kracht naar de kiezers trekt , na de stembusslag kan men partners zoeken voor een beleidsnota die iedereen kan verenigen.

Heel concreet denk ik dat SP-A , GROEN, PVDA en de CD&V ( op plaatsen waar ze nogal wat beweging.net-verkozenen hebben) op de avond van de verkiezingen naar elkaar moeten kijken en zich niet laten verleiden voor een extra postje bij NV-A of Open VLD. Op die avond moet het gaan om een algemeen gemeenschappelijk programma en niet om een sjerp van schepen of burgemeester.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!