De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Karmelietes: “Tendentieuze informatie over Syrië”
Jongeren, Rellen, Moskee, Syrië, Oppositie, Wapens, Propaganda, YouTube, Staatstelevisie, Ooggetuigen, Damascus, Deraa, Homs, Veiligheidsagenten, Leugens, Wapensmokkel, Joshua Landis, Daraa, Lattakia, Karmelietes, Klooster, SANA, Ahmad il-Sayasneh, Kalashnikov, Aanvallen -

Karmelietes: “Tendentieuze informatie over Syrië”

dinsdag 10 mei 2011 23:48
Spread the love

Moeder Agnès-Mariam de la Croix over wat er werkelijk gebeurt in Syrië 

Er zijn talrijke getuigenissen van Syriërs die wijzen op de foute internationale berichtgeving over het bloedbad dat heden wordt aangericht in hun land.  Zij worden makkelijkshalve omschreven als   aanhangers van “het regime”. Maar dit argument kan niet worden gebruikt tegen de karmelietes Moeder Agnès-Mariam de la Croix. Hieruit blijkt de realiteit op de grond: de destabilisering van Syrië door groepen; gewapend en gefinancierd door het buitenland. Deze getuigenis is ook een waarschuwing: als het Syrische seculiere politieke systeem zal worden omvergeworpen, dan zal dit in het voordeel zijn van een religieus-geïnspireerde wahabistische stroming die geen ruimte laat voor christenen in het Midden-Oosten.

Het ongebonden persnetwerk voltairenet.org gaf op 1 mei 2011 de visie van de religieuze vrouw af.  Agnès-Mariam de la Croix haalt haar informatie via de 20.000 bezoekers die haar klooster Saint Jacques le Mutilé (90 km ten noorden van Damascus) jaarlijks krijgt en de dagelijkse contacten met Syrische burgers.

Geld voor valse getuigenissen

Ze verteld over Syrische jongeren die zijn benaderd via SMS of e-mail om in ruil voor een financiële vergoeding gekleurde informatie via satellietkanalen naar de media te sturen.

“Een van onze voormannen liet me een videoclip, geproduceerd door lokale jongeren, zien om een Arabisch lied te illustreren. Het toont een groep Syrische kinderen die gewapend en in het zwart gekleed  als bewakers rondtoeren in cabrio’s. Tot onze verbazing was dezelfde video te zien op Aljazeera als bewijs van de arrogantie van de Syrische geheime dienst!”

Satellietkanalen laten dus een stukje film zien en kleuren zelf het verhaal naar eigen propaganda. Directeur van het Centrum voor Midden-Oosten Studies en Syrië-kenner, Joshua Landis, onthulde eerder de leugens over negen gedode Syrische veiligheidsagenten die volgens westerse media zoals The Guardian zouden “gedood zijn omdat ze orders niet wouden opvolgen”.

Ex-vice-president hitst mee op

Twee mensenrechtenactivisten werden in de Syrische havenstad Baniyas opgepakt. Zij bevestigden dat zij probeerden de problemen op te hitsen door het verdelen van geld en wapens. Dit gebeurde in opdracht van Abdel Halim Khaddam. Hij was de Syrische vice-president tussen 1984 en 2005 en vluchtte naar Frankrijk toen hij president Bashar al-Assad ervan beschuldigde de opdracht gegeven te hebben om de Saudisch-Libanese zakenman-politicus Rafik Hariri te vermoorden. Dit bleken nadien leugens.

Haytham al-Maleh, een oppositielid, was het meest expliciet over de  inmenging van Abdel Halim Khaddam. Al-Maleh zegt dat deze “speelt met het bloed van onschuldigen” in en rond Baniyas. Hij noemde ook de “schurftige honden” die trouw zijn aan Rifa’t al-Assad, de mafieuze oom die Bashar al-Assad al jaren geleden aan de kant zette. De aanhangers van Rifa’t al-Assad zijn volgens La Republica actief aan de kust tussen Lattakia en Tartous.

Duizend Syrische pond om rellen te veroorzaken

Agnès-Mariam de la Croix geeft ook het relaas van een ooggetuige in Homs die zei dat niet-inwoners van deze stad daar toekwamen en het traject van de betoging aan haar vroegen. Nadien zag ze dat men aan deze gasten 500 tot 1.000 Syrische pond overhandigde. Dit om winkels te vernielen, autobanden in brand te steken en burgers aan te vallen. Een generaal, die in zijn wagen onderweg was naar een winkel, werd gedood. Andere Syriërs werden van dichtbij doodgeschoten en hun lichamen werden in stukken gekapt om grote angst te veroorzaken bij de publieke opinie. Ook van andere Syriërs in Damascus, Homs, Daraa, Sweida, Lattakia en andere plaatsen hoorde de karmelietes gelijkaardige verhalen.

Michline Albret Tawil Tramp van dezelfde kloosterorde verklaart aan het persagentschap SANA op 9 mei 2001: “Onder de bijeenkomsten na het verlaten van de moskeeën zijn er groepen die de situatie willen verergeren … op het juiste moment infiltreren en winkels bestormen, auto’s in brand steken en voorbijgangers en veiligheidstroepen aanvallen. Ondertussen zijn er scherpschutters op daken of gewapende leden binnen die beginnen te schieten op de bijeenkomst, op veiligheidstroepen en demonstranten tegelijk, en video’s worden gemonteerd alsof het lijkt dat veiligheidstroepen schieten op vreedzame bijeenkomsten.”

Vanuit de Omari Moskee Syrië destabiliseren

Een YouTube-rapport over de situatie in Syrië maakt duidelijk dat alles begon in de Omari moskee van Dera Balad. Honderd mannen gebruikten deze plaats voor het recruteren van volgelingen. Geld en wapens waren voorradig. Dit moest hen overtuigen om chaos te ontketenen tegen de vreedzame inwoners van deze stad. Spilfiguur is Ahmad il-Sayasneh. Oorspronkelijk had de man hervormingsvoorstellen. Maar nadien bleek zijn eigenlijke criminele doel een islamitische staat in Dera (diverse schrijfwijzen mogelijk). Op de Syrische staatstelevisie apprecieerde hij de voorstellen tot hervormingen. Maar op buitenlandse satellietkanalen preekte hij voor verdeling. Het eigenlijke plan was de Syrische veiligheid en stabiliteit ondermijnen. Volgens hetzelfde rapport gaat het om een buitenlands plan dat na Dera en buitenwijken zoals al-Sanamain en Nawa heel Syrië moest destabiliseren. Dit door het bewapenen van anarchisten die zich niets aantrekken van wetten en de  autoriteiten.

Er kwamen fatwas’s die het doden van Syrische veiligheidsagenten toelieten en met de macht van het geweer werden schooldirecteurs opzij gezet voor aanhangers.

Bekentenissen door terroristen

Ibrahim Muhammad Issa Shkeir uit Al Giza verklaarde: “We kwamen samen met de religieuze leiders uit de moskee, Al Sheikh Talal en Al Sheikh Haron. Zij spoorden mensen in het dorp aan ‘Laten we de strijd aangaan’”.  De Sheiks verzamelden tal van jongeren tussen 25 en 30 jaar en gingen naar Al Harak.  Basel Farouk Awad (22), die betrokken was bij de demonstraties in Daraa,  vergezelde deze groepering. Samen met Hamza Yasin, Ziad Yasin, Ibrahim Shkeir, Waeel Shkeir en Alaa Amin Al Zuebi stak hij het partijhoofdkwartier in de regio Al Giza met benzine in brand. Nadien vertelde hun leider Al Zoud om de toegangen van het dorp te bewaken. De jongens kregen benzine om hun wagens te vullen en voor gebruik tegen de veiligheidsagenten mochten die naar hun dorp komen.

Volgens Namer Youssef Kharoub begonnen de zaken een maand eerder. “De demonstraties (in Daraa) werden geleid door Muhamad Al Sharaf die daartoe opriep.” Volgens Kharoub was een meerderheid van de jongeren tegen demonstraties, maar werd gedreigd tegen diegenen die zich niet bij het protest aansloten om hun huizen in brand te steken. “Kinderen van 10, 12 jaar waren altijd present, meestal om alles te aanschouwen. We hadden plannen om het politiebureau en het Partij- en Politiek Centrum plat te branden.” Nadien werden ze de vijanden van de Syrische staat.

Mahammad Sharf (bijnaam: Al Sfeir) voorzag de jongen naderhand van zware wapens om het Militair Veiligheidscentrum aan te vallen. De wapens waren afkomstig van Daraa van Sheikh Ahmad il-Sayasneh die elkeen eveneens 25.000 Syrische ponden verschafte.

“Al Jasem Massacre” in scène gezet

Ahmad Al Balki (35) van Daraa werkte samen met zijn broer Muhanad en oppositieleiders zoals Al Sheikh Ahmad Jumaa, Mahamad Aba Zeid, Muhammad Al Musalimah en Al Sheikh Rabie. Zij vertelden dat ze buitenlandse steun kregen. Bepaalde leden van de oppositiepartijen woonden in het buitenland en gaven vandaar financiële steun. Ook zou voor wapens worden gezorgd. De taak van Ahmad Al Balki was het verzamelen met mensen en foto’s nemen voor een persoon die zich Abu Wissam noemde uit de regio Barze. Dan verteld hij hoe hij foto’s en videomateriaal maakte van zijn schoonbroer Ali Al Yateem en een persoon geheten Al Rauuf. De videobeelden kregen geweerschoten erbij gemonteerd en de titel “Al Jasem Massacre”. De schoonbroer trok zijn truitje uit en riep op hem te schieten, dan klonk een geweerschot, en de betrokkene deed alsof hij geraakt was door Syrische veiligheidsagenten. Dan ziet men hem in zijn ondergoed “gewond op de straatstenen” liggen en nadien volgt nog een montage van iemand die “in zijn hand werd  geschoten”.

Sheiks gaven Kalashnikovs

Ahama Muhammad Hussein uit Daraa, Al Ghayaed, Algharbiyeh werd geboren in 1984. Hij en zijn makkers hoorden de oproep uit de moskee. “Mensen uit het dorp, mensen van de stad, ga en strijd, jullie broers worden gedood in Daraa en jullie zitten hier rustig. Jonge mannen, ga en voer de strijd.”

Na een oproep in een andere moskee ging de Sheik met zijn aanhangers naar Kherbet Al Ghazale Square. In een kelder werden benzine jerrycans overgegoten in kleine flessen met nagels en lucifers om deze nadien naar het leger te gooien.  Ook werden de jongeren opgeroepen om zich op de daken van huizen te verstoppen. Van daaruit konden ze het leger aanvallen. Eveneens werden wegblokkades met autobanden opgericht en deze mensen van zware wapens voorzien zoals Kalashnikovs. Al Sheikh Walid Walid bezorgde hen wapens die hij op zijn beurt had gekregen van Sheikh Ahmad il-Sayasneh. Diegenen die mensen van het regime ombrachten, zouden zich martelaar mogen noemen ook al vonden zij niet de dood, aldus de religieuze leider.  De jongens  zouden voorzien worden van benzine, geld en wapens indien ze dit nodig hadden. Ze moesten enkel vechten.

Ook Ibrahim Nayef Musalme, geboren in 1989, van Daraa, Al Mansheih Court, doet relaas over de gebeurtenissen. “Ibn Alwan Hamid beloofde mensen van wapens te voorzien via zijn agent Yaser Muhamid. Deze bracht ons wapens en verdeelde ze. Ik kreeg twintig wapens om te verdelen aan mensen die leven in de regio’s Al Kark en Al Abazid.”

Hinderlaag voor veiligheidsagenten

Musalme verteld ook dat hij buskruit kreeg van Yaser Muhamid en het thuis bewaarde. Dat werd verdeeld onder mensen en groeperingen. Eén groep creëerde men in Al Karak. Andere groepen in Al Abazid Boulevard, Al Manshiyah, El Ebhar regio en Mahamid zone. De groep in Al Karak was onder leiding van Fawzi Dahoon en Firas Al Nassar. De groep die bestond in Al Abazid werd geleid door Mounir Bajbouj en zijn broer Munib. De groep die bestond in de El Ebhar regio kreeg het leiderschap van Anas Sweidan en Muhammad Kteifan en Issa Ozalan. In totaal ging het om zo’n 200-250 mensen. Toen de veiligheidsagenten de zone binnenkwamen werd er met zware wapens op hen geschoten. 

Het geld voor de operatie kwam ondermeer van Abu Kassem Jawadat die zo’n 3,5 miljoen Syrische ponden ter beschikking stelde, samen met zijn advocaat Muhammad Kheir, aldus bekentenissen.

# Meer informatie over Syrië kan U terugvinden op: http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com

take down
the paywall
steun ons nu!