De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kan Ierland de Europese begrotingen redden ?

Kan Ierland de Europese begrotingen redden ?

vrijdag 18 maart 2011 18:25
Spread the love

Samenvatting

Een Europese minimumbelasting voor vennootschappen – op, volgens de Eurotop, te laag Iers niveau – kan voor de Belgische staat 5 miljard € opbrengen bij 50 bedrijven.

Blogbericht

Ierland, te lage vennootschapsbelastingen ?

Ierland heeft vorig weekend van de Europese Commissie te horen gekregen dat het geen lagere intresten kan krijgen op zijn noodleningen, zolang het niet eerst zijn lage vennootschapsbelastingen afschaft. “We kunnen toch moeilijk Ierland helpen terwijl die met lage belastingstarieven ervoor zorgt dat ‘onze ondernemingen’ hun adres in Ierland zetten en daar hun belastingen betalen in plaats van bijons”, zo heet het.

Op het eerste zich een misschien begrijpelijk argument en het is zeker positief dat Europa de fiscale concurrentie als een probleem erkend … nu alleen er nog iets aan doen! Dit vergt dat we de realiteit onder ogen zien en niet alleen naar de Ierse lage belastingen kijken.

Hoe zit dit in de andere EG landen ? … en bijons ?

Naast de fiscale paradijzen hebben de meeste Europese landen eigen fiscale eilandjes waardoor bedrijven kunnen ontsnappen aan de gebruikelijke vennootschapsbelastingen. In België waren vroeger de coördinatiecentra daartoe erg geliefd en vandaag is het de notionële intrest dat als instrument gebruikt wordt.
Mochten alle bedrijven in ons land de normale belastingen betalen, zou dit de overheid onmiddellijk heel wat extra middelen opbrengen.
De ondernemingen uit onze top-50 maken samen meer dan 40 miljard € winst en betalen hierop 0,035 % belastingen
… mochten zij het normale tarief betalen zou dit meer dan 13,7 miljard € extra opbrengen voor de schatkist
… mochten zij het – te lage Ierse tarief – al aan onze schatkist betalen bracht dit meer dan 5 miljard euro op voor onze noodlijdende schatkist.
(ondernemingen en hun winsten zie bijlage)

Met welk recht zeggen wij en de andere EG-landen dan iets over het Ierse tarief ?

Is het tarief van onze vennootschapsbelastingen te hoog ?

Met zijn tarief van 33,99 % zit België inderdaad relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen … en dan is het argument dat wij het risico lopen dat sommige van onze ondernemingen hun adres elders zetten (of hun winst doorsluizen naar een ander land) om daar dan tegen een goedkoper tarief belast te worden.

MAAR
– Dit tarief van 30,99% is nog vrij laag in vergelijking met wat de gewone burgers via hun personenbelastingen betalen (45% en 50%).
– Door de vele gaten in het systeem betaalt een gemiddelde onderneming – op basis van cijfers van Didier Reynders – 13,6% vennootschapsbelasting … onze cijfers liggen lager … en voor onze fameuze top-50 is dit slechts 0,035%

BESLUIT
– De concurrentie met overheidstoelagen die we kenden in de jaren ’70 van de vorige eeuw, is nu volop vervangen door onderlinge concurrentie met fiscale gunstregimes en goedkope tarieven voor het belasten van ondernemingswinsten.
– Dit moet dringend stoppen: Niet alleen Ierland, maar alle EG-landen moeten dringend hun fiscale gunstregimes afschaffen.

In afwachting lijkt mij een Europese minimumvennootschapsbelasting op Iers niveau (12,5%) – zonder uitzonderingen en vrijstellingen – een noodzakelijke eerste stap. Pas dan zal men geloofwaardig overkomen als we Ierland (en meteen ook de hele EG) vragen hun – inderdaad veel te lage – minimumvennootschapsbelastingen op te trekken.
Voor ons land zou het – alleen al bij de ondernemingen uit onze top-50 – jaarlijks meer dan 5 miljard extra opbrengen voor de schatkist.
Europa pleit er terecht voor om te lasten op arbeid te verminderen. Zij moet dan ook dringend de instrumenten ter beschikking stellen om de neerwaartse onderlinge fiscale concurrentie op de ondernemingswinsten te stoppen en de kapitaalinkomsten meer correct te belasten.

Alleen zo kan de Ierse tragedie en het Ierse njet een les zijn voor Europa, met een perspectief op beterschap voor alle Europese burgers.

Erik Van Laecke, 18 maart 2011,
 

take down
the paywall
steun ons nu!