De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kan een land failliet gaan? Of Europa?

Kan een land failliet gaan? Of Europa?

donderdag 10 januari 2019 01:03
Spread the love
Wanneer een persoon failliet gaat, heeft hij meer uitgegeven dan zijn inkomen. Zijn schulden en de rente op die schulden overtreffen al het inkomen dat hij heeft in die mate dat ze zijn mogelijkheden om terug te betalen te boven gaan.

De meeste mensen geloven dat nationale overheden failliet gaan omdat ze te veel uitgeven of meer uitgeven dan hun inkomen. Dit is wat hogescholen en universiteiten onderwijzen en propagandamedia napraten. Bovendien noemen regeringen het te veel uitgeven het “overheidstekort.” Wanneer een staat of een blok van staten meer geld uitgeeft dan het inkomen, zou ook een staat of een blok van staten afilliet moeten gaan.Dus ook de Verenigde Staten van Amerika of Europa, de eurolanden. Maar er bestaat niet zoiets als nationaal faillissement; het woord “faillissement” impliceert dat het van toepassing is op het individu.

Er zijn slimme sleutelwoorden en frasen in gebruik om de bron van overheidsfinanciën te verbergen: Nationale of Europese begroting, overheidsuitgaven, overheidstekort en inkomstenbelasting. Geloof het of niet, geen van deze termen heeft betrekking op overheidsfinanciën. Maar ze dekken wel degelijk de overheidsfraude die op een ongelooflijke schaal gepleegd wordt.

De termen nationale of Europese begroting, overheidsuitgaven en overheidstekort zijn zinloos wanneer de overheid en de Europese Centrale Bank geld creëren in de vorm van papier en nummers die krediet worden genoemd, en dat in onbeperkte hoeveelheden. De regeringen willen niet dat het publiek achter hun monetaire bedrog komen. Dit is de reden waarom universiteiten ‘accounting’ ‘boekhouding’ en ‘financiën’ onderwijzen.

Een eenvoudig axioma: failliet of bankroet gaan in de zin van de nationale overheid houdt in dat er een eindig of beperkt aanbod van geld beschikbaar is voor nationale overheden en voor Europa of de Verenigde Staten. Maar geld bestaat niet en niemand heeft ooit bewezen dat het wel bestaat. Mensen denken dat papieren ‘Dollars’ of papieren ‘Euros’ geld zijn. In werkelijkheid heeft nog nooit iemand een Dollar of een Euro gezien. Een Dollar of een Euro, dat zijn geen dingen. Het is een maateenheid net als de termen kilogram of ton.

Je gelooft me niet? En de eigen publicaties van de Federal Reserve uit de jaren 70, geloof je die wel?

  • “Tegenwoordig zijn de meeste munten en valuta ‘fiat’ geld – geld op grond van een overheidsverklaring en publieke acceptatie. Fiat-geld is op zich niet waardevol en vertegenwoordigt geen tegenwaarde in goud of zilver. Fiat-geld is acceptabel omdat mensen weten dat de echte waarde van geld de koopkracht is – het vermogen om goederen en diensten te kopen. “-The Story Of Money, p. 19, Federal Reserve Bank of New York.
  • “Munten en valuta zijn ‘wettige betaalmiddelen’, het geld dat volgens de regering moet worden geaccepteerd als het wordt aangeboden om een schuld te betalen. Maar die goedkeuring maakt contant geld niet meer ‘echt’ dan tegoeden in een checkboek. -‘I bet you thought’, p 7 Federal Reserve Bank of New York
  • “Noch papiergeld noch deposito’s hebben waarde als goederen of diensten. Intrinsiek is een dollarbiljet (of een eurobiljet) niet meer dan een stuk papier. Stortingen zijn niet meer dan notities in boeken. Munten hebben wel een intrinsieke waarde als metaal, maar die is over het algemeen veel minder dan hun nominale waarde… Waarom zijn deze instrumenten – cheques, papiergeld en munten – aanvaardbaar tegen nominale waarde bij de betaling van alle schulden en voor ander monetair gebruik? Ook hebben de mensen het vertrouwen dat ze in staat zullen zijn om dergelijk geld in te ruilen voor echte goederen en diensten wanneer ze daarvoor kiezen.”- Modern Money Mechanics, p. 3, Federal Reserve Bank of Chicago
  • “Valuta-ondersteuning, het bezitten van een tegenwaarde in goud of andere edele metalen voor het uit te geven geld is niet relevant in de huidige economie. Valuta kan niet worden ‘ingewisseld’ of omgeruild voor goud of een ander actief dat als onderpand wordt gebruikt. De vraag naar welke activa de bankbiljetten ondersteunen heeft aleen boekhoudkundig belang. ” – Ik wed dat je dacht, p. 11, Federal Reserve Bank of New York
  • “Commerciële banken zijn belangrijke financiële instellingen omdat ze geld kunnen creëren – chequeboekgeld. Wanneer we 200 euro lenen bij een lokale bank om een wasmachine te kopen, ondertekenen we een IOU en de bankier schrijft een slip aan de Federal Reserve Bank of de ECB voor een toevoeging van 200 dollar of euro aan onze betaalrekening. Niemand heeft geld uitgegeven voor die storting, maar we hebben meer geld op de rekening staan. De bankier heeft onze schuldbekentenis gekocht met nieuwe direct opvraagbare deposito’s – chequeboekgeld – die werden gecreëerd. Bankkrediet en chequeboekjes zijn beide verhoogd met 200 dollar of euro.

De methode om geld te verdienen is hekserij. Het is al duizenden jaren lang hekserij. Moderne economen en geavanceerde financiele denkers stellen zich alleen maar voor dat ze geld begrijpen.

Toch is niets in ons leven zo belangrijk als geld. Geld is geen saai onderwerp, want de studie van geld is een studie van tirannie. Het maakt een aanfluiting van de vrijheid van de mens, eigendom van onroerend goed en de accumulatie van rijkdom.

Als we eenmaal geld begrijpen, weten we dat elke ingebeelde persoonlijke vrijheid die we hebben een vergunning of privilege is die door de overheid wordt gegeven en die door de overheid kan worden weggenomen. Het doel van geld is om rijkdom over te dragen van de producenten naar de niet-producerende geldmakers.

John Maynard Keynes onthulde veel in zijn boek Consequences of the Peace, gepubliceerd in 1919. Hij verklaarde: “Als regeringen zich zouden onthouden van regulering (belastingheffing), wordt de waardeloosheid van het geld duidelijk en kan de fraude niet langer worden verborgen voor de mensen.”

Keynes zei in deze verklaring dat het systeem van inkomstenbelasting de fraude van de overheidsdrukpers dekt. Wat betekent dit? Het betekent dat de regering en haar partner, in ons geval de Europese Centrale Bank, geld drukt (kredietwaardigheid creërt) uit het niets en het in omloop brengt voor wat de overheid wil, of het nu een vloot of een leger is of om de mensen brood en spelen te geven. Om de fraude van massale confiscatie van rijkdom met drukpersgeld te dekken, hebben we een inkomstenbelastingstelsel.

Het stelsel van inkomstenbelasting heeft een heel serieus doel, maar in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, heeft de inkomstenbelasting absoluut niets te maken met het financieren van de overheid. De inkomstenbelasting is een verbruiksbelasting. De inkomstenbelasting reguleert het verbruik. Keynes gebruikte niet voor niets het woord ‘regulering’. Het systeem van inkomstenbelastingen bestraft degenen die succesvol zijn. Het is een sociaal en economisch nivellerend systeem.

De inkomstenbelasting wordt ook gebruikt om zoveel mogelijk “geld” uit de omloop te halen. Hoe meer “geld” uit de inkomstenbelasting wordt gehaald, hoe meer de geldmakers kunnen creëren. Hoe minder “geld” er is, des te beter behoudt het zijn ingebeelde waarde.

  • Te veel geld leidt tot buitensporige uitgaven. Wanneer consumenten, bedrijven en overheden buitensporig uitgeven, strijden ze om het beschikbare aanbod van goederen en diensten en dringen de prijzen omhoog. Wanneer prijzen stijgen, daalt de koopkracht van geld. Om de koopkracht sterk te houden, mag de geldvoorraad niet te snel stijgen, aldus de Federal Reserve Bank of New York.

De overheid financiert zichzelf met “drukpersgeld.” De inkomstenbelasting financiert de overheid niet. Bijna niemand weet dit, maar het is buitengewoon belangrijk om het te begrijpen. De kracht om geld te creëren is de bron van overheidsmacht en bureaucratische tirannie in ons leven.

Wat betekent dit allemaal voor ons? Het betekent dat we onder een autoritair systeem leven en we zijn overgeleverd aan de genade van dat systeem. De overheid heeft de monopolistische macht om geld (krediet of schuld) te creëren dat met geweld en met de kracht van politie en leger wordt gesteund. En het camoufleert dit systeem voor de mensen met het systeem van inkomstenbelasting zoals hierboven is uitgelegd. Eenvoudig gezegd, maakt het winstgevende bedrijf, de overheid, ongelooflijke en onvoorstelbare rijkdom over aan zichzelf met ‘geld’ dat het creëert en dat niets kost. Daarmee vergeleken is de “georganiseerde misdaad” een zondagsschool.

Dit is hoe en waarom wereldoorlogen en kleinere oorlogen wereldwijd worden gefinancierd die miljoenen jonge levens kosten. Op deze manier wordt het sociale en economische beleid omgesmeed tot het zogenaamde openbare beleid, een eufemisme voor de sociale ontwikkeling van de overheid en de macht van de overheid.

“Overheidsbeleid” is een overheidsmacht in ons leven die gebaseerd is op monopolistische macht om “geld” te creëren.

Dus kunnen overheden een economische ineenstorting ervaren, kan een overheid failliet gaan? Ja, maar niemand weet hoe het tot stand komt. Dat komt omdat het geen faillissement is, zoals dat in het algemeen wordt gezien.

Zo gaat het: het proces van het creëren van “geld” door de overheid is een verborgen plan om de nationale rijkdom te consumeren (stelen). In feite creëert de overheid haar eigen rijkdom – niet van belastingen, maar door ‘geld’ te creëren en het te gebruiken om de overheid te financieren en rijkdom van de mensen naar zichzelf over te hevelen. De eenvoudige vergelijking is dat wanneer overheden alle nationale rijkdom van de mensen consumeren, de overheid instort, failliet gaat.

Overheden produceren niets, dus moeten overheden van de producenten leven. Het is de aard van overheden, van regeringen, om steeds groter te worden en meer en meer van de nationale en in ons geval de Nederlandse, Belgische en Europese rijkdom te consumeren, te stelen. Zie je het om je heen?

Op een gegeven moment over-consumeerd de overheid de nationale en/of Europese rijkdom en stort het systeem in. De overheid verbruikt uiteindelijk meer dan de mensen kunnen produceren.

Dus het moderne bankroet van nationale overheden is niet het uitgeven van meer dan het inkomen. Het is overconsumptie van de nationale rijkdom. Ook Europa kan ons niet redden, het conglomeraat van landen is op dezelfde leest geschoeid als de nationale overheden die regeerden voor het ontstaan van de Euro. Ook Europa zal uiteindelijk meer rijkdom consumeren, overconsumeren en vervolgens instorten.

Source: Personal Liberty Media Group, LLC (USA)

 https://personalliberty.com/can-u-s-go-bankrupt/

take down
the paywall
steun ons nu!