De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KAJ overhandigt met Seppe De Meulder getuigenissen over misbruik in interim-sector aan minister van Werk
KAJ vzw

KAJ overhandigt met Seppe De Meulder getuigenissen over misbruik in interim-sector aan minister van Werk

vrijdag 29 mei 2020 11:21
Spread the love

 

Het hebben van ​waardig werk is volgens ons, jongeren van de KAJ, een ​basisrecht​. Helaas is dit voor veel jongeren op heden het geval niet. Zeker in deze moeilijke periode, te wijten aan het COVID-19-virus, zijn het de uitzendkrachten die in een bijzonder precaire positie vertoeven. Onlangs werden bij Estee Lauder 300 uitzendkrachten aan de deur gezet en dit is slechts het tipje van de sluier.

We hebben de handen in elkaar geslagen met ​Seppe De Meulder​, die met zijn getuigenis over zijn ervaringen als uitzendkracht bij Aveve heel wat heeft losgemaakt de voorbije weken. Hij kreeg talloze getuigenissen doorgestuurd van mensen die zich in zijn verhaal herkenden.

Foto: KAJ vzw

Deze ​getuigenissen heeft hij gebundeld en hebben we samen met onze ​analyse Waardig Werk overhandigd aan ​minister Nathalie Muylle​ op donderdag 28 mei. Wij doen een duidelijke oproep om ​jongeren te betrekken ​bij het zoeken naar oplossingen​ en met ons in ​dialoog​ te gaan.

J., 31 jaar, getuigt:​ “Ik wil meer doen dan enkel werken. Ik heb al veel moeten laten vallen door mijn werk. Ik heb het moeilijk gehad om een woonst te vinden, toen ik werkte met dagcontracten. Zo moest ik 3 jaar op een kot gaan wonen, wat zelfs niet mag! Maar dat was eigenlijk een geluk bij een ongeluk, want ik weet niet hoe ik het anders gedaan zou hebben.”

Foto: KAJ vzw

Steeds meer jongeren ​raken vast in een opeenvolging van tijdelijke contracten​, wat amper zekerheid biedt en ervoor zorgt dat we van dag tot dag of week tot week moeten leven. We hebben hierdoor ​onvoldoende financiële ademruimte om onze toekomst op te bouwen. Ons zelfvertrouwen en het vertrouwen in de maatschappij daalt. Men houdt ons voortdurend de spreekwoordelijke wortel voor de neus door middel van ​valse beloftes​, zoals Seppe De Meulder onlangs pijnlijk duidelijk maakte met zijn getuigenis over zijn ervaringen met interim werk bij Aveve.

Het risico om in een ​negatieve spiraal​ vast te geraken hangt ons steeds boven het hoofd. Deze onzekerheden leiden ertoe dat we voortdurend het gevoel hebben dat we met elkaar moeten gaan ​concurreren​ voor de ​restjes:​ jongeren tegen ouderen, autochtonen tegenover allochtonen, …

Foto: KAJ vzw

Wij stellen vast dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zich ​niet vertaalt naar de praktijk​ en verder wordt uitgehold door o.a. het uitbouwen van uitzendarbeid en de tijdelijke contracten die hiermee gepaard gaan en de invoering​ van systemen zoals flexi-jobs en nul-uren-contracten.

De retoriek die we voortdurend te horen krijgen vanuit het beleid is dat er ​elk jaar talloze nieuwe jobs worden gecreëerd, maar wat voor jobs​? Uit talloze getuigenissen van jongeren kunnen wij alvast opmaken dat het NIET gaat om ​kwalitatieve jobs​, die ons in staat stellen om een toekomst op te bouwen, het gaat om jobs die ons ​dwingen​ in tijdelijke contracten, gedwongen deeltijds of jobs die amper genoeg verdienen om ​het hoofd​ ​boven water te houden​!

Foto: KAJ vzw

De arbeidsreglementering​ ​moet​ ​zich beter aanpassen aan de wensen van de mens. Wij eisen dat de overheid een ​degelijk en waterdicht beleid​ uitwerkt om waardig werk voor iedereen te garanderen, waarbij het ​welzijn en financiële stabiliteit​ van de burger op de eerste plaats komt. Wij eisen een beleid waarin ​menselijkheid en kwalitatieve jobs​ voorop staan in de plaats van winstbejag en ‘jobcreatie’. ​Wij willen waardig werk!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!