Kaartjesknippers inzetten voor meer veiligheid, waarom niet?

Kaartjesknippers inzetten voor meer veiligheid, waarom niet?

zondag 30 augustus 2015 15:07
Terroristische dreiging en geweld op de treinen jegens de treinbegeleiders zijn steeds weerkerende thema’s. Het voorval op de Thalys heeft de roep naar meer veiligheid weer een extra dimensie gegeven.

Een oplossing ligt zeker niet voor de hand. Vele jaren geleden hadden elk station, ook de vrij kleine opstapplaatsen , een kaartjesknipper aan de ingang van de perrons. Een taak die werd uitgevoerd door laaggeschoolden maar een eerste filter vormde vooraleer men kon toegang hebben tot het perron en trein.

Dit systeem had het voordeel dat niet betalers reeds geweerd werden voor ze de trein namen en mogelijke amokmakers konden onderschept worden.

Deze ambtenaren hadden een zeer beperkte bevoegdheid maar waren nuttig. Zonder machtsvertoon vormden zij een belangrijke schakel in de strijd tegen zwartrijden en agressief gedrag.

De heilige koe van besparingsdrift zorgde ervoor dat dit lager gekwalificeerd personeel zijn maatschappelijk verantwoorde functie verloor. Jobs voor laaggeschoolden verdwenen en de maatschappij betaalt nu de tol. Men roept vandaag om militairen om op repressieve manier het tij te keren. Geef mij maar kaartjesknippers.

Volledigheidshalve meld ik nog dat personen die zwaar werk niet meer aankonden geherorienteerd werden naar deze functies wat maatschappelijk een goede beslissing was , nog voor er sprake was van activering van 50 plussers

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!