De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jonge Franse leerkrachten denken anders over laïciteit

Jonge Franse leerkrachten denken anders over laïciteit

zaterdag 24 juli 2021 06:18
Spread the love

 

De Stichting Jean-Jaurès liet het onderzoeksinstituut Ifop enquêteren hoe leerkrachten van de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs in “la France métropolitaine” denken over laïciteit. Met verrassende conclusies.

 

Over de kwestie van de hoofddoek bij vrijwilligsters die schooluitstappen begeleiden denkt 64% van de ondervraagden dat die hoofddoek moet worden verboden. 67 % wijst ook de toegestane hoofddoek aan de universiteit af, evenals de “religieuze tekens” bij mensen die gebruik maken van de openbare diensten van gemeenten of prefecturen, wat allemaal veel verder gaat dan de huidige beperkingen. In zijn geheel blijkt de onderzochte groep dus strikter dan de maatschappelijke norm.

 

Maar opmerkelijk is de leeftijdskloof binnen de onderzochte groep. Het segment tot dertig jaar oud wijkt beduidend af van het denken van de ouderen. In de totale groep vindt maar een minderheid, 36%, de hoofddoek van studentes aan de universiteit acceptabel. Bij de groep tot 30 jaar is dat een meerderheid, namelijk 57 %. Idem voor de boerkini: 74 % van de totale groep is tegen die zwemkledij in zwembaden, maar bij de groep tot 30 jaar is 59 % ervoor. Bij de totale groep is 80 % tegen aparte zwemuren voor vrouwen, maar bij de groep tot 30 jaar is 59 % voor.

 

De wet van 2004 die het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in scholen verbiedt wordt nog algemeen ondersteund (92 % is voor), ook door de groep tot 30 jaar, maar in iets mindere mate (86 %).

 

Politieagenten met hoofddoek of tulband?

 

Opvallend is dat bijna vier op tien (38 %) van de jonge leerkrachten zeggen ook voorstander te zijn van het dragen van religieuze tekens door vertegenwoordigers van de staat zoals politieagenten of leerkrachten, haast dubbel zoveel als in de totale Franse bevolking (21 %).

 

De resultaten van de enquête tonen aan dat de jonge leerkrachten dichter staan bij de mentaliteit van de leerlingen, die in een eerdere enquête van de Stichting Jean-Jaurès was onderzocht.

(Zie https://www.dewereldmorgen.be/community/slecht-nieuws-voor-de-franse-blablaicite/ )

 

De stichting Jean-Jaurès besluit: “de lesgevers lijken vandaag doordrongen van een zeer ‘juridische’ en ‘minimalistische’ visie op de laïciteit die een afspiegeling is van een vrij letterlijke interpretatie van de laïciteit zoals vastgelegd in de wet van 1905. Net als de rest van hun generatie, onderscheiden de jonge leerkrachten zich vaak van de ouderen door een duidelijke keuze voor de principes van een open, liberale en inclusieve laïciteit, die in de meeste Angelsaksische landen domineert.”

 

 

https://www.jean-jaures.org/publication/les-enseignants-la-laicite-et-la-place-des-religions-a-lecole/

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!