De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jonge activisten in Latijns-Amerika eisen hun seksuele rechten

Jonge activisten in Latijns-Amerika eisen hun seksuele rechten

vrijdag 6 maart 2020 15:17
Spread the love

Pas op! Hier komt de jeugd

Gezond seksueel actief zijn, vrij je seksualiteit beleven, veilig jezelf kunnen zijn. De samenleving laat het miljoenen mensen niet toe. Daarom antwoorden Latijns-Amerikaanse activisten massaal en op de meest creatieve manieren.

Verontwaardiging brengt mensen in beweging. 3529 vrouwen waren in 2018 het slachtoffer van feminicide of vrouwenmoord in Latijns-Amerika. Die cijfers wijzen op ongelijke machtsverhoudingen en zorgen voor een golf van protest.

De oorzaak van de ongelijkheid achter de feminicide? Een samenleving waar seksuele rechten niet belangrijk zijn. Het beslissingsrecht over het eigen lichaam en de seksualiteit is niet voor iedereen gelijk.

Actie tegen die structurele ongelijkheid is zo verzet tegen een samenleving waar toegang tot abortus, gendergelijkheid en seksuele opvoeding niet belangrijk zijn. Tegen een samenleving die voor velen onleefbaar is en radicaal moet veranderen.

Activisten

In Latijns-Amerika laat de golf aan protest voor verschillende strijdpunten samenvallen. Afhankelijk van de lokale context zijn er andere accenten, maar telkens staat het beslissingsrecht over eigen lichaam en seksualiteit centraal. De strijd voor seksuele rechten brengt mensen in beweging.

Talrijke creatieve campagnes brengen groepen mensen samen. Iedere afgelijnde organisatie, loshangende groep of individuele activist die actie voert, heeft eigen prioriteiten en eigen methodes.

De smeltkroes van activisten op vlak van etniciteit, gender, seksuele oriëntatie en andere achtergronden, vindt eenheid in de strijd tegen de onderdrukking die de samenleving uitoefent op mens en lichaam. Want een iets is duidelijk: de systemen die ongelijkheid tussen man-vrouw, hetero-holebi, inheems-blank en arm-rijk in stand houden, die moeten eraan!

De mobilisatiekracht leidt tot tegenkanting uit rechtse hoek, maar kent ook successen. In Latijns-Amerika beschermen betere wetten seksuele rechten, wordt het taboe vaker doorbroken en zijn meer mensen bewust en betrokken.

Creatief

De creatieve manieren waarop jonge mensen in Latijns-Amerika hun rechten opeisen wekt bewondering op. In hun enthousiasme ontwikkelen ze nieuwe actievormen tegen het onrecht dat de samenleving hen aandoet. Onrecht dat wereldwijd plaatsvindt: feminicide en transfobie, maar ook anderen uitingen van een ongelijke samenleving, zijn evengoed een Belgische realiteit.

Ze claimen de straat met beklijvende massa-performances en prachtige symbolen. Ze claimen de school door lessen te kapen. Ze claimen het parlement met gemediatiseerde rechtszaken en straffe pancartes.

Solidariteitsorganisatie FOS roept met de campagne CLAIM op om in de voetsporen van de Latijns-Amerikaanse jeugd te treden. Ontdek welke methodes de activisten gebruiken en claim ook de straat, de school en het parlement. Klik hier

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!