De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Joining the war: Duits marsbevel voor Libye – interventie – codenaam  EUFOR LIBYA
Obama, Libië, China, SP.A, Oorlog, Sarkozy, De Wever, USA, Caroline Gennez, Parlement, Di Rupo, CDU, Merkel, Khadafi, Libye, Groen, Oorlog + vrede + Libïe + Wereld Sociaal Forum, Arne baillière, Younes, Sp.s, 'UK, Cameron, Qatar, Mujahedeen, Al Qaeda, Bundeswehr, FDP, Westerwelle, Die Linke, Sevim Dagdelen -

Joining the war: Duits marsbevel voor Libye – interventie – codenaam EUFOR LIBYA

zaterdag 9 april 2011 09:54
Spread the love

Hulp voor de NAVO  – oorlog: De regering Merkel wil nu toch de Bundeswehr naar Libye sturen.

De Duitse regering.  of de christendemokratische- liberale coalitie wil Duitse soldaten als een soort humanitaire hulpgroep toch nog aan de oorlog in Libye laten deelnemen. .De Bundestag zou een dergelijk mandaat moeten goedkeuren. Het gaat niet om een gevechtsmissie, maar eerder om een “militaire beveiliging van een hulpactie voor de noodlijdende Libysche bevolking” onder de vlag van de EU. In de EU geldt de codenaam “EUFOR LIBYA” voor de operatie. Het commando wordt gevoerd door Admiraal Claudio Gaudioisi, Het operatieve hoofdkwartier wordt in Rome opgericht.

Ter verduidelijking van de opdracht heet het in Berlijn: Veiligheids eenheden van het Duitse leger zouden onder ander het transport van “hulpgoederen” met schepen van de Marine begeleiden. Dit kan echter enkel als de opdracht kadert in een opdracht van de Verenigde Naties.Een dergelijke opdracht wordt snel verwacht, het Bundesverteidigungministerium en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn dan ook al met de voorbereidingen begonnen.  De minister Cornelia Pieper (FDP) verklaarde: “ook het gebruik van de ter beschikking staande eenheden tot snelle crisis – interventie, de zogenaamde EU Battlegroups, is mogelijk”

De Groene en de Sociaaldemocratische oppositie verklaarde zich bereid de Duitse deelname aan de interventie te ondersteunen. “Wanneer de Bundeswehr hier een logistieke rol kan spelen, dan natuurlijk!” verklaarde de woordvoerder voor defensie van de groenen in de Bundestag, Omid Nouripour. SPD- legerexpert Rainer Arnold vult aan: “Duitsland zou er goed aan doen, zijn fouten van de laatste vier weken te herstellen, en hier mee te doen met de anderen”

Kritiek kwam er daarentegen van de Linkspartei, bij monde van Sevím Dagdelen, woordvoerster internationale relaties bij die Linke: “Angela Merkel en Guido Westerwelle zijn omgeslagen. De beslissing, geen Duitse soldaten naar Libye te sturen is verdwenen als sneeuw voor de zon. Het ziet er nu naar uit, dat Duitsland toch aan de oorlog in Libye gaat deelnemen. Onder humanitaire voorwendselen worden nu toch soldaten naar Libye gestuurd. ” De regering zou elke oorlogsdeelname moeten weigeren, volgens Dagdelen, “en zeker de deelname van Duitse soldaten.”

Dat het begrip “hulpgoederen” bovendien heel breed geinterpreteerd kan worden, wordt duidelijk uit berichten eerder deze week: De Britse regering verklaarde maandag , de Libysche rebellen te voorzien van “communicatie – apparatuur” om hen in de strijd tegen Moanmar Al – Ghadaffi te ondersteunen. Dat zou moeten helpen om burgers te beschermen en de levering van hulpgoederen te ondersteunen. Concreet gaat het om sateliettelefoons, en GPS – toestellen voor “aanvals – optimalisering” . Volgens de BBC helpen voormalige elitesoldaten van Hare Majesteit bij de opleiding van de tegenstanders van Ghadafi. Zoals de USA heeft het UK bovendien aangekondigd, de opstandelingen ondanks het embargo toch met wapens te beleveren.

Dat het optimaliseren van de aanvallen nog niet zo denderend verloopt, bewijzen de talrijke slachtoffers die vallen door friendly fire. Veel bommen van de NAVO luchtmacht kunnen enkel doel treffen indien het doel wordt vastgelegd met een GPS coordinaat door assistentietroepen in de buurt van het doel. Recentelijk werd een volledige tankkolonne van de rebellen weggevaagd door een NAVO – aanval. Waarschijnlijk zijn enkele GPS – toestellen in “verkeerde” handen gevallen, misschien Kadhafi – aanhangers die bij de rebellen geinfiltreerd zijn. Niet zo verwonderlijk, gezien er ook steeds meer geruchten opduiken over tweedracht in de rangen van de rebellen.

Zelfs tot  op het hoogste leidinggevende niveau is er nu sprake van onbekwaamheid en versplintering , volgens verschillende berichten. Frankrijk en Italie hebben de rebellen als legitieme regering erkend, London en Washington zijn iets voorzichtiger: ze stuurden hun geheime diensten om te checken wie de “goede”, “gematigde” en “pro – Westerse” rebellen waren, om hen, – volgens de voormalige CIA – afdelingschef Michaeil Scheurer in een interview met CNN –  vervolgens met gerichte hulp en ondersteuning in leidinggevende posities binnen de oppositie en haar rebellenleger te “plaatsen”.

Voor het ogenblik zijn er twee concurrerende generaals die beweren het opperkommando over het rebellenleger te voeren. De ene is generaal Abdel Fattah Younes, die er nog niet zo lang geleden prat op ging, Khadafi´s persoonlijke vriend te zijn. Tot op het moment dat hij overliep naar de rebellen, was hij als minister voor Binnenlandse Zaken voor verantwoordelijk voor het uitvoeren van de repressie onder het Khadafi – regime.

De andere is het  USA – importproduct Khalifa Heftar, een voormalig generaal in het Libysche leger, die sinds kort uit zing ballingschap in de USA teugkeerde, Onmiddellijk bombardeerde hij zichzelf tot opperbevelhebber van het rebellenleger. 

Daarnaast wordt het gezag gevoerd door de voormalige politieke gevangene Omar Al – Hariri , die naar eigen zeggen over geen enkele militaire ervaring beschikt.

Toen verleden week de politieke leiding van de rebellen van  de legerleiding  een verklaring wou voor de tegenslagen aan het front, weigerde Heftar samen te werken met Younes. Daarop werd Heftar door de zelfverklaarde provisorische regering ontslagen. Die liet zich daar niet door storen, en volgens de verklaringen van zijn zoon is hij nog steeds “opperbevelhebber”.

Dezelfde chaos heerst aan het front, waar het ontbreken van een bevelsstructuur en coordinatie, maar  ook het ontbreken van militaire basisopleiding voor vele rebellen verschrikkelijke gevolgen heeft. In de voorste linies tonen zich de concurrerende “opperbevelhebbers” niet graag. Dat is te gevaarlijk, niet enkel wegens de NAVO – bommen en het Gadhaffi – leger, maar ook wegens de vele voormalige Mujahideen in de rangen van de strijders. Die hebben reeds in Irak en Afghanistan tegen de Amerikanen gevochten, en zijn noch over “Gaddhafi´s man” Younes nch over de “Amerikaan” Heftar aan te spreken.

Toen Younes zich verleden woensdag dan toch eens aan het front begaf, zou hij door een zwaarbewapend team Westerse bodyguards omgeven geweest zijn, die werden geleverd door een der interventie – staten.

Ondanks dat verzoek Younes zich door openlijke kritiek aan het adres van de NAVO als Libysche nationalist te profileren. Bij een persconferentie vorige dinsdag verklaarde hij: ” De NAVO heeft ons teleurgesteld, zij is voor ons tot een  probleem geworden. Ofwel doet de NAVO haar job op een goede manier, of wij zullen de VN – veiligheidsraad vragen, haar mandaat op the heffen.

De strijders aan het front zien dat in elk geval anders. Gevraagd door een Independant – correspondent, waarom hij met zijn kameraden enkel maar wat rondlummelde voor Brega, in plaats van aan te vallen en de stad te “bevrijden” verklaarde de 23 jaar oude opstandeling Yassin Ali: “Omdat het gevaarlijk is. We kunnen beschoten worden. Het is de opdacht van de NAVO, de stad van Gadhafi- mannen te zuiveren.”

take down
the paywall
steun ons nu!