De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

John Down

John Down

woensdag 8 mei 2013 22:14
Spread the love

Sommige woorden “zijn” misleidend.
Zo blijkt “neutraliteit” niet geheel neutraal te zijn.
Deze week spookte de “collectieve redelijkheid” in mijn hoofd.
Heel de week heb ik zitten tobben over de “collectieve redelijkheid” zoals dat aan bod kwam in een column van Paul De Grauwe.
“Collectieve redelijkheid” is niet de redelijkheid van het collectief.
In mijn brein had ik nochtans al een voorstelling gemaakt van een gigantische grijze hersenmassa die ergens onzichtbaar boven onze hoofden zweefde en waarmee iedereen verbonden was door middel van een draad en sommige mensen hun draad was een beetje verstopt door een soort van aderverkalking van het vele denken en kregen dan te weinig input van de collectieve redelijkheid waardoor hun individuele redelijkheid de bovenhand haalde en ze een beetje dom werden zoals de Nederlandse premier Rutte.

Maar “collectieve redelijkheid” is dus niet de redelijkheid van het collectief.
“Collectieve redelijkheid” is een redelijkheid waar het collectief wel bij vaart.
Dus niks bovennatuurlijks of zo, die “collectieve redelijkheid” zit in ieder van ons, een individuele redelijkheid als het ware.

Maar, getuige mijn titel, daar wou ik het niet over hebben.
Ik wou het hebben over het “syndroom van Down”.
Het “syndroom van Down” is dus niet echt het syndroom van John Down.
Daarmee bedoel ik dat John Down de eerste was die het syndroom beschreef, hij was zelf geen patiënt zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is in “Lou Gehrig’s disease”.
Overigens publiceerde John Down zijn bevindingen in een artikel met de opmerkelijke titel “Ethnic classification of Idiots”. Wat bewijst dat een verstandig man niet altijd verstandig is.
“Verstandig” kan dus, getuige de zwarte zwaan van Popper, in het lijstje “misleidende woorden” ondergebracht worden.

Over het syndroom van Down gesproken, Etienne Vermeersch was op televisie.
(Neen, dat mag u niet denken! Dat is niet netjes.)
Etienne Vermeersch had het over het gebruik van het woord “achterlijk”.
De betekenis van zijn woorden zijn tot nader order uw en mijn interpretatie. Wat is de betekenis van het woord “achterlijk” in zijn discours? Het is altijd opletten geblazen om dat woord in zijn plaats te definiëren. Voor je het weet wordt je beschuldigd van “stropop”. Een definitie is nooit de definitie, het is mijn definitie. Om de ware impact van zijn uitspraken te evalueren hebben we zijn definitie nodig. Die ontbreekt.
Het gaat hier dus niet over Etienne Vermeersch, bij gebrek aan zijn definitie van het woord gaat het hier zelfs niet over de uitspraken van Etienne Vermeersch.
Het gaat over het woord “achterlijk”.
Dat onderscheid is belangrijk, zoals het onderscheid tussen “de mens” en “het systeem”
(Neen, dat mag u niet …)
Het gaat over het woord “achterlijk”, en meer bepaald in de, toch wel algemeen gebruikelijke, betekenis van “zwakzinnig”.
“Zwakzinnig” is nogal een zwak woord vind ik. “Zwak”, hoe “zwak” is dat? Is dat in sterretjes uit te drukken zoals een film quotering?
Doe mij maar het Verlichtingsdenken. De vijfsterren categorie van “zwakzinnig” is “onzinnig”.
Wo xian dan bo da ming hua er na li.
Uiteraard is de vraag of dit onzin is.
Heel wat mensen zullen het onmiddellijk afdoen als onzin.
Enkelen zullen er misschien rekening mee houden dat de auteur hen wel eens op het verkeerde zou kunnen zetten. Misschien is het wel een vreemde taal? Chinees?
Maar na al dat opzoekingswerk zullen ze moeten toegeven: het is onzin. (of niet?)
Een “hoofddoek” wordt, bewust of onbewust, eerst afgetoetst aan alles wat “zin” heeft.
De vraag is of die aftoetsing via de collectieve redelijkheid of via de individuele redelijkheid gebeurt.

@ Etienne: Why is a raven like a writing desk?

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!