De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jobevolutie loontrekkenden in alle deelsectoren 2008-2016

Jobevolutie loontrekkenden in alle deelsectoren 2008-2016

donderdag 20 juli 2017 09:14
Spread the love

De afbouw van de politie in het begin van de regeerperiode is een van de meest opvallende vaststellingen: heeft deze afbouw niet mee de weg  vrijgemaakt voor de destabilisering die in  2015 en 2016 is opgetreden?

Tabel: Loontrekkende tewerkstelling België 2008-2016

Publieke Dienstverlening nu al 46,0% van de loontrekkende tewerkstelling

Niet alles is wat het lijkt, en wie de marge systematisch uitvergroot vergeet soms waar het om te doen is en wat de essentie is in het overleven van de menselijke soort, bv de uitbouw van de publieke dienstverlening en de sociale en bestaanszekerheid, “willen de kinderen het niet slechter hebben dan hun ouders“, zoals OCMW-medewerkers verkondigden in DM 19/07/2017

1. Wanneer is sprake van ‘jobcreatie’ en hoe die te meten?

1.1. Eindelijk de langverwachte tabel met alle loontrekkenden 2008-2016

Wat later dan gewoonlijk, eindelijk toch de samenvoeging van de RSZ-werknemersgegevens met de  RSZ-PPO (lokale besturen) gegevens zodat een overzicht tot stand komt van alle loontrekkenden in België in een tijdsreeks van nu al 2008 tot 31/12/2016, en dit – het is uniek en nergens anders te vinden – voor alle 916 Nace-codes op 5 digit (in 5 cijfers) en alle andere subtotalen op 4, 3, 2 en 1 digit. Eens de gegevens ter beschikking is het een klus die door de reeds opgemaakte format in een uur geklaard is. Voor deze versie hebben we de layout gefatsoeneerd en een set grafieken toegevoegd die meer nog dan de cijfers tot de verbeelding spreken omdat de werkelijkheid er haarfijn in weergeven wordt.

Met deze BuG wordt het basismateriaal, dwz de tabel Loontrekkende tewerkstelling België 2008-2016 ter beschikking gesteld. Elkeen kan dan voor elke Nace-code de sectoren opzoeken en langs een eenvoudige copy/paste van de betreffende regel op het betreffende excel-blad onmiddellijk 6 grafieken genereren.

1.2. Maar eerst nog deze algemene opmerking: de enige echte jobevolutie!

In alle cijfers over jobcreatie is het niet makkelijk de juiste betekenis, toedracht of bron te zien. Met de loontrekkende tewerkstelling volgens de telling van de RSZ en RSZ-PPO wordt het aantal werkenden op 31/12 van 2008-2016 weergegeven, het enige cijfer dat de toets van de werkelijkheid doorstaat, los van elke andere politieke recuperatie of beeldvorming. De vastgestelde tewerkstellingsevolutie van het aantal loontrekkenden is het resultaat van volgende ‘bewegingen’ in de loop van een jaar:

Formule (update): Tewerkstellingsevolutie in een jaar = Tewerkstelling op 01/01 van dat jaar – de uitstroom van werknemers (pensionering, sluitingen, ziekte, enz) + de vervanging van uitgestroomde werknemers + bijkomende tewerkstelling – tewerkstelling op 31/12 van dat jaar.

Als het resultaat van deze formule 0 is dan is de tewerkstelling gelijk gebleven, is ze positief dan is de tewerkstelling vermeerderd, is ze negatief dan is de tewerkstelling verminderd.

1.3 “Bijkomende tewerkstelling”

Van ‘bijkomende tewerkstelling”‘ is maar sprake als de tewerkstellingsgroei hoger is dan het aantal werknemers dat uitgestroomd is, dwz dat als “vervangingsaanwervingen’ lager liggen dan deze uitstroom, er eerst aanwervingen dienen te gebeuren om de tewerkstelling op peil te houden om daarna te zien of de ‘teller’ op + komt, of er een vermeerdering, respectievelijk een vermindering is van het aantal werknemers, in het totaal, of voor elk van de 916 deelsectoren en subtotalen.
 
1.4. Wie nog wil spreken van “jobcreatie” moet het volgende onderscheid maken:

Vervangingstewerkstelling in de beschouwde periode
Vervangingstewerkstelling om het potentieel op peil te houden wanneer er meer uitstroom dan vervanging was.
Bijkomende tewerkstelling die het aantal werknemers op jaarbasis doet stijgen, of in het omgekeerde geval, de vermindering van de tewerkstelling, ook al zijn er aanwervingen gebeurd of in het vooruitzicht gesteld, zoals het geval is voor het leger, het spoor, de post enz.

2. De tabel: Loontrekkende tewerkstelling België 2008-2016

2.1. Door het openen van de +jes aan de linkerkant krijgt men, toegang tot:
   1. de 916 nacecodes en alle subtotalen
   2. Een repertorium van de publieke dienstverlening in aantallen
   3. Het % publieke dienstverlening in alle onderdelen
   4. Enkele subtotalen – deze kan men, zelf naar believe aanvullen in de tabel

2.2. Door het openen van de + bovenbaar rechts krijgt men toegang tot drie cijferreeksen:
   – De aantallen loontrekkende tewerkstelling
   – De evolutie van jaar op jaar en de hele periode 2008-2016 in aantallen en %
   – Het % van elke deelsector op het totaal tewerkstelling en de evolutie ervan 200-2016.

Voor de 916 NACE-sectoren en subsectoren verwijzen we naar de tabel
Loontrekkende tewerkstelling België 2008-2016

3 tot 6: Voorbeelden van sectoren langs een veelheid van grafieken, zie bericht BuG 363 on-line.

7. Staan nog op de plank:

– Loontrekkenden per leeftijdsjaar
– Loontrekkenden en per gewest
– Uitstroom en instroom in elke sector bekeken op 5 jaar en op een jaar
– Werkenden (loontrekkenden en zelfstandigen) per nacecode 2010-2016

8. Vraag: Wie kan ons het ING-rapport over de bevolkingsevolutie en gemeentelijke inkomsten bezorgen?

Lees het volledige bericht met alle grafieken BuG 363 on-line.

Jan, Hertogen, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!