De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jo Vandeurzen kan toch ook een minderwaardige job aannemen in afwachting van iets beters?

Jo Vandeurzen kan toch ook een minderwaardige job aannemen in afwachting van iets beters?

donderdag 22 november 2018 17:56
Spread the love

Een politicus die verbrand is heeft een ernstig probleem. Het moet alweer een tijdje geleden zijn, wanneer precies weet ik niet en ik ga het ook niet opzoeken, dat de politici besloten om zichzelf een aardige duit toe te kennen mochten ze na een verkiezing niet opnieuw in de gratie zijn gevallen. Ga dan nog maar eens naar een job zoeken moet er eentje gedacht hebben! En zo besloten ze zichzelf riant te vergoeden zodat de brandwonden rustig kunnen genezen. Waar is de tijd dat ze nog op eigen initatief zelf betrekkelijk grote  sommen geld in brand staken!

En zo komt het dat Jo Vandeurzen aankondigde dat hij volgend jaar niet meer actief aan politiek zal doen. Zal hij dan wel nog passief aan politiek doen vraag ik mij af? En hoe doe je dat dan? Uiteindelijk kost het mij niet zoveel moeite om daar iets bij te verzinnen. Kijk naar al zijn collega’s die passieve mandaten vervullen en hiermee hun portefeuille rustig laten aandikken.

Een overstap naar een nieuwe professionele loopbaan.

Das waar mijn pas afgestudeerde dochter ook naar op zoek is.

Nu, voor de slechte verstaander, Jo Vandeurzen gaat niet met pensioen maar waagt naar eigen zeggen de overstap naar een nieuwe professionele loopbaan. De verbrandingspremie die hij bij zijn uittreding zal ontvangen moet hem helpen om deze periode te overbruggen, geeft hij nog mee. De premie zorgt ervoor dat je bij wijze van spreken alsnog met je blote voeten over hete kolen kan lopen. Na een lange parlementaire loopbaan zal Jo Vandeurzen zo een 428.000 euro ontvangen als uitkering voor de opgelopen brandwonden tijdens zijn actieve carriere in de politiek. Hij verzoekt ons tevens hier een beetje respect voor te betonen. Ik vraag me persoonlijk af of iemand die tig jaren in het heetst van de strijd heeft gezeten niet beter onmiddellijk naar Neder-Over-Heembeek wordt afgevoerd. Dit militair ziekenhuis weet perfect hoe je brandwonden moet aanpakken.

En wat lezen we vandaag, ook Eric Van Rompuy zal deze brandpolis aanspreken en zijn uittredingsvergoeding ten gepasten tijde opnemen wanneer hij na de volgende verkiezingen na 36 jaar als parlementslid er het bijltje bij neer legt. Hij zal een overbruggingspremie krijgen ter waarde van 477.000 EUR. Zo verbrand als die man is zou zelfs ik niet meer weten hoe nog aan een andere job te geraken. Misschien moet hij alsnog een deel van zijn vergoeding reserveren voor  job begeleiding. Ik bedoel, een mens moet roeien met de riemen die hij heeft.

Geen sprake van respect hier.

De kleinkinderen van Jo en Eric zullen er in de toekomst nu ook weer niet zoveel last van hebben omdat ze uit het juiste hout gesneden zijn maar hun lotgenoten uit de lagere klassen, die een gooi deden naar een bachelor komen er meer bekaaid vanaf.Gwendolyn Rutten zal het graag horen net nu ze de klassenhaat heeft bezworen.

De regering-Michel bracht de leeftijdsgrens om een inschakelingsuitkering te kunnen krijgen terug van 30 naar 25 jaar.

Duizenden jongeren die hun studies na hun 25ste beëindigen, verliezen daarmee elk recht op enige uitkering.

Voor hen heeft de vorige regering reeds onder Di Rupo, waar bovenstaande heren hun partij bovendien ook deel van uitmaakte, een andere regeling uitgewerkt. Iets totaal anders, moderner, meer op maat van de jonge mens.

Wie pas afgestudeerd is en 24+ krijgt ook na de beroepsinschakeltijd van 1 jaar NUL EURO inschakelingsuitkering uitbetaald. De regering gaat er immers vanuit dat iemand die een bachelor behaald ook een job zal vinden binnen het jaar. Dat wie daar langer over doet misschien verbrand geraakt en uiteindelijk nog moeilijk aan de bak geraakt komt in de hoofden van onze politici niet op. Het maakt het wel een pak makkelijker om de werklozenstatistieken naar beneden te halen. De armoedecijfers daarentegen…, en dat nog los van het feit dat men in die tijd ook geen pensioenrechten opbouwt maakt dat men hier bijzonder onrespectvol met onze jonge mensen omspringt.

Wie langer dan een jaar naar een job zoekt Is ook vaak verbrand.

Tot slot nog dit. “Jo Vandeurzen heeft zich als parlementslid, en daarna als minister, enorm postief ingezet. Dat hij dan zo behandeld wordt, verdient hij niet. Een beetje respect alsjeblief voor politici met grote verdiensten die zich jarenlang hebben ingezet.” Dat vraagt Eric Van Rompuy in de krant ‘Het Laatste Nieuws’. Wel Mr. Van Rompuy, onze mijnwerkers hebben zich destijds de rug gebroken om ons van kolen te voorzien om het warm te hebben. Respect hiervoor is er misschien wel geweest maar de premie is er nooit gekomen. Hou dus op met uzelf en uw collega’s als goden te zien.

 

 Note*

De regering-Di Rupo beperkte de inschakelingsuitkeringen vanaf 1 januari 2012 al tot 36 maanden. De maatregel trad in werking vanaf 1 januari 2015. In vijf maanden werden 22.461 mensen uitgesloten. 18.432 in januari, 1.168 in februari, 1.035 in maart, 958 in april en 868in mei.

De regering-Michel van haar kant bracht de leeftijdsgrens om een inschakelingsuitkering te kunnen krijgen terug van 30 naar 25 jaar. Duizenden jongeren die hun studies na hun 25ste beëindigen, verliezen daarmee elk recht op enigeuitkering.

Bron van alle kwaad:

https://pvda.be/artikels/inschakelingsuitkeringen-wetsvoorstel-voor-twee-stappen-terug

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!