De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jezus is er echt geweest. Intussen zijn er anderen en Sociale Zekerheid.

maandag 20 juni 2022 18:48
Spread the love

Mensen die nog twijfelen of Jezus echt heeft geleefd, zijn slecht geïnformeerd.

Anderzijds – Als historicus heb ik waardering voor de evangelietekst die het kortst na de gebeurtenissen is geschreven: het Marcusevangelie. En dit is dan nog wel 40 tot 60 jaar na de dood van die welbespraakte, welmenende genezer, zoals u weet!

Er is daarna een immense mythologisering opgetreden.

Terwijl uit de evangelies toch al blijkt hoe Jezus liever nagevolgd dan aanbeden was.

Er zijn intussen miljoenen mensen die zich fel hebben ingezet om het lot van de kwetsbaren en de zieken te verbeteren.

En ook duizenden instellingen en evenveel nationale wetten in vele landen hebben zich ingezet gezien. Onze Belgische Sociale Zekerheid niet te vergeten, en de Vakbonden.

 

Het Johannesevangelie is overigens chronologisch het laatste geschreven. Het gaat (dan ook) het verst in het buiten proportie opblazen van de figuur en zijn betekenis. “Ik ben dé Weg, de waarheid en het Leven”. En zelfs: “Jezus is het levensprincipe (logos) van de kosmos”! (Zie o.a. Joh. 1, 1-5).

De schrijvers van dit evangelie deden dit uit politiek eigenbelang. Zie hierover o.a. de NBV (Nieuwe Bijbelvertaling)

Tekst in bijlage: uit de NBV, Studiebijbel, p. 1920

 

 

Illustratie: “De krijtverkopers” (detail, Museum voor Schone Kunsten, Brussel) van Léon Frederic, 1856-1940.

In zijn tijd besteedde een complete school  schilders aandacht aan de arbeiders en armen. Zoals priester Daens en zijn broer vergrootten zij het bewustzijn van de problematiek, wat stilaan mee de betere zorg vanuit politiek en instellingen mogelijk maakte.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!