De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jeugdwelzijnswerk en de kernwaarden

dinsdag 10 november 2020 14:39
Spread the love

Het zijn woelige tijden bij GIGOS vzw. Niet alleen zitten we middenin de corona-periode, net zoals de hele wereld, we zijn daar bovenop ook nog eens volop bezig met de hervorming van onze organisatie. Doel is om de organisatie financieel opnieuw gezond te krijgen, maar daarnaast wordt ook onze manier van werken en onze organisatiestructuur en -cultuur onder de loep genomen. Letterlijk alles wordt kritisch bekeken en staat ter discussie. Het is onze ambitie om een vernieuwde, krachtige en wendbare organisatie uit te bouwen die inspeelt op veranderende realiteiten, realiteiten waar jongeren op botsen en mee worstelen en dit in relatie tot de brede samenleving.

Zoals dat wel vaker gaat in dit soort hervormingen, komen we tot een mooie omschrijving van visie, missie en onze kernwaarden. De bedenking die naar boven komt bij dit soort processen is of hier in de praktijk ook iets van terecht komt. Blijft het niet bij veel holle woorden? Kennen medewerkers die mooie teksten wel? Kunnen ze die waarden vertalen in hun dagdagelijkse werk?

In een gesprek met een van onze medewerkers, vooral actief met +16 jarigen, ging het over de rol die de collega in kwestie speelt op vlak van tewerkstelling. De groep waar deze collega mee werkt had heel wat noden en verzuchtingen op dat vlak. Op zich een interessant signaal, ware het niet dat ik de indruk kreeg dat mijn collega het probleem van deze jongeren naar zich toe trok, het voor hun oploste, zich op terreinen begaf waar gespecialiseerde diensten voor zijn, een beetje in het wilde weg en op eigen houtje aan het werken was. Om niet in een dovemansgesprek te belanden vroeg ik om kort op papier te zetten hoe de situatie werd aangepakt en wie erbij betrokken was. Wat ik in mijn mailbox kreeg heb ik vervolgens in het licht van onze vernieuwde kernwaarden gehouden.

Verbindend & verbonden
Een groep van 16 jongeren die elkaar door en door kennen en die kind aan huis zijn in ons plaatselijk jeugdhuis, de jongeren spreken trouwens van buurthuis, heeft het moeilijk om aan werk te geraken. De reden waarom is vaak verschillend en individueel. De ene heeft een strafblad, de andere heeft het moeilijk met Nederlands, een derde heeft reeds vaak het deksel op de neus gekregen en durft het risico niet meer aan, iemand anders heeft totaal geen ervaring en geen diploma’s, …
Het vinden van een job werd door de groep gedefinieerd als een gezamenlijke uitdaging. In groep werd er aan de slag gegaan om de drempels te benoemen en samen na te denken om tot oplossingen op maat te komen. De standaard stappen zoals CV’s opmaken, sterktes en leerpunten benoemen, rollenspel, … kwamen uiteraard ook aan bod. De groep zocht daarnaast voor ieder individu naar mogelijkheden op maat. Een collega met deskundigheid ter zake werd betrokken, mensen van uitzendkantoren werden uitgenodigd om ter plaatse te komen kennismaken, de hulp van jobcoaches van stad Genk werd ingeschakeld en er werd beroep gedaan op gespecialiseerde diensten.
Vanuit de verbondenheid met de jongeren in hun omgeving bouwen we aan verbindingen met instanties, verlagen we drempels en zorgen we ervoor dat jongeren de nodige stappen kunnen en durven zetten. Op een bepaald moment waren 15 van de 16 jongeren aan de slag.

Creatief & inspirerend
Een van de jongeren in de groep had het moeilijk met de Nederlandse taal, in zoverre dat de jongere bijzonder onzeker werd en de uitdaging van een sollicitatiegesprek niet durfde aan te gaan. Met behulp van theatermethodieken en met de hulp van een ter zake deskundige collega werd er aan de slag gegaan om te werken aan houding, stemgebruik en het zoeken naar en benoemen van eigen sterktes en werkpunten op zo’n manier dat het gebrek aan taalvaardigheid werd opgevangen met creatieve manieren van uitdrukken. Onrechtstreeks werd er met de jongere bovendien getraind op vakjargon en het verwerven van taalvaardigheid gericht op het sollicitatieproces. Op het moment van de waarheid, kon deze jongere rekenen op onze collega zodat hij zich voortdurend geruggesteund voelde. De jongere kreeg en greep zijn kans, hij rondde de sollicitatie succesvol af.
Op een creatieve manier worden jongeren geïnspireerd om beroep te doen op hun eigen wendbaarheid en veerkracht, heel nabij als het moet, vanop afstand als het kan.

Veerkrachtig & wendbaar
Een van de gevolgen van de eerste lock down-periode in maart-april van dit jaar was onder andere dat heel wat jongeren hun job zijn kwijtgeraakt, ze werken vaak met interim contracten en zijn dan ook meer kwetsbaar voor moeilijke periodes op de arbeidsmarkt. Bovendien was groepswerk binnen de werking niet meer vanzelfsprekend met alle geldende maatregelen. Dankzij onze status van essentieel beroep waren er beperkte mogelijkheden om toch hetzij in kleine groepjes, hetzij in 1 op 1 situaties samen te komen en dankzij de wendbaarheid van onze collega’s zijn we erin geslaagd om met de nodige verbeelding dynamisch en inspirerend uit de hoek te komen met aandacht voor het bewaken van de gezondheidsrisico’s.
Dat dit niet altijd eenvoudig is, bewijst het verhaal van een van de jongeren in de groep. Net uit de gevangenis, geen inkomen, alle mogelijke rechten kwijt, schulden en heel wat kwetsing en schade opgelopen. Het cliché doemscenario duikt al snel op. Deze jongeman moet op een of andere manier zien te overleven en de verleiding van zijn vroegere bezigheden is zeer aanlokkelijk.
Onze collega nam samen met de jongere de uitdaging aan om alle potentiële veerkracht van deze jongeman aan te spreken en op zoek te gaan naar mogelijkheden om zijn leven op de rails te krijgen. Bruggen werden gebouwd en contacten gelegd met verschillende diensten en instanties: met GTB in het kader van kans maken op haalbare tewerkstelling, met CAW en OCMW in het kader van huisvesting en welzijn. Het traject is moeizaam en verre van afgerond. Maar de veerkracht is er!
Ondanks de sterk veranderende context nav corona, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin jongeren verzeild kunnen raken en ondanks de onzekere tijden waarin onze organisatie zich bevindt, blijven onze collega’s wendbaar en veerkrachtig en inspireren bovendien jongeren om eveneens obstakels en moeilijkheden oplossingsgericht aan te pakken, ook als het tegen zit.

Geëngageerd & energiek
De betrokkenheid van onze collega stopte niet bij de jongeren waarover sprake. Zo kwam een van de betrokken jongeren met het verhaal dat zijn moeder maar geen werk kon vinden. Moeilijkheden met Nederlands, beperkte mobiliteit, geen relevante diploma’s waren enkele van de pijnpunten. Onze collega is gericht op zoek gegaan naar mogelijkheden voor dit gezin. Via het Werkstation van stad Genk wordt een oplossing gevonden in het project VIA VIA. Een project waarbij een gerichte beroepsopleiding, Nederlandse les en training arbeidsvaardigheden direct gelinkt worden aan mogelijke tewerkstelling in de thuishulp.
Het engagement van onze collega’s gaat ver, heel ver. De energie die ze hierbij aan de dag leggen is enorm. De oprechte betrokkenheid op onze doelgroep en op de samenleving zijn tekenend!

Onze jeugdwelzijnswerkers laten je niet los. Ze zijn als weerhaakjes die blijven hangen ook als je dat even niet wil. We werken aanklampend, we zijn volhardend! Ook als het tegenzit blijven we dichtbij. Want wees gerust, er zijn succesverhalen maar er zijn evenveel teleurstellingen en mislukkingen. Vergis je niet, de tewerkstelling voor onze jongeren blijft vaak zeer precair. Vaak zonder diploma, vaak met een minder sterk netwerk en dat in een wereld waar levenslang leren, diploma’s en gespecialiseerde skills steeds belangrijker worden. Maar net dan is de jeugdwelzijnswerker er om vanuit betrokkenheid met de jongeren in verbinding te gaan en in relatie te treden met de samenleving. Immer creatief en inspirerend. Wendbaar en veerkrachtig zoekend naar antwoorden in alle mogelijke situaties en contexten om geëngageerd en energiek vanuit een sterk commitment jongeren te steunen en te begeleiden in hun groeiproces tot volwaardige en sterke burgers.

Ik heb even goed moeten luisteren, ik heb even de tijd genomen om de cijfertjes en de resultaten in perspectief te zetten.
Kent de collega in kwestie de nieuwe en mooi geformuleerde waarden van onze organisatie? Misschien niet helemaal uit het hoofd. Maar wat nog beter is, die nieuw geformuleerde waarden zijn een uiting van wat deze collega, en in het verlengde daarvan iedereen binnen de organisatie, is in al zijn of haar authenticiteit: jeugdwelzijnswerker!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!