De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jeruzalem: sluiting Nidal-jongerencentrum verlengd
Israël Palestina -

Jeruzalem: sluiting Nidal-jongerencentrum verlengd

vrijdag 8 oktober 2010 16:24
Spread the love

Het Nidal Center, het jongerencentrum van onze partner Health Work Committees (HWC), werd in juli 2009 gesloten door het Israëlische leger, zonder reden en zonder mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het sluitingsbevel. Op 10 september 2010 werd de sluiting met een jaar verlengd. HWC mobiliseert de Palestijnse organisaties en de jongeren om te protesteren en vraagt ook dat we dit aankaarten bij onze regering.

De sluiting van het Nidal-jongerencentrum is één van een hele reeks repressieve maatregelen tegen Palestijnse ngo’s en culturele organisaties die actief zijn in Jeruzalem. Hieronder het persbericht dat Health Work Committees uitstuurde en enkele foto’s van de actie die gevoerd werd aan het Nidal Center op 28 september.

Persbericht Health Work Committees
Sluiting van lokale ngo’s bedreigt Palestijnse nationale identiteit in Jeruzalem

De Palestijnse instellingen in Jeruzalem veroordelen scherp de hernieuwing van het sluitingsbevel voor het “Nidal Center for Community Development – Union of Health Work Committees”.

Het Nidal Center is gelegen in de oude stad van Jeruzalem en is een geregistreerde, erkende en gerespecteerde Palestijnse ngo voor sociale en culturele ontwikkeling die zich richt tot Palestijnse jongeren. Het Nidal Center biedt vorming en training voor kinderen en jongeren in Oost-Jeruzalem om hun capaciteiten en rol in de gemeenschap te versterken door vrijwilligerswerk in sociale projecten, workshops in capaciteitsopbouw, en culturele en recreatieve activiteiten.

Op 10 september 2010 werd de directeur van het Nidal Center bij de politie van Jeruzalem ontboden. Daar kreeg hij te horen dat de sluiting van het jongerencentrum verlengd zou worden tot 10 september 2011, zonder reden of toelichting. Het Nidal Center werd in juli 2009 gesloten voor 1 jaar.

De sluiting van het Nidal Center is geen geïsoleerd incident van sociaal-culturele repressie in Oost-Jeruzalem. Sinds augustus 2001 sloot de Israëlische autoriteit 28 organisaties die in dienst staan van de Palestijnse gemeenschap, onder meer het gereputeerde Orient House, de Kamer van Koophandel in Jeruzalem en de Arab Studies Society. Sinds begin 2009 heeft de Israëlische autoriteit vele vreedzame, culturele en educatieve activiteiten in het kader van Jeruzalem als “Hoofdstad van de Arabische Cultuur 2009”, verboden of verhinderd. Daarnaast werd het Palestijns Nationaal Theater, waar folkloristische dansfestivals, kunsttentoonstellingen van Palestijnse artiesten en een Palestijns literatuurfestival plaatsvinden, verschillende malen gesloten in 2009. Andere instellingen die met sluiting geconfronteerd werden, waren de Cultural Forum Society, de Kamer van Koophandel voor landbouw en industrie, het Higher Tourist Culture Center, en het Small Project Center, opgericht door de Europese Unie. De activiteiten van deze instellingen houden alle verband met de sociale, culturele en economische ontwikkeling van de Palestijnse gemeenschap.

De sluiting van deze en andere Palestijnse instellingen maken deel uit van een breder beleid van de Israëlische bezettingsautoriteit om de Palestijnse ontwikkeling in Jeruzalem te verstikken en de controle van de Israëlische bezetting over Oost-Jeruzalem uit te breiden en te versterken. Deze sluitingen maken deel uit van een overkoepelende, systematische politiek van landconfiscatie, huisvernieling en schendingen van woonrecht, het intrekken van verblijfsvergunningen. Deze politiek van uitsluiting en isolatie resulteert uiteindelijk in de gedwongen uitdrijving van Palestijnen in Jeruzalem.

Onder internationaal recht wordt Oost-Jeruzalem erkend als een integraal deel van de bezette Palestijnse gebieden waarin de Palestijnse bevolking haar recht op zelfbeschikking moet kunnen uitoefenen. Als een fundamenteel principe van het internationaal humanitair recht, omvat het recht op zelfbeschikking ook het recht om in volledige vrijheid een sociale, culturele en economische ontwikkeling na te streven. Bovendien zijn vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering ook fundamentele garanties in het internationaal humanitair recht. Die rechten worden systematisch geschonden in het geval van de Palestijnen in Oost-Jeruzalem.

De Palestijnse instellingen in Jeruzalem roepen de internationale gemeenschap op om deze schendingen in hun diplomatieke relaties met Israël aan te kaarten en te pleiten voor de heropening van het Nidal Center en andere Palestijnse ngo’s en de vrijheid om hun activiteiten uit te oefenen zonder de opgelegde beperkingen van de Israëlische bezetting.

De Palestijnse instellingen in Jeruzalem

Bekijk ook de video die Jan maakte, net na de sluiting van het Nidal Center in juli 2009.

Vertaald door: 
Nathalie Brouwers

Bron : Intal

Luc Schrijvers is lid van Intal

take down
the paywall
steun ons nu!