De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Je wint, Israël.

Je wint, Israël.

Je wint, Israël, maar je hebt niet gewonnen.

vrijdag 25 juli 2014 12:00
Spread the love

Nee, Hamas mag geen raketten afvuren of aanslagen plegen,
maar verliezen zullen ze, want jullie zijn de sterksten, want jullie  hebben machtige vrienden in de wereld.

Laten we niet op zoek gaan naar de complexe oorzaken, naar
het begin van dit slepend conflict, maar wel naar de hallucinante situatie
vandaag. Na eeuwen van wereldwijde 
haat en vernedering werden jullie door het nazisme herleid tot een  fundamenteel, uit te roeien  kwaad. Maar de  oude droom van het Zionisme zou
waarheid worden. Een eigen land, een eigen plek op de wereld kon de oplossing
brengen voor de overlevenden, voor de toekomst: Israël! Jullie deden het
grondiger dan de westerse landen met hun kolonies en mandaatgebieden: Palestina
zou Israël worden. Dat was immers een eeuwenoude claim: het is ons gebied, het
werd ons ontstolen.Er was uiteraard tegenstand van de omliggende Arabische en
Islamitische landen. Na de overwinning in een open oorlog konden jullie aan de
opbouw beginnen.De wereld keek welwillend toe: hadden jullie geen vreselijke
tol betaald ?

Samenwerken met het 
inmiddels daar wonende volk, was niet aan de orde; hier was alleen
plaats voor Joodse mensen. Israël groeide en werd machtiger, gesteund door hun
broeders in het Westen,. 
waarbij  ook geografisch-
economische belangen meespeelden 
Maar die vervelende Palestijnen wilden van geen wijken weten. Toen begon
een gestaag  voortschrijdende
inpalming  van gebied, telkens met
de belofte dat het niet verder ging. Jullie slaagden er toch maar in om 1,8
miljoen mensen samen te persen  in
een strook land van geen 400 km² en er nog een muur rond te bouwen ook.
Toekomst ? Geen. Werk voor jongeren ? Geen. Noodzakelijke energie: beperkt en
vernieling van de waterzuivering, dus 
ongezond drinkwater. En dan durven ze nog raketten afvuren op Israël,
ons land, daar is geen reden voor; bovendien hebben wij een anti-rakettenschild
dat die projectielen   belet
om veel sschade aan te richten.Maar het blijft toch schrikken, om van de
aanslagen niet te spreken.

Als wij bombarderen en woningen van Hamas-kopstukken
bestoken, is het wél raak, ze sterven samen met hun gezin. En vijf minuten
vooraf verwittigen wij de bewoners van de woning ernaast: als die tijdig weg
zijn, overleven ze maar vinden 
nadien een huis in puin. Dat is nu eenmaal ‘collateral damage’, zoals
ook  het stijgende aantal doden en
gewonden, waaronder vele kinderen. En met onze grondtroepen met ultramoderne
tanks vernietigen wij de overblijvende vluchtroutes en smokkeltunnels. Gaza een
open gevangenis ? Allemaal de schuld van Hamas. Er valt niet met ze te praten,
ze gaan nooit in op onze eisen, wie niet horen wil moet voelen.

Je wint, Israël. Langzaam maar zeker draait de focus van
kritiek,  boosheid, afkeer en haat
zich naar Israël toe. Terwijl een funest fundamentalisme zich ontwikkelt in de
Islamitische wereld, waarbij Israël beschouwd wordt als een Westerse voorpost.

Ô Israël, welke kans hebben jullie gemist om een moderne,
verdraagzame, democratische staat op te bouwen. Met burgers die vrij hun
godsdienst beleven of kiezen voor 
een niet-religieus humanisme.

Maar dat kon niet op basis van een godsdienstbeleving
gebaseerd op eeuwenoude teksten.       Waarden zijn belangrijk, maar
ze zijn geen strakke richtlijnen voor een evoluerende toekomst:  God is eeuwig, maar het leven is
tijdsgebonden. We kunnen begrip opbrengen voor jullie  angstpsychose na de gruwelen van de Holocaust, maar niet
voor de moordende reactie op mannen, vrouwen en kinderern die jullie niets
misdaan hebben, alleen in jullie weg lopen, zoals jullie in de weg liepen van
een misdadig regime.   

R.P.

21 juli 2014

take down
the paywall
steun ons nu!