De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Je ne suis pas Charlie/Je condamne les liquidations/Geen solidariteit met racistisch en Islamofoob Charlie Hebdo

Je ne suis pas Charlie/Je condamne les liquidations/Geen solidariteit met racistisch en Islamofoob Charlie Hebdo

dinsdag 20 januari 2015 23:04
Spread the love

JE NE SUIS PAS CHARLIE/JE CONDAMNE LES LIQUIDATIONS/GEEN SOLIDARITEIT MET RACISTISCH EN ISLAMOFOOBCHARLIE HEBDO

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/je-ne-suis-pas-charlieje-condamne-les-liquidationsgeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdo/

Charlie Hebdo, een obscuur tijdschrift [1], is plotseling wereldwijdbekend geworden.Op woensdag 7 januari werden bij een door twee gemaskerdemannen gepleegde aanslag in het kantoor van Charlie Hebdo, 12 mensen gedood, waaronder 10 journalisten en twee politiemannen. [2]De aanslag vond plaats tijdens een redactievergadering.Die schanddaad ontlokte een stroom van reacties vanafKoning Willem Alexander tot allerhande politici, waarbij racistenzoals Wilders oorlogstaal uitsloegen [3], socialmedia, noem maar op. [4]En natuurlijk sloeg ook de commercie ereen slaatje uit. [5]
Een ware ”Charlie Hausse” ontstond en miljoenen [in Europa] riepenmassaal ”Ik ben Charlie”.Cartoonisten publiceerden een scala minder frisse en ronduit onfrisse cartoons [6]en er  werden spontane demonstraties gehouden [7]
Dit allemaal als prelude tot de grote, massaleGeorganiseerde, massale demonstraties in Amsterdam, Gelderland,Parijs en andere Europese steden, waarmee, opnieuw,allerhande politici goede sier gingen maken. [8]Maar er waren ook andere geluiden te horen:Zo boycotte de Marokkaanse minister van BuitenlandseZaken Mezouar de Mars in Parijs, omdat er cartoons vande Profeet Mohammed zouden worden meegedragen. [9]Ook bleek uit een onderzoek in Frankrijk van de Journal du Dimanche,dat 42 procent van de ondervraagden de Mohammed cartoonsonacceptabel vond. [10]

HAUSSE OVER CHARLIE HEBDO TERECHT?OF ZIT ER EEN ADDERTJE ONDER HET GRAS
Natuurlijk is de schok van het doodschieten van journalistentijdens een redactievergadering groot en niet te rechtvaardigen.Ook begrijpelijk, dat mensen daarover hun solidariteit willen betuigen.Maar er is verschil tussen verontwaardiging van de barbaarsheid van een daad en het zich solidair verklaren met een tijdschrift.Want het roepen ”Je suis Charlie” houdt in, je vereenzelvigenmet het blad als zodanig.En daar schuilt nu juist de crux.Wie en wat is die Charlie Hebdo en verdienen ze welsolidariteit?

A/VRIJHEID VAN MENINGSUITINGHET BLAD CHARLIE HEBDOISLAMOFOOBRACISTISCH
Het blad Charlie Hebdo wortelt in een voorgeschiedenis van linkssatirische bladen [11], maar dat engagement hebben ze allang achter zichgelaten.Van belang is, waar zij zich de laatste jaren vooral op hebben gericht.En dat is weinig fraai te noemen.
In de eerste plaats hebben zij meegelift op de anti Islamhetze, door te pasen te onpas voor moslims beledigende cartoons te plaatsen.Vooral hun plaatsing van de Mohammed cartoons is berucht. [12]Naast het stigmatiserende en beledigende karakter van de Islam en daardoor voor moslims, worden de door Charlie Hebdo aangeduide moslims afgebeeld metnare stereotypen als grote neuzen etc. Dat is discriminerend.Ook in hun keuze, er als de kippen bij te zijn om de Deense Mohammed cartoonste publiceren [13], waarbij onder andere een cartoon, waarbij de ProfeetMohammed stond afgebeeld met een bom in zijn tulband.Niet alleen beledigend tegenover de Profeet Mohammed en dus de Islam, maarook discriminerend, suggererend, dat alle moslims terroristen zijn. [14]
Naast denigrerend en discriminerend, nog laf ook in een tijd vantoenemende anti Islamhetze.
Maar dat is nog niet alles.Charlie Hebdo is naast Islamofoob ook racistisch.Zo beeldde het de zwarte Franse minister van Justitie af als aap [15]en beeldde door Boko Haram ontvoerde meisjes af met de gebruikelijkestereotypen voor zwarte mensen, dikke lippen, vampiertanden, dikkeneuzen, rollende ogen en rare grimassen. [16]
Dat is geen ”vrijheid van meningsuiting”, maar Islamofobie en grof racisme.Vrijheid van meningsuiting betekent immers niet, dat dan maar de vrijhedenvan anderen worden beperkt.

B/VRIJHEID VAN MENINGSUITINGMARS DER POLITICI/MARS VAN HYPOCRISIE

Een belachelijk verschijnsel was de aanwezigheid van een aantal”wereldleiders” op de notoire ”Mars door Parijs” waarbij solidariteitmet Charlie Hebdo werd vertoond.Want niet alleen kan ik de het racistische en Islamofobe rommelvan Charlie Hebdo niet associeren met ”vrijheid van meningsuiting”,velen van die politici, die daarvan zo hoog opgeven, passen dievrijheid van meningsuiting bepaald niet toe.
Voorbeelden:
De Franse president Hollande, die zo hoog opgeeftover de vrijheid van meningsuiting, is wel heel selectief.Want deze zogenaamde kampioen van de vrijheid vanmeningsuiting is een warm aanhanger van het Franse Boerkaverbod, dat onder zijn bewind tot stand is gekomen. [17]Ook de vrijheid van meningsuiting van pro Palestijnsedemonstranten is kennelijk voor Hollande van niet ofweinig betekenis. [18]De Britse premier Cameron, ook zo’n free speech champion, maarniet als het om moslims gaat.Er wordt nu door de Overheid van leerkrachten en begeleidersgevraagd, peuters te bespioneren, want wie weet wordenhet wel terroristen. [19]Oorlogsmisdadiger de Israelische premier Netanyahu wasook aanwezig, die nog steeds de bezette Palestijnse gebiedenonderdrukt, waar vrijheid van meningsuiting nul comma nul is.[20]De Turkse minister Davutaglu verdedigde ook de ”vrijheid vanmeningsuiting”Niets van gemerkt tijdens de onderdrukking en intimidatie vandemonstranten in het Gezi park in 2013. [21]En dan heb ik de Koerden nog niet genoemd, die hun eigen taalniet mogen spreken en hun eigen cultuur uitoefenen.[22]Een ander ”fraai” voorbeeld is de Spaanse premier Rajoy,onder wiens regering het demonstratierecht ernstig aan banden isgelegd. [23]

VRIJHEID VAN MENINGSUITING/CDEMONSTRATIES IN DE ISLAMITISCHE WERELD, TEGENDE MOHAMMED CARTOONS
Ondertussen is er in de Islamitische wereld heel anders gereageerdop Charlie Hebdo,  juist door demonstraties tegen die Mohammed cartoons. [24]Terecht, vind ik.In ieder geval is het vrijheid van meningsuiting, al vraag ik mij af,of een dergelijke demonstratie in het Westen zou zijn toegestaan,gezien de dubbele standaard, die vaak wordt aangelegd.Hetzelfde Frankrijk, dat nu zo hoog opgeeft van de ”vrijheid van meningsuiting”heeft immers in 2012 een demonstratie tegen de anti Islamfilm”Innocence of muslims” verboden. [25]

DOOR OP DE INGESLAGEN WEGHERPLAATSING MOHAMMED CARTOONS
Na zo’n heftige aanslag zou je toch denken, dat de redactie vanCharlie Hebdo aan zelfreflexie zou doen, discussie over strategieeen,heroverweging van ingenomen standpunten of enige vorm van bespiegeling.Niets van dat alles.Een van de eerste reacties was, gewoon de gewraakte Mohammed cartoonsherplaatsen. [26]Niet vreemd, dat dat in de Islamitische wereld als provocatie wordt beschouwd.
Door de enorm gestegen belangstelling [in het Westen] komt Charlie Hebdo meteen oplage van een miljoen [27]Duizenden mensen hebben een abonnement aangevraagd, terwijl dat inde regel maar 300 per jaar zijn. [28]Er zijn al drie miljoen Charlie Hebdo’s in Frankrijk verkocht, er worden nogtwee miljoen bijgedrukt. [29]Een ware Charlie hysterie dus.

BELAGING MOSLIMS
Een voorspelbaar en gevaarlijk gevolg van die aanslag isde belaging van moslims en de brandstichtingen en  anderevernielingen van Moskeeen, wat iedere keer komt opduiken,wanneer enkelingen wandaden plegen, net zoals na de moordop Theo van Gogh in 2004. [30]In Frankrijk was het zeer heftig:Er hebben op het moment van schrijven meer dan 100 acties tegen moslimsen de Islam plaatsgehad, [31] in een geval met de dood tot gevolg. [32]Ook in Nederland vond belaging plaats:In een geval werden twee moslima’s op het Centraal Station in Amsterdam door hun belager met een blikje bier overgoten.Held was hier een onbekende Surinaamse man, die tussen henen de belager in ging staan om erger te voorkomen. [33]
Een andere held wil ik nog noemen:De 24 jarige Malinees Lassana Bathily.Hij was vorige week in de Hyper Chacher toen Amedy Coulibaly 
een Kosjere supermarkt bestormde en vier mensen doodde.
Lassana Bathily verborg zes mensen in de koelcel in de kelder van het gebouw, doofde de lichten, zette de koelinstallatie uit en sloot de deur.
Zelf ontsnapte Bathily via een goederenlift en waarschuwde hij de politie, die hij kon vertellen wat er in de supermarkt gebeurde. Zijn informatie was van groot belang voor de politie bij de inval van de winkel, waarbij Coulibaly werd gedood.
Volgens Bathily hielp hij zijn “broeders”, zo zei hij in een interview met het Franse BFM TV:
”Ik hielp Joden. Wij zijn allemaal broeders. Het is geen kwestie van Joden,christenen en moslims, we zitten allemaal in het zelfde schuitje.” [34]
Naar aanleiding van zijn dapperheid werd vorige week een petitie gestart om hem de Franse nationaliteit te geven. De actie verzamelde al snel 300.000 handtekeningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt de “dappere acties” van Bathily reden om zijn naturalisatie versneld te laten verlopen. Op 20 januari volgt een officiële ceremonie. [35]

Bathily is moslim.Dit vermeld ik met nadruk richting diegenen, die in hun moslimhaat allemoslims over een kam scheren.

ANTITERREURMAATREGELEN  AANGESCHERPT
Zoals wel te verwachten was en waarvoor onlangs is gewaarschuwddoor de Amerikaanse  Burgerrechtenbeweging EFF [36], hebben de Europesepolitici de aanslag op Charlie Hebdo aangegrepen om nieuwe, verscherpte,anti terreurmaatregelen  aan te kondigen. [37]Tijdens een bijeenkomst in Parijs op 11 januari hebben elf Europese ministersvan Buitenlandse Zaken zich uitgesproken voor nieuwe anti terreurmaatregelen. [38]In een gezamenlijke verklaring, die onder andere door minister Opsteltenvan Veiligheid en Justitie werd ondertekend [39], maken de ministers zichmet name zorgen over het gebruik van Internet om haat en geweld teverspreiden.Het zou dan gaan om ”haatzaaiend materiaal”, wat in de praktijk neerkomthet viseren van moslims en linkse activisten, die kritisch staan tegenover de Westerse imperialistische politiek respectievelijk het kapitalisme.Verdere inperking van de [echte] vrijheid van meningsuiting.Meer van de terreurhysterie, die er toch al is.
Om een indruk te geven van de huidige terreurhysterie in Europa,geintensiveerd door de Charlie Hebdo aanslag,een verslag van Dyab Abou Jahjah, politiek activist en voormalig leidervan de AEL [40] over zijn aanhouding voor zijn huis, zonder enige aanleiding [41][er werden geweren op hem en een vriend gericht], ”omdat hij er verdachtuitzag”. Dyab Abou Jahjah is Libanees, dus valt in de doelgroep ”etnisch profileren” [42] met een ”terroristisch” sausje.

EPILOOG
Vrijheid van meningsuiting.Dat is sinds 11 september 2001 de kapstok, waaraan, maar al te vaak,uitingen van racisme, populisme en Islamofobie worden opgehangen. [43]Bekritisering en blootlegging van dat racisme, die Islamofobie endaarmee samenhangend de Westerse militaire interventies in hetMidden-Oosten, wordt maar al te vaak gezien als ”extremisme”Bij de dood van P Fortuyn en T van Gogh ging het [en daarmee bedoelik hun gedachtegoed,. moorden blijven onverdedigbaar] ineensom ”vrijheid van meningsuiting”, terwijl de eerste een racist en Islamofoob was [44] en de tweede een Islamofoob en antisemiet. [45]
Het is niet anders bij Charlie Hebdo.Charlie Hebdo is een Islamofoob en racistisch schotschrift, datal jaren bezig is met bewuste provocatie onder het mom van ”satire”.Ook na deze aanslag lijkt men voort te gaan op de ingeslagen weg.Een van de eerste reacties  is niet zelfreflectie, de zakenop een rijtje zetten, neen, direct weer plaatsen van die zelfde cartoons. [46]Niet vreemd, dat de Islamitische wereld dat als provocatie ziet.Het racistische karakter is ook maar al te duidelijk.Want het afbeelden van een zwarte vrouw als aap kan maar op een manieruitgelegd worden. Grof racisme. [47]
Ter verdediging van Charlie Hebdo komen sommigenmet het argument, dat het blad ook progressieve cartoons gepubliceerd heeft. [48]
Dat mag waar zijn , maar overeind blijft het racistische en Islamofobe karakter van het blad en dat maakthet blad tot een schotschrift, het lezen en kopen niet waard.
In deze tijden van toenemend racisme en anti Islamhetze levertCharlie Hebdo maar een bijdrage:Het verder zaaien van haat en provocatie.
Alle reden dus om de aanslag te veroordelen en een krachtig neete laten horen tegen de solidariteit met Charlie Hebdo.
Je ne suis pas Charlie.I am not Charlie.Ik ben Charlie niet
Astrid Essed

[1]

WIKIPEDIACHARLIE HEBDO
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo

[2]

NU.NLZEKER TWAALF DODEN IN PARIJS BIJ AANSLAG OP SATIRISCHMAGAZINE19 JANUARI 2015
http://www.nu.nl/buitenland/3967928/zeker-twaalf-doden-in-parijs-bij-aanslag-satirisch-magazine.html

NIEUWS.NLOVER DE GRENS: 12 DODEN BIJ AANSLAG OP FRANS TIJDSCHRIFTCHARLIE HEBDO
http://nieuws.nl/algemeen/20150107/de-grens-10-doden-bij-aanslag-op-frans-tijdschrift-charlie-hebdo/

NOSAANSLAG PARIJS: OVERZICHT VAN DE GEBEURTENISSEN7 JANUARI 2015
http://nos.nl/artikel/2012155-aanslag-parijs-overzicht-van-de-gebeurtenissen.html

NRCWAT WETEN WE VAN DE AANSLAG OP CHARLIE HEBDO?EEN OVERZICHT

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/07/wat-weten-we-over-de-aanslag-op-charlie-hebdo-een-overzicht-in-bullets/

[3]

PVVWILDERS: HET IS OORLOGDeWereldMorgen.beGeert Wilders        ? @geertwilderspvv

Volgen

Wanneer dringt het eindelijk door bij Rutte en andere westerse regeringsleiders: het is oorlog.

13:54 – 7 januari 2015http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/8094-wilders-het-is-oorlog.html

[4]

NIEUWS.NLNEDERLANDSE REACTIES OP AANSLAG PARIJS
http://nieuws.nl/algemeen/20150107/nederlandse-reacties-op-aanslag-frans-tijdschrift-charlie-hebdo/

SPONZE VRIJHEIDEMILE ROEMER8 JANUARI 2015
https://www.sp.nl/column/emile-roemer/2015/onze-vrijheid
[5]

VOLKSKRANTCOMMERCIE PROBEERT TE VERDIENEN AAN CHARLIE HEBDO12 JANUARI 2015

http://www.volkskrant.nl/dossier-aanslag-op-charlie-hebdo/commercie-probeert-te-verdienen-aan-charlie-hebdo~a3827956/

[6]

NIEUWS.NLCARTOONISTEN REAGEREN MASSAAL OP AANSLAG WEEKBLADCHARLIE HEBDO IN PARIJS
http://nieuws.nl/algemeen/20150107/cartoonisten-reageren-massaal-op-aanslag-weekblad-charlie-hebdo-parijs/

[7]

HET PAROOLSPONTANE DEMONSTRATIE OP DE DAM VOOR PERSVRIJHEID

http://www.parool.nl/parool/nl/2848/FOTO/photoalbum/detail/3824992/569835/0/Spontane-demonstratie-op-de-Dam-voor-persvrijheid.dhtml

[8]

NU.NLDUIZENDEN DEMONSTRANTEN OP DE DAM NA AANSLAGPARIJS8 JANUARI 2015
http://www.nu.nl/amsterdam/3968683/duizenden-demonstranten-dam-aanslag-parijs.html

OMROEP GELDERLANDDUIZENDEN GELDERLANDERS BETOGEN NA AANSLAGOP PERSVRIJHEID
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws/gelders-nieuws/2079896/duizenden-gelderlanders-betogen-na-aanslag-op-persvrijheid.htm#.VL2T5NKG-YA

TROUWRUTTE: WIJ LATEN ONS NIET REGEREN DOOR ANGST8 JANUARI 2015
http://m.trouw.nl/tr/nl/33627/Aanslag-Charlie-Hebdo/article/detail/3825730/2015/01/08/Rutte-Wij-laten-ons-niet-regeren-door-angst.dhtml

NOSMASSALE MARS DOOR PARIJS VREEDZAAM VERLOPEN
http://nos.nl/artikel/2012842-massale-mars-door-parijs-vreedzaam-verlopen.html

RIJKSOVERHEIDMINISTER-PRESIDENT RUTTE NEEMT DEEL AAN STILLE MARS IN PARIJS9 JANUARI 2015
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/01/09/minister-president-rutte-neemt-deel-aan-stille-mars-in-parijs.html

NRCTERUGLEZEN: MARS VAN DE REPUBLIEK IN PARIJS, WERELDLEIDERSSCHOUDER AAN SCHOUDER
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/11/live-parijzenaars-en-wereldleiders-bijeen-voor-mars-van-de-republiek/

[9]
NOSMAROKKO BOYCOT MARS PARIJS VANWEGE PROFEETCARTOON11 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2012791-marokko-boycot-mars-parijs-vanwege-profeetcartoon.html

[10]

TELEGRAPH”WE’RE NOT CHARLIE.” FRANCE DIVIDED OVER CHARLIE HEBDOPROPHET MOHAMMED CARTOONS18 JANUARY 2015
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11353689/Were-not-Charlie-France-divided-over-Charlie-Hebdo-Prophet-Mohammed-cartoons.html

FRANCE24.COMPOLL: NEARLY HALF OF FRANCE OPPOSE MOHAMMEDCARTOONS18 JANUARY 2015
http://www.france24.com/en/20150118-poll-nearly-half-french-oppose-mohammed-cartoons-charlie-hebdo-free-speech/

TIME42 % OF FRENCH OPPOSED TO CHARLIE HEBDO’S CARTOONS OF THE PROPHET MUHAMMAD, POLL FINDS18 JANUARY 2015
http://time.com/3672921/charlie-hebdo-prophet-muhammad-muslim-cartoon-poll/

[11]

WIKIPEDIACHARLIE HEBDO
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo

[12]
ZIE ENKELE MOHAMMED CARTOONSIN DE VOLGENDE ARTIKELEN
NOSWAT IS CHARLIE HEBDO?
http://nos.nl/artikel/2012111-wat-is-charlie-hebdo.html

IK BEN CHARIE NIET/VEROORDELING AANSLAG/GEEN SOLIDARITEITMET RACISTISCH EN ISLAMOFOOB CHARLIE HEBDO/BRIEF AAN EMILEROEMER. SP VOORZITTERASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ik-ben-charlie-nietveroordeling-aanslaggeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdobrief-aan-emile-roemer-sp-fractievoorzitter/

[13]
”The French satirical weekly newspaper Charlie Hebdo was taken to court for publishing the cartoons; it was acquitted of charges that it incited hatred.[109] The incident marked the beginning of a number of violent incidents related the cartoons of Muhammad at the newspaper”
WIKIPEDIACHARLIE HEBDO CONTROVERSIES
http://en.wikipedia.org/wiki/Jyllands-Posten_Muhammad_cartoons_controversy#Charlie_Hebdo_controversies

BRONWIKIPEDIAJYLLANDS POSTEN MOHAMMAD CARTOONS CONTROVERSY
http://en.wikipedia.org/wiki/Jyllands-Posten_Muhammad_cartoons_controversy

[14]

FOTO VAN DE PROFEET MOHAMMED MET EEN BOM INZIJN TULBAND RECHTS OP ONDERSTAANDE LINK TE ZIEN
WIKIPEDIAJYLLANDS POSTEN MOHAMMAD CARTOONS CONTROVERSY
http://en.wikipedia.org/wiki/Jyllands-Posten_Muhammad_cartoons_controversy

[15]
ZIE IN ONDERSTAAND ARTIKEL AFBEELDING ZWARTE MINISTERVAN JUSTITIE ALS AAP
IK BEN CHARIE NIET/VEROORDELING AANSLAG/GEEN SOLIDARITEITMET RACISTISCH EN ISLAMOFOOB CHARLIE HEBDO/BRIEF AAN EMILEROEMER. SP VOORZITTERASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ik-ben-charlie-nietveroordeling-aanslaggeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdobrief-aan-emile-roemer-sp-fractievoorzitter/

[16]

ZIE IN ONDERSTAAND ARTIKEL AFBEELDING VAN DOOR BOKOHARAM ONTVOERDE MEISJES MET STEREOTYPE AFBEELDINGENVAN ZWARTE MENSEN.
IK BEN CHARIE NIET/VEROORDELING AANSLAG/GEEN SOLIDARITEITMET RACISTISCH EN ISLAMOFOOB CHARLIE HEBDO/BRIEF AAN EMILEROEMER. SP VOORZITTERASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ik-ben-charlie-nietveroordeling-aanslaggeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdobrief-aan-emile-roemer-sp-fractievoorzitter/

[17]

THE GUARDIANFRANCE’S BURQA BAN UPHELD BY HUMAN RIGHTSCOURT1 JULY 2014
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/01/france-burqa-ban-upheld-human-rights-court

[18]

VOLKSKRANTPRO PALESTIJNSE DEMONSTRATIE PARIJS VERBODEN25 JULI 2014
http://www.volkskrant.nl/buitenland/pro-palestijnse-demonstratie-parijs-verboden~a3699876/

[19]

THE HUFFINGTON POSTTODDLER TERROR TRENDS AS TEACHERS FORCEDTO SPY ON MUSLIM CHILDREN5 JANUARY 2015
http://www.huffingtonpost.co.uk/dilly-hussain/toddlerterror_b_6414000.html

[20]

UITPERS.BEISRAEL BESTOOKT PALESTIJNSE BETOGERS TIJDENSNAKBA HERDENKINGENASTRID ESSEDJUNI 2011
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=3018

[21]

TURKIJE: OPSTAND DOORBREEKT GRENZENPETER STORM13 JNUNI 2013
http://www.ravotr.nl/2013/06/13/turkije-opstand-doorbreekt-grenzen/

ERDOGANS LACHWEKKENDE DEADLINE EN DE KRACHTVAN DEMONSTRANTENPETER STORM14 JUNI 2013

http://www.ravotr.nl/2013/06/14/erdogans-lachwekkende-deadlines-en-de-kracht-van-demonstranten/

[22]

”In Turkije lanceerde Erdogan tegelijkertijd zijn ‘Koerdisch initiatief’, een pakket maatregelen zoals het recht om in het openbaar Koerdisch te spreken en onderwijs te volgen in de Koerdische taal. Dit plan stuitte op enorme weerstand bij Turks-nationalistische partijen in het parlement: door de Koerden meer rechten te geven kwam de eenheid van de staat in gevaar, vonden ze. Het initiatief sloeg terug als een boemerang, met de arrestaties van vermeende KCK-leden tot gevolg.”
VRIJ NEDERLANDOP ZOEK NAAR RECHT VOOR DE KOERDEN7 JANUARI 2015
http://www.vn.nl/Archief/Buitenland/Artikel-Buitenland/Op-zoek-naar-recht-voor-de-Koerden-.htm

[23]

GLOBALINFOSPAANSE WORGWET IN ACTIE/RAZZIA’S TEGEN ANARCHISTEN18 DECEMBER 2014
http://globalinfo.nl/Nieuws/spaanse-worgwet-in-actie-razzia-s-tegen-anarchisten.html

[24]
NU.NLTSJETSJENEN PROTESTEREN TEGEN MOHAMMED CARTOONSIN CHARLIE HEBDO19 JANUARI 2015
http://www.nu.nl/buitenland/3975641/tsjetsjenen-protesteren-mohammedcartoon-in-charlie-hebdo.html

TROUWPROTESTEN TEGEN CHARLIE VAN ALGIERS TOT ISLAMABAD19 JANUARI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3833036/2015/01/19/Protesten-tegen-Charlie-van-Algiers-tot-Islamabad.dhtml

NU.NLDEMONSTRATIES TEGEN MOHAMMED CARTOONS IN PAKISTAN18 JANUARI 2015
http://www.nu.nl/buitenland/3975109/demonstraties-mohammed-cartoons-in-pakistan.html

NRCVIER DODEN IN NIGER BIJ PROTESTEN TEGEN CARTOONSCHARLIE HEBDO16 JANUARI 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/16/vier-doden-in-niger-bij-protesten-tegen-cartoons-charlie-hebdo/

[25]

TROUWFRANKRIJK VERBIEDT ANTI ISLAMFILM DEMONSTRATIE19 SEPTEMBER 2012
http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3318938/2012/09/19/Frankrijk-verbiedt-anti-islamfilm-demonstratie.dhtml

[26]

”Charlie Hebdo resurrected its irreverent and often provocative newspaper today, featuring a caricature of the prophet Mohammed on the cover.”
THE DAILY MAILCOPIES OF NEW CHARLIE HEBDO MAGAZINE CHANGE HANDS FOR HUNDREDS OFPOUNDS AS IT SELLS OUT IN PARIS WIITHIN AN HOUR/AND PUBLISHERSINCREASE ITS PRINT RUN TO FIVE MIILLION
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2909537/Charlie-Hebdo-sells-shops-France-hour-latest-edition-featuring-cover-weeping-Mohammed-going-sale.html

VOLKSKRANTNIEUWE EDITIE VAN CHARLIE HEBDO BEVAT CARTOONS VAN DE PROFEET12 JANUARI 2015
http://www.volkskrant.nl/dossier-aanslag-op-charlie-hebdo/nieuwe-editie-van-charlie-hebdo-bevat-cartoons-van-de-profeet~a3828196/

BBC NEWSCHARLIE HEBDO: MUSLIM MEDIA ANGER AT NEW CARTOON14 JANUARY 2015

http://www.bbc.com/news/world-europe-30812155

[27]

MEDIA MAGAZINE.NLCHARLIE HEBDO KOMT MET OPLAGE VAN1 MILJOEN8 JANUARI 2015
http://www.mediamagazine.nl/medianieuws1/291-kranten/6016-charlie-hebdo-komt-met-oplage-van-1-miljoen

[28]
STANDAARD.BEAL BIJNA 13 000 EXTRA ABONNEMENTEN OPCHARLIE HEBDO9 JANUARI 2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150109_01465192

[29]
VOLKSKRANT3 MILJOEN CHARLIE HEBDO’S IN FRANKRIJK UITVERKOCHT,2 MILJOEN BIJGEDRUKT14 JANUARI 2015
http://www.volkskrant.nl/dossier-aanslag-op-charlie-hebdo/3-miljoen-charlie-hebdos-in-frankrijk-uitverkocht-2-miljoen-bijgedrukt~a3829483/

[30]

ANNE FRANK STICHTINGMONITOR RACISME EN EXTREEM-RECHTS, ZESDE RAPPORTAGEONTWIKKELINGEN NA DE MOORD OP VAN GOGHDECEMBER 2004
http://www.annefrank.org/ImageVaultFiles/id_11494/cf_21/Annex-Monitor6.PDF

[31]

HET PAROOLZEKER HONDERD ANTIMOSLIMACTIES IN FRANKRIJKNA AANSLAGEN19 JANUARI 2015
http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3833026/2015/01/19/Zeker-honderd-antimoslimacties-in-Frankrijk-na-aanslagen.dhtml

LE PARISIENINTERACTIF: 116 ACTES ANTIMUSULMANS EN FRANCEDEPUIS L’ATTENTAT CONTRE CHARLIE HEBDO19 JANVIER 2015
http://www.leparisien.fr/faits-divers/116-actes-antimusulmans-en-france-depuis-l-attentat-contre-charlie-hebdo-19-01-2015-4460047.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.parool.nl%2Fparool%2Fnl%2F225%2FBUITENLAND%2Farticle%2Fdetail%2F3833026%2F2015%2F01%2F19%2FZeker-honderd-antimoslimacties-in-Frankrijk-na-aanslagen.dhtml

Drie aanvallen op moskeeën geregistreerd … Er werden zowel granaten als kogels gebruikt”

JOOP.NLFRANSE MOSKEEEN AANGEVALLEN NA AANSLAGCHARLIE HEBDO8 JANUARI 2015

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/30255_franse_moskeeen_aangevallen_na_aanslag_charlie_hebdo/

[32]

THE INDEPENDENTMOROCCAN MAN IN FRANCE KILLED AT HOME IN FRONT OF WIFEIN ”HORRIBLE ISLAMOPHOBIC ATTACK”17 JANUARY 2015

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/moroccan-man-in-france-killed-at-home-in-front-of-wife-by-intruder-shouting-about-islam-9985072.html

[33]
JOOP.NLMOSLIMA’S BELAAGD DOOR ISLAMHATERS10 JANUARI 2015
http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/30291_moslimas_belaagd_door_islamhaters/

NU.NLBRANDENDE VERFBUS NAAR MOSKEE VLAARDINGEN GEGOOID8 JANUARI 2015
http://www.nu.nl/binnenland/3968764/brandende-verfbus-moskee-in-vlaardingen-gegooid.html

[34]

NRCHELD GIJZELING KOSJERE SUPERMARKT KRIJGT FRANSENATIONALITEIT15 JANUARI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/15/held-gijzeling-kosjere-supermarkt-krijgt-franse-nationaliteit/

[35]
NRCHELD GIJZELING KOSJERE SUPERMARKT KRIJGT FRANSENATIONALITEIT15 JANUARI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/15/held-gijzeling-kosjere-supermarkt-krijgt-franse-nationaliteit/

[36]
SECURITY.NLEFF WAARSCHUWT VOOR OPOFFEREN PRIVACY NA TERREURAANSLAG9 JANUARI 2015
https://www.security.nl/posting/414436/EFF+waarschuwt+voor+opofferen+privacy+na+terreuraanslag

[37]

DATAPANIK.ORG239 ANTI-TERREURWETTEN ZIJN VOOR DE EU BLIJKBAARNOG NIET GENOEG
http://www.datapanik.org/2015/01/12/239-anti-terreur-wetten-zijn-voor-de-eu-blijkbaar-nog-niet-genoeg/

[38]
SECURITY.NLEUROPESE MINISTERS PLEITEN VOOR NIEUWE ANTI TERREURMAATREGELEN 12 JANUARI 2015
https://www.security.nl/posting/414602/Europese+ministers+pleiten+voor+nieuwe+anti-terreurmaatregelen

LATVIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THEEUROPEAN UNIONKOZLOVSKIS: FIGHTING TERRORISM REQUIRES IMMEDIATEACTIONMEDIA RELEASE11 JANUARY 2015
https://eu2015.lv/news/media-releases/237-kozlovskis-fighting-terrorism-requires-immediate-action

[39]

JOINT STATEMENT OF MINISTERS FOR INTERIOR
https://eu2015.lv/images/news/2015_01_11_Joint_statement_of_ministers_for_interrior.pdf

[40]
WIKIPEDIAARAB EUROPEAN LEAGUE [AEL]
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_European_League

[41]
LETTERS FROM BRUSSELSAT GUNPOINTUNDER MY OWN WINDOWDYAB ABOU JAHJAH11 JANUARY 2015
http://www.aboujahjah.org/articles-and-blog/fri-jan-16-2015

TEKST
”Last night, at a late hour,  my friend  Mohamed Benhaddou was dropping me in front of my door, in my street. I step out and two police officers storm out of a police car and head towards me. – What are you doing here? They ask in French. They were young French speaking cops, so they did not recognize me. I say calmly, this is my street, I live here. I see the look in their eyes, and feel that they do not believe me. They ask my identity card, I give it and I ask why is that necessary, I live here, you want me to show you? They ask me to take my hands out of my pockets and to stand against the wall. Me, a father and a man who is 43 years old, who has never committed a crime in his life. I have to stand against the wall like some teenage delinquent.
– I am not standing against the wall I say in a calm tone.

One of them is already pointing his machine gun at me. I hear them calling for back up on the radio. In the meantime My friend turns the car and comes towards us. They ask him to stop the car and to stand next to me. He does that. 
Two more police cars arrive with more cops with machine guns.
I see some of them looking surprised, they are Flemish and they recognize me obviously. One French speaking cop asks “what did they do”… The answer is “ they were in the street looking suspicious”… Me and my friend laugh bitterly… We were looking suspicious… I think they meant, our look is suspicious… you know the black hair and the dark eyes.
We stay 20 minutes at gun point, in my street, in front of my door, under the window where my two daughters are sleeping… At gun point!
Eventually, a cop comes to us and gives back our identity cards and say that we can go. He looks worried, I think his boss told him on the radio that he is for no reason at all ethnically profiling an activist, and a writer in a newspaper and that this is not a smart thing to do… but then again, I don’t think they care… we are all suspected terrorists now… we are all ethnically profiled…. We look like these terrorists right? We look like these cartoons everybody is so keen to publish now…. Ethnically profiled at gun point in my own street, under my own window, they could have just went with me few meters to see my name on the bell and compare it with the name on my ID. I walk feeling heavy, very heavy inside, I stand in front of my door and wonder if I have the right to open it… I see blond blue eyed people walk next to the cops, they walk not looking suspicious at all… I guess they were right…. I guess.

Update

It is already days after, it is time to look back at this and assess it without too much emotion. Or at least try. I conclude the following:
– I am still somewhat emotional about this. I think it is not normal to have your “home feeling” taken away from you this way. I always thought that my street is my street, that I cannot be just asked to go stand against the wall with a machine gun pointed at me just because I was walking towards my door, to enter my house. If this had happened in down-town somewhere, or far from my doorstep I would maybe be less moved by it than now. But this is outrageous.

– The reaction of the people could not be more divided. it ranged from outrage and indignation to outright fury! And from understanding or even supporting the cops and blaming me for not obeying, to people writing things like “they should have killed that scum”. Our society is more divided than ever. Our vision of what is a state of law is also so contradictory. Some clearly believe in a police state and some others believe apartheid is normal. Differentiating between citizens is normal.

– The reaction of the police was outright shocking. They told the media that “standard procedure was applied” because I “disobeyed” and order of a cop. Meaning that it is standard procedure to intercept a person walking to his door, with no reason whatsoever, except his ethnicity. Ask him his ID card, and command him to stand facing the wall while checking who he is. Not listen to him when he says I live here, this is my house, I was just walking to my own door. And when he refuses to be treated like a criminal for no reason at all and refuses to stand facing a wall, it is standard procedure to point a machine gun at him, putting his life in danger.
– Some said that this is to be understood in the current context. That the attacks against Europe today are coming from Muslim terrorists so it is normal to ethnically profile Muslims. First of all it is absurd, because a Muslim can be also white and European. Secondly, Attacks do not come only out of Muslim extremism. Only yesterday a Muslim father was slaughtered in front of his children by a Muslimhater. Should I remind people of Breivik? of Hans Van Temsche? of Volkert van der G.?  Should I predict the next attack were Immigrants or Muslims will be victims? No Ethnically profiling people is not the solution, it is part of the problem. You can use checkpoints where you can randomly control. And of course if you see something, a certain Item or behavior that is suspect, then you can control, while respecting the law and the liberties and rights of citizens. Putting citizens against the wall in front of their doorsteps at gun point for no reason at all but their racial profile is not part of security measures, it is part of terror!

– Finally, luckily that this happened to me, a public figure with access to the media, because I can open a debate about it and that debate can make the police think, and can make the people aware of the problem of ethnic profiling. This is something that is happening every day to hundreds of people in Belgium and to millions world wide. Generations are growing with this treatment and no wonder they grow to consider the police as an enemy. ”

[42]
AMNESTY INTERNATIONALDOSSIER ETNISCH PROFILEREN
http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND: PROACTIEF POLITIEOPTREDENVORMT RISICO VOOR MENSENRECHTEN INNEDERLAND28 OCTOBER 2013
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/rapport/nederland-proactief-politieoptreden-vormt-risico-voor-mensenrechten-in-nederla

AMNESTY INTERNATIONALGELIJKHEID ONDER DRUK: DE IMPACT VAN ETNISCHPROFILEREN28 NOVEMBER 2013
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/rapport/gelijkheid-onder-druk-de-impact-etnisch-profileren

RAPPORT AMNESTY INTERNATIONALGELIJKHEID ONDER DRUK: DE IMPACT VAN ETNISCHPROFILERENNOVEMBER 2013

http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/osf_ainl_gelijkheid_onder_druk_nov_2013.pdf

[43]

VOLKSKRANTDENK EVEN NA VOOR JE ISLAMOFOBE CARTOONSVERSPREIDTMARTIJN DE KONING17 JANUARI 2015

http://www.volkskrant.nl/dossier-aanslag-op-charlie-hebdo/denk-even-na-voor-je-islamofobe-cartoons-verspreidt~a3831512/

[44]

DOORBRAAK/GEBLADERTEHET RECHTS POPULISME VAN FORTUYNJANUARI/FEBRUARI 2002

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10804f49.htm

DOORBRAAK/GEBLADERTEGEEN TRANEN OM DOOD FORTUYNZOMER 2002
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10839f52.htm

[45]

NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/HEILIGVERKLARINGVAN EEN ISLAMOFOOB EN ANTISEMIETASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-goghheiligverklaring-van-een-islamofoob-en-antisemiet/

[46]

”Charlie Hebdo resurrected its irreverent and often provocative newspaper today, featuring a caricature of the prophet Mohammed on the cover.”
THE DAILY MAILCOPIES OF NEW CHARLIE HEBDO MAGAZINE CHANGE HANDS FOR HUNDREDS OFPOUNDS AS IT SELLS OUT IN PARIS WIITHIN AN HOUR/AND PUBLISHERSINCREASE ITS PRINT RUN TO FIVE MIILLION
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2909537/Charlie-Hebdo-sells-shops-France-hour-latest-edition-featuring-cover-weeping-Mohammed-going-sale.html

VOLKSKRANTNIEUWE EDITIE VAN CHARLIE HEBDO BEVAT CARTOONS VAN DE PROFEET12 JANUARI 2015
http://www.volkskrant.nl/dossier-aanslag-op-charlie-hebdo/nieuwe-editie-van-charlie-hebdo-bevat-cartoons-van-de-profeet~a3828196/

[47]
THE MAROON COLONYJE NE SUIS PAS CHARLIE/I AM NOT CHARLIE
http://themarooncolony.com/2015/01/08/jenesuispascharlie/

VOLKSKRANTSHAKESPEARE LAAT ZIEN HOEVEEL HET VOLKVAN OORLOG HOUDTTHIRZA OSTERHAUS14 JANUARI 2015
http://www.volkskrant.nl/opinie/shakespeare-laat-zien-hoeveel-het-volk-van-oorlog-houdt~a3829543/

[48]

DAILYKOS.COMTHE CHARLIE HEBDO CARTOONS NO ONE IS SHOWING YOU11 JANUARY 2015

http://www.dailykos.com/story/2015/01/11/1357057/-The-Charlie-Hebdo-cartoons-no-one-is-showing-you?detail=email#

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!