De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Javier Jesus Bolsonaro

Javier Jesus Bolsonaro

zaterdag 21 januari 2023 12:50
Spread the love
En ik die dacht dat Bolsonaro-aanhangers beschaafde mensen waren … maar ze zijn slechts een kopie van Trump-aanhangers … of zijn het apen, want ze apen de Amerikanen na.
De beschaving is hoe dan ook vér te zoeken.
Herman Hillen

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!