De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

J’accuse de ottojanhams, de houtekiets (november 2015)

J’accuse de ottojanhams, de houtekiets (november 2015)

zondag 29 november 2015 14:47
Spread the love

Sedert een tiental jaar kwam een “not to be covered” zoals systematisch toegepast door de media sterk naar buiten ( bewezen, zie o.a. proces roepert murdog).  Mede omdat deze media nu duidelijk door een oligarchie aan mediaconcerns werden ‘gemanaged’.  In de VS waren er toen nog 5.

Michel Moore startte de “upwake-call, op zijn manier met speeches en films.

Bestudeer maar eens de Amerikaanse sterk gedocumenteerde en geloofwaardige documentaire “Orwell Rolls in his Grave”, 3 uur lang.  He “Accused”.

Ook in het kleine Vlaanderen zien we duidelijk het zelfde.  De media lobbyen en worden, van jewelste, gedirigeerd door de machten. Quid pro quo.

Twee van vele persoonlijke ervaringen. Door mijn ( verifieerbare) neiging om op langere termijn te denken, te handelen en waar nodig aan te klagen wordt ik door de machten (politieke en ermee verstrengeld de huidige media) vermoord.

Er was begin dit jaar een wedstrijd over vernieuwende ideeën.  Door een mij voordien ongekend instituut.  De voorzitter van de jury was, jawel, Ottojanham, een lolbroek kwam ik te weten.  Tegelijk wou radio ( na de uitzendingen  10 X 3 uur zowat) ‘interactief’ enkel de simpelste van die aangebrachte ideeën openbaar laten bespreken.  Ik vermoed sterk dat er instructies kwamen van de politieke aandeelhouders.  Mijn idee was veel belangrijker,  against all proof.

Ik bracht, in 12 blz. wat ZE  hm veel te lang vonden, mogelijkheden om aan de echte kwaal van deze tijd te remediëren.  Deze kwaal is : het nu buitensporig geworden en nog voortwoekerend rhizoom van MACHTSMISBRUIK.  Die de ongelijkheid tussen arm en rijk steil doet stijgen.  Die oligarchie en dictatuur za baren. 

Weetje neven bij : wisten jullie dat de VRT een zwarte lijst aanhoudt ( zonder enige uitleg noch tegenspraak)?  Je geraakt er ook niet van geschrapt ( machtsmisbruik).

De radio, dagelijks via Houtekiet, doet het zelfde.  Laatst kon in een idee naar voor brengen over klimaatverandering.  NO COVERAGE.  De aangenomen vermeldingen waren triviaal maar populair.

Een denker met zeer veel kennis van de mens wordt eenvoudig de mond gesnoerd omdat. . . .

Louis Marie Lagae   

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!