De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jaak Brepoels erg kritisch voor Leuvens woonbeleid

Jaak Brepoels erg kritisch voor Leuvens woonbeleid

vrijdag 10 november 2023 16:23
Spread the love

Bij de voorstelling van zijn nieuw boek ‘Leuven. Een politieke en sociale geschiedenis. 1914-2018’ heeft Jaak Brepoels zich vrijdag erg kritisch uitgelaten over het actuele woonbeleid van de stad Leuven. “Men focust te veel op leuke alternatiefjes zoals samenwonen en Community Land Trust (CLT) die weinig effect ressorteren op de woonmarkt. De CLT-aanpak, waarbij de grond waarop een woning gebouwd wordt eigendom blijft van de gemeenschap, kan enkel werken als Leuven gronden in eigen bezit heeft, maar dat is nog nauwelijks het geval”, aldus Brepoels die van 1994 tot 2012 in deze stad sp.a-schepen bevoegd was voor huisvesting. “Leuven profileert zich naar buiten uit als een stad waar iemand welkom is, maar ik betwijfel of dat in de praktijk het geval is”, aldus Brepoels verwijzend naar de peperdure prijzen van woningen in Leuven.

Heel wat woonprojecten die nu op stapel staan zoals de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee of recente realisaties zoals het sociaal woningproject Drie Kreeften aan het Artoisplein werden al in zijn periode op de rails gezet. Brepoels zei zich blauw te ergeren aan het feit dat meer dan tien jaar na zijn schepenambt nog steeds geen werk gemaakt werd van de indertijd geplande bouw van 110 woningen op OCMW-gronden langs de Frederik Lintstraat. Hij sloeg ook mea culpa over bepaalde facetten van het woonbeleid van voor 2018. “Onder het beleid van burgemeester Tobback heeft de stad een metamorfose ondergaan, maar we hadden ons harder moeten opstellen ten aanzien van bouwpromotoren om hen te dwingen meer betaalbare woningen te voorzien”, aldus Brepoels die ook nog steeds niet zei te begrijpen waarom Leuven een 15-tal jaren terug de kans niet greep om de omgeving van het huidige Sluispark aan te kopen van AB InBev. Wat de toekomst betreft stelt hij te hopen op fusies (met bijvoorbeeld Herent) hetgeen op vlak van huisvesting nieuwe perspectieven zou bieden.

Het nieuwe boek is de opvolger van een gelijknamige uitgave over de Leuvense politieke en sociale geschiedenis in de periode 1786-1914. Al wat de inwoners van de stad in de periode 1914 tot 201 op politiek en sociaal vlak overkwam komt ruim aan bod: oorlogsgruwel, kijvende politici, rebelse studenten, kibbelende vakbonden, fusieperikelen, economische bloei en industriële neergang, huisvestingsproblemen, stedenbouwkundige ingrepen en nog veel meer… Tijdens de persvoorstelling vrijdag focuste hij onder meer op het felle studentenprotest in de periode 1966-68 die op tal van maatschappelijke domeinen in heel Vlaanderen aanleiding gaf tot een heuse revolte. “De rebellen die in Leuven bleven wonen richten er organisaties op zoals ’t Lampeke, Wetswinkel, Wereldwinkel…en bouwden er een alternatief cafécultuur uit” Brepoels is overigens zelf een ’68-er die zich in 1982 samen met drie anderen als onafhankelijke verkiesbaar stelde op een SP-lijst en toen voor het eerst verkozen werd.
Luc Vanheerentals

Het boek ‘Leuven. Een politieke en sociale geschiedenis, deel 2 (1914-2018) telt 255 bladzijden en kost 30 euro. Brepoels stelt op dinsdag 28 november om 20h de publicatie voor in Het Groot Ongelijk, Diestsesteenweg 97, Kessel-Lo. Brepoels is met dit boek niet aan zijn proefstuk. In de jaren ’70 schreef hij ‘Wat zoudt gij zonder ‘t werkvolk zijn?’, dat hij in 2015 herwerkte en inmiddels uitgegroeid is tot het standaarwerk over de geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!