De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Izegemse RIDders en Dag van Verdraagzaamheid

Izegemse RIDders en Dag van Verdraagzaamheid

zondag 14 november 2010 14:49
Spread the love

 

Naar aanleiding van de Internationale Dag van Verdraagzaamheid (16 november)organiseerde de Izegemse Raad voor Integratie en Diversiteit (RID) een poëzieproject. We kozen ervoor om ons via een boodschap van de kinderen te richten naar de Izegemse bevolking. Meer specifiek richten we ons op de 3de graad van de lagere scholen uit Izegem. Zo gezegd en gedaan nodigden we hen uit om creatief te zijn, we haalden de poëet in hen nar boven. Tot onze grote vreugde reageerden er vier scholen – Bellevue Go !, Sint-Pietersschool, Sint-Rafaëlschool en Heilige Familie – en ze dienden samen meer dan vijftig gedichten in. Het werd een uitdaging om daar de winnaars uit te selecteren. Maar bij een wedstrijd horen nu eenmaal prijzen en uiteindelijk kozen we voor Goud, zilver en brons. Zo kan ik het zeggen. Drie winnaars werden geselecteerd, bekroond met elk een boekenbon en voor de uiteindelijk uitverkorene een gouden kader met haar winnend gedicht in.

 

Op 9 november werd de prijsuitreiking een fijn feest gebeuren in samenzijn van ouders en RIDders.

Dit tweede poëzie project gebaseerd op de Poëzie happening van twee jaar terug smaakt naar meer.

Opnieuw worden de Izegemse bewoners uitgenodigd om het winnend gedicht op een affiche aan hun raam te hangen. Een sfeer die we in Izegem reeds volop mochten proeven en héél erg op prijs gesteld werd zal zich herhalen rond de periode van de Dag van Verdraagzaamheid.

De Izegemse vrijwilligers, RIDders gaan samen hand in hand met het stadsbestuur langzaam maar zeker vooruit in hun sensibilisering naar Integratie en verdraagzaamheid. Een vrij grote uitdaging in onze samenleving waar multiculturaliteit zijn vaandel hoog draagt.

De RID kijkt reeds vooruit en is intern op zoek naar haalbare projecten binnen het verenigingsleven van Izegem om het gedachtegoed van de RID uit te dragen.

De RID wil met haar initiatief een voorbeeldfunctie neerzetten in de hoop dat andere steden en gemeenten een dergelijk voor hen haalbaar project opzetten.

De Raad voor Integratie en Diversiteit.

 

Is ontstaan vanuit het brede maatschappelijke middenveld, is pluralistisch, bestaat uit vrijwilligers en geniet de steun van het stadsbestuur. Iedere aangesloten vereniging en individu neemt zich voor elke gedachte of daad van onverdraagzaamheid tav andere mensen uit de regio te vermijden, wil tolerantie en integratie binnen haar werkterrein concreet behartigen en brengt hiervan jaarlijks verslag uit. Ze neemt ook deel aan de activiteiten ingericht door de Raad ter promotie van meer verdraagzaamheid in onze stad.
De Raad zelf lauwert hiervoor jaarlijks 1 vereniging voor zijn initiatief, originaliteit en inzet.

Op 30 juni 2007 ging de nieuwe Stedelijke Raad van Verdraagzaamheid officieel van start tijdens de jubileumeditie van het Wereldfolklorefestival.

Oud-Izegemnaar en eresenator prof.Ludo Beheydt gaf er een schitterende voordracht over de groeiende diversiteit in ons Europa van de 21ste eeuw. Zie (www.pic-wvl.be nieuwsbrief september 2007. Daarna ontving hij het Izegems ereburgerschap.

De RID wil initiatieven ontwikkelen op tweeërlei vlak.

 1. Denken.

  -i.s.m. stadsbestuur, Provinciaal Integratiecentrum,vredesbewegingen,vierdewereldbewegingen…
  -inventariserend ( kwantitatief of kwalitatief in kaart brengen van de problemen)
  -signaliserend : antennefunctie…de voelsprieten uitsteken en problemen aankaarten
  -reflecterend : denktank
  -adviserend : locaal, maar ook regionaal, provinciaal, gewestelijk…(Media !)
  -propagerend : elders in Vlaanderen vanuit de basis i.s.m. de locale besturen
  dergelijke raden laten ontstaan.

 2. Doen.

-sensibiliserend : uitreiking jaarlijkse prijs voor verdraagzaamheid, …
-organiserend : poëziegebeuren, oppasdienst bejaarden en zieken, klusjesdienst,
multiculturele happening, databank voor bedrijven, sociaal artistieke
projecten, kunstenaars en kunstwerken omtrent verdraagzaamheid
en diversiteit, symposia, ten huize van, meter-en peterschap van
kansengroepen, devlaggingsacties (PACE, logo van de Raad, …),
wereldfolkloremarkt,etc.
-zetelt in de toekomst in het Sociaal Huis van stad Izegem

 

 

 

 

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!