De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

It’s Joe, Marc

donderdag 27 januari 2022 20:11
Spread the love

In een artikel verschenen op DWM doet auteur MVdp strijdvaardig verslag van de poging van de legendarische rock- en protestzanger Neil Young om de ondertussen wereldvermaarde potcastmaker Joe Rogan van het muziekplatform Spotify te weren.

Met een verrassende snelheid is het potje armworstelen tussen Spotify en Neil Young ondertussen beslecht. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de auteur in kwestie, die zijn artikel nog met een vastberaden ‘wordt vervolgd’ beëindigde, niet het lef heeft de uitslag bekend te maken, doe ik dat hier even voor hem.

Spotify en Neil Young zijn overeengekomen dat zijn muziek niet meer te beluisteren zal zijn via het muziekplatform.[1]

De macht van het getal?

Of Neil Young daar financieel echt slechter van gaat worden, zelf al staat Spotify garant voor 60% van zijn inkomen via alle streamingplatforms, is uiteraard niet de vraag. Young verkocht vorig jaar overigens nog ongeveer de helft van zijn songcatalogus (iets meer dan 1000 songs) voor ongeveer 150 miljoen dollar. Geld dat hij in dit leven (Young is 77 jaar oud) onder normale omstandigheden allicht niet meer opgesoupeerd krijgt. Maar belangrijk hierbij is of Neil Young feitelijk die claim op zijn muziek wel kan maken wanneer hij zijn rechten heeft verkocht?

Het is hoe dan ook een persoonlijke afgang voor de zanger die had gehoopt dat vele artiesten hem zouden bijstaan en volgen. Maar daar is tot op heden nog niets van gemerkt.

Voor velen die het werk van Young kennen en appreciëren is het echter wel verwonderlijk dat Young zich openlijk inlaat ten voordele van de vaccinindustrie, als is het niet de eerste keer in de afgelopen twee jaar dat hij zich daarover uitspreekt.

De motivatie voor zijn houding ten aanzien van Spotify kwam er naar eigen zeggen nadat zo’n 270 dokters een petitie overhandigden aan Spotify om diezelfde Rogan van het platform te bannen. Ook deze (eerdere) poging ving bot, maar wat belangrijker is, is dat vrij snel bekend werd dat van die 270 ondertekenaars, amper de helft echte dokters waren! Een gegeven dat voor Neil Young mogelijks nog door de vingers kan worden gezien, maar in het geval van MVdp ongetwijfeld zijn onkunde en onwil in journalistiek, of tenminste in echte feiten, tentoon spreidt.

Volgens deze website https://gbdeclaration.org/ hebben reeds +920.000 epidemiologen, wetenschappers en andere dokters wereldwijd The Great Barrington Declaration ondertekend. Daarin wordt opgeroepen om een ander beleid te voeren ten aanzien van de coronapandemie. Misschien kan MVdp zijn tijd beter besteden met de niet dokters uit deze lijst te filteren? Het is maar een idee en zo verkoopt hij ondertussen geen andere onzin.

Verder hebben behalve uitzonderingen niet nagelaten, artiesten zowel in binnen- en buitenland zich behoorlijk afzijdig gehouden in dit ‘publieke debat’. Uiteraard in de eerste plaats omdat iedereen die keuze vooral voor zichzelf maakt en niet voor een ander, al beweert men graag het tegendeel, en in de tweede plaats misschien omdat men weet dat de wind gemakkelijk kan keren.

In de toren die MVdp betrekt lijkt het echter windstil. Hij hoort slechts de echo’s van zijn eigen gedachten, en als hij al anderen aanhaalt reflecteren ze wonderwel zijn eigen blindheid. De techniek die hij hanteert is er allicht vooral op gericht de eigen linies strak te houden eerder dan echte informatie door te geven. Inside propaganda dus, om mogelijke dissidenten zowel de mond te snoeren als te kunnen excommuniceren mochten zij wel degelijk ‘over de (partij)lijn’ gaan.

Of het failliet van links?

Dat de man er een persoonlijke mening op na houdt is hem uiteraard gegund. Al is zijn houding, net als die van Neil Young overigens, vooral een toonbeeld van het failliet van links. Niet in staat inhoudelijke argumenten te geven, hanteren ze het principe van het schuldig maken door middel van associatie en geloven ze dat er zoiets bestaat als een juiste en een verkeerde kant van de waarheid. Het is om te gieren, ware het niet zo triestig.

Neil Young is met zijn uitingen over vaccinaties immers niet meer dan spreekbuis geworden van het establishment en de Big-Pharma industrie. Een rol die haaks staat op zowat zijn gehele oeuvre. En dat is jammer, maar dat maakt het niet minder waar.

MVdp die in zijn artikel Dr. Robert Malone, mede-ontwikkelaar van de mRNA techniek en houder van een C.V. die het bundeltje televisie-experten van ons eigen land ver overtreft, als ”een zekere Robert Malone” aanhaalt, straalt zoveel misprijzen uit dat men zich toch ernstige vragen mag beginnen stellen met betrekking tot diens geestelijke gezondheid. Hij maakt er zichzelf in elk geval behoorlijk belachelijk mee.

De bewuste podcastaflevering van Joe Rogan met Dr. Malone op Spotify heeft ondertussen meerdere miljoenen luisteraars/kijkers gehad. Wie de drie uur durende podcast doorzit zal het opvallen dat zij, zowel Rogan als Malone, helemaal niemand proberen te overhalen, maar dat zij de autonomie van andere mensen respecteren. Misschien is het dat wel wat de opposanten tegenzit..

Als toemaatje nog dit. In Canada, het geboorteland van Neil Young stevent momenteel een konvooi van duizenden vrachtwagens (naar verluid goed 70 kilometer in lengte) af op de hoofdstad Ottawa, om een eind te maken aan de covid-maatregelen en het ontslag te eisen van premier Trudeau. Deze heeft zich nu in allerijl in quarantaine gezet en verschanst in zijn woning. I kid U not.[2]

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

[1] https://techcrunch.com/2022/01/26/spotify-neil-young-joe-rogan/?

[2] https://www.ctvnews.ca/politics/pm-trudeau-in-isolation-after-covid-19-exposure-1.5756676

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!