De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

It’s the company car stupid !

It’s the company car stupid !

woensdag 8 juni 2011 16:26
Spread the love

Volgens Stéphane Verwilghen, voorzitter van de het expertiseplatform Corporate Vehicle Observatory, zullen hogere lasten op bedrijfswagens de economie schaden. Stéphane Verwilghen, die toevallig ook managing director is van leasebedrijf Arval, denkt dat de opbrengst van de belasting al bij al beperkt zal zijn maar dat de bedrijven heel wat extra lasten op de schouders krijgen. De milieuwinst is beperkt omdat de firmawagens vervangen worden door oudere en meer vervuilende particuliere wagens. Tenslotte weet de managing director van Arval dat slechts 50.000 van de 1,1 miljoen firmawagens pure loonwagens zijn die enkel privé gebruikt worden. Het grootste deel van de bedrijfswagens wordt wel degelijk als werkinstrument gebruikt.

Het zal niemand verrassen dat de lease-sector een zwaardere last op bedrijfswagens liever van de politieke agenda ziet verdwijnen. Bedrijfswagens aanbieden is natuurlijk ook een fantastische business case: een product aanbieden dat de werkgever recht geeft op een stevige belastingaftrek en waarvan het reële voordeel van alle aard voor de werknemer moeilijk te berekenen valt. Da’s leuk voor de mensen die er eentje hebben.

Het is onjuist het probleem te verengen tot die 50.000 wagens die enkel privé gebruikt worden. Het gaat over de wagens die dagelijks in de file staan. Als we de redenering van het CVO volgen zijn dat  1.050.000 wagens.  Die overigens onredelijk laag belast worden, zowel aan werknemers – als aan werkgeverszijde

Want het gaat natuurlijk allemaal om de centen. De Belgische fiscus subsidieert het mobiliteitsprobleem in de vorm van 4.1 miljard fiscale gunstmaatregelen. Dat is 1,2% van het BNP. Als je een bedrijfswagen krijgt wordt die door de fiscus beschouwd als een voordeel van alle aard. Wat het natuurlijk ook is. Helaas wordt de reële waarde van dat voordeel in de huidige regeling schromelijk onderschat. Mijn buikgevoel zegt me namelijk dat iemand met een tankkaart niet op kilometer meer of minder zal kijken. Als je een bedrijfswagen geeft dan kan je de financieringskosten en mobilofonie voor 100% aftrekken (volledig dus). De brandstof is voor 75% aftrekbaar. Voor alle andere kosten variëren de aftrekmogelijkheden in functie van de CO2-uitstoot.

Het argument dat zwaardere lasten de economie schaden is een drogreden. Het onderliggende probleem is enerzijds een fiscaal beleid met een pervers effect en anderzijds de loonlast. Mocht het goedkoper zijn om meer nettoloon uit te betalen dan om een wagen cadeau te geven, het probleem zou waarschijnlijk irrelevant worden.

De heldere geesten onder u zien de bui al hangen. Met zijn allen betalen we mee voor de bedrijfswagens van enkelen. Want wat elders uit de belastingpot gaat (of er nooit in terecht komt) moet ergens anders gerecupereerd worden. Mocht de bedrijfswagen een publiek goed zijn waarvoor we bijgevolg als goed burger belasting betalen, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Helaas zorgen bedrijfswagens voor heel wat vuiltjes in de lucht. Het zijn namelijk vooral diesels. Het is niet de economie, it’s the company car stupid!
 

take down
the paywall
steun ons nu!