De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israelische vlag halfstok van Stadhuis Rotterdam/Reactie op antwoord hoofd externe betrekkingen Gemeente Rotterdam

Israelische vlag halfstok van Stadhuis Rotterdam/Reactie op antwoord hoofd externe betrekkingen Gemeente Rotterdam

donderdag 2 februari 2017 01:20
Spread the love

ISRAELISCHE VLAG HALFSTOK VAN STADHUIS ROTTERDAM/REACTIE OP ANTWOORD HOOFD EXTERNE BETREKKINGENGEMEENTE ROTTERDAM

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/israelische-vlag-halfstok-van-stadhuis-rotterdamreactie-op-antwoord-hoofd-externe-betrekkingen-gemeente-rotterdam/

ZIE MIJN EERSTE BRIEF

http://www.astridessed.nl/israelische-vlag-halfstok-van-stadhuis-rotterdamstadsbestuur-rotterdam-handlanger-israelische-bezetting/

ZIE ANTWOORD HOOFD EXTERNE BETREKKINGENGEMEENTE ROTTERDAM

Boedhram A. (Aroena) <a.boedhram@rotterdam.nl>ToAstrid EssedFeb 1 at 5:43 PM

Geachte mevrouw Essed,

U heeft ons gevraagd waarom wij op het Stadhuis geen Palestijnse vlag halfstok hebben gehangen nadat een 19 jarige jongen is doorgeschoten. Uiteraard is dit voor de getroffene en zijn naasten een tragische gebeurtenis.

Dat realiseren wij ons terdege. Eén van de uitgangspunten die we hanteren voor het al dan niet halfstok hangen van een buitenlandse vlag om ons medeleven te tonen met een terreurdaad tegen burgerslachtoffers, is dat wij dit alleen doen indien er sprake is van veel burgerslachtoffers (tegelijkertijd).

In de situatie waar u aan refereert, is hiervan onvoldoende sprake.  

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Jonne Boesjes

Hoofd Externe Betrekkingen & Stadhuis

Gemeente Rotterdam

Directie Concernstaf & Strategie

Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

ZIE MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD

VAN HOOFD EXTERNE BETREKKINGEN GEMEENTE ROTTERDAM

Geachte heer/mevrouw A,.BoedhramGeachte heer.mevrouw J Boesjes,[niet duidelijk wie de brief aan mij richt, vandaartwee namen],

Vriendelijk bedankt voor uw reactie opmijn brief aan B & W, waarin ik pleittevoor het halfstok hangen van de Palestijnsevlag voor een door het Israelische leger gedode 17 jarige Palestijnse jongen
Zie

http://www.astridessed.nl/israelische-vlag-halfstok-van-stadhuis-rotterdamstadsbestuur-rotterdam-handlanger-israelische-bezetting/

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/01/17/israelische-vlag-halfstok-van-stadhuis-rotterdamstadsbestuur-rotterdam-handlanger-israelische-bezetting

Met name was mijn brief erdoor geinspireerd, dat de loco burgemeester,de heer Eerdmans, wel de Israelische vlag halfstok hingvoor vier slachtoffers van een Palestijnse militaire aanval.

http://www.volkskrant.nl/buitenland/vrachtwagen-rijdt-in-op-soldaten-jeruzalem-4-doden~a4445478/

U schrijft mij hierover terug

Geachte mevrouw Essed,

U heeft ons gevraagd waarom wij op het Stadhuis geen Palestijnse vlag halfstok hebben gehangen nadat een 19 jarige jongen is doorgeschoten. Uiteraard is dit voor de getroffene en zijn naasten een tragische gebeurtenis.

Dat realiseren wij ons terdege. Eén van de uitgangspunten die we hanteren voor het al dan niet halfstok hangen van een buitenlandse vlag om ons medeleven te tonen met een terreurdaad tegen burgerslachtoffers, is dat wij dit alleen doen indien er sprake is van veel burgerslachtoffers (tegelijkertijd).

In de situatie waar u aan refereert, is hiervan onvoldoende sprake.  

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd,”

En daarmee, Geachte  heer/mevrouw A,.Boedhram, ofheer.mevrouw J Boesjes, slaat u de plank helemaal mis.En bewijst u ook, mijn brief niet goed gelezen te hebben.

Want is er in het geval van die Palestijnse jongen sprakevan een BURGERSLACHTOFFER, nota bene onder een bezettinggevallen, in het geval waarvoor uw loco burgemeester de Israelischevlag halfstok hing, WAS er niet eens sprake van eenterroristische daad [vandaar mijn kwalificatie, PalestijnseMILITAIRE AANVAL], aangezien vier soldatenhet slachtoffer waren.
http://www.volkskrant.nl/buitenland/vrachtwagen-rijdt-in-op-soldaten-jeruzalem-4-doden~a4445478/

Dan is er dus sprake van een aanval op combatanten[militairen en strijders], die volgens het InternationaalRecht mogen worden aangevallen, hoe triest ook voorhun nabestaanden
Zie artikel 7, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order tospare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be theobject of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”
  ARTICLE 7    BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIANLAW IN ARMED CONFLICTS https://www.icrc.org/eng/resou rces/documents/misc/basic-rule s-ihl-311288.htm

En aangezien de aanval ook nogeens plaatsvond inbezet Oost Jeruzalem, is deze ook gelegitimeerd door VN AV Resolutie 3246, die het recht van verzet tegen een bezettingsmachtbekrachtigt

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

Lees over de Israelische  bezetting en andere grove schendingen vanhet Internationaal Recht

http://www.astridessed.nl/israelische-vlag-halfstok-van-stadhuis-rotterdamstadsbestuur-rotterdam-handlanger-israelische-bezetting/

OF

https://rightsforum.org/

ERGO:
De Israelische vlag had uberhaupt niet halfstok moetenhangen vanaf uw Stadhuis!Daarmee heeft uw Stadsbestuur zich handlanger getoond van denu bijna 50 jarige Israelischer bezetting.
Ga u schamen!

IK EIS DAN OOK VAN UW STADSBESTUUR:

Dat alsnog de Palestijnse vlag halfstok gehangen wordt.
Anders verdient uw Stadsbestuur een plekop de vuilnisbelt van de geschiedenis en krijgtzij van mij een ROTTE TOMAAT!

Ik ga ervan uit, dat u alsnog gehoor geeft aan mijn eis.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

www.astridessed.nl

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!