De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israelische oud-premier Sharon overleden/Commentaar op NOS berichtgeving

Israelische oud-premier Sharon overleden/Commentaar op NOS berichtgeving

maandag 13 januari 2014 14:51
Spread the love

ISRAELISCHE OUD PREMIER SHARON OVERLEDEN/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING ZIE OOK http://www.astridessed.nl/israelische-oud-premier-sharon-overledencommentaar-op-nos-berichtgeving/ Geachte lezers, Aan alle lezers een Gelukkig, Gezond en Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst.Hierbij naar aanleiding van het overlijdenvan de Israelische oud-premier Sharon mijn commentaar op de NOS berichtgeving ”Kabinet: Israel verliest staatsman” [1] Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam [1]  NOSKABINET: ISRAEL VERLIEST STAATSMAN11 JANUARI 2014 http://nos.nl/artikel/596133-kabinet-israel-verliest-staatsman.html  AANDE REDACTIE VAN DE NOSUw berichtgeving dd 11 januari 2014”Kabinet: Israel verliest staatsman” Geachte Redactie, Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: In uw berichtgeving dd 11 januari 2014 vermeldt u naar aanleiding vanhet overlijden van oud premier Sharon onder de kop ”Kabinet: Israel verliest staatsman” [1]een aantal loftuitingen aan overleden Sharon van zowel het kabinet bij monde van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, PVV leider G. Wilders, de directrice van het Cidi, mevrouw E. Voet en voormaligdirecteur van het Cidi, de heer R. Naftaniel.In het commentaar van Naftaniel wordt verwezen naar de onder Sharon plaatsgevonden Israelischemilitaire terugtrekking uit Gaza, de zogenaamde Gaza Disgengagement Plan [2]En hiermee eindigt uw berichtgeving. Onprofessioneel, eenzijdig en tendentieus Een dergelijke berichtgeving getuigt van onprofessionaliteit en is bovendien eenzijdig en tendentieus Onprofessioneel: Het onprofessionele karakter is gelegen in het feit, dat er in uw berichtgeving, los van de verwijzing naar de Israelischemilitaire terugtrekking uit Gaza [Gaza Disgengagement Plan] uit 2005, die inderdaad onder Sharon zijnbeslag gehad heeft, geen enkele verwijzing is naar de belangrijkste aspecten rond Sharon’s langdurige politiek-militaire carriere [3] Eenzijdig en tendentieus Maar vooral, en dat vind ik uw ergste misser, getuigt een dergelijke berichtgeving van een pijnlijkeeenzijdigheid.U laat namelijk slechts degenen aan het woord, die het beleid van Sharon loven of er  op zijn vriendelijkst gezegd[ik verwijs daarmee vooral naar de reactie van het kabinet] niet in het minst kritisch over zijn, zonder enig aanvullendcommentaar uwerzijds of reacties van Sharon critici.Toegegeven, u vermeldt in een ander bericht ”Fatah, Sharon was een crimineel” [4] de kritische Palestijnse reactie,afkomstig van Fatah, maar in feite is dat bericht zonder veel waarde, omdat niet wordt ingegaanop de negatieve aspecten van het beleid van Sharon.Dat is met name een ernstige zaak, omdat mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een verklaringnaar aanleiding van het overlijden van Sharon, verwijst naar zijn politieke en militaire betrokkenheid bij het bloedbad in de [in Libanon gelegen] Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatilla in 1982,tijdens de Libanon-oorlog [Israelische militaire aanval op Libanon] [5]Voorts betreurt Human Rights Watch het, dat Sharon hiervoor nooit berecht heeft kunnen worden [6] Te uwer informatie:Mensenrechtelijke aspecten rond de politiek-militaire carriere van Sharon Te stellen, dat hij ”omstreden” was, zoals minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft verklaard [7], iets wat je wel van meer politici en binnen de media hoort, is een vlag, die de lading in geenenkel opzicht dekt en buitengewoon vergoeilijkend.Feit is, dat Sharon zich  zijn lange loopbaan, zowel als militair als politicus heeft schuldig gemaakt aan  of verantwoordelijk geweest is vooroorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Enkele feiten voor u op een rijtje [summier]  El Bureij Als officier en leidend commandant van ”Eenheid 101”, verantwoordelijk voor ”vergeldingsacties tegen het Arabisch terrorisme” was hij verantwoordelijk voor een actie in het Palestijnse vluchtelingenkamp El Bureij, waar  in augustus 1953 naar schatting 50 vluchtelingen de dood vonden.Het ging hier om willekeurig geweld, waaronder het gooien van granaten door de ramen. [8]Oorlogsmisdaden dus. QilbyaDiezelfde eenheid 101 richtte in october van hetzelfde jaar een slachting aan in het doprpje Qilbya, waarbij 69 burgers, onder wie vrouwen en kinderen, om het leven kwamen. [9]Militaire VN waarnemers omschreven dit geweld als ”gruwelijk” [10]Ook kwam er een veroordeling middels VN Veiligheidsraadsresolutie 101 [11] Suez oorlogSharon werd er door een andere commandant, Arye Biro, van beschuldigd, verantwoordelijkte zijn voor massa executies van een aantal Egyptische krijgsgevangenen [12]De Belgische auteur Lucas Catherine, een befaamd kenner van de geschiedenis vanhet Midden-Oostenconflict, spreekt over 273 Egyptische krijgsgevangenen, onder wie ook Soedanese wegwerkers. [13]Het executeren van krijgsgevangenen [standrechtelijke executie] is een oorlogsmisdaad, evenals hetexecuteren van non-combatanten [burgers, wat die Soedanese wegwerkers waren]   De track record van de mensenrechtenschendingen van Sharon, zowel als politicusals militair. is lang.Ik ga dan ook niet alles opsommen. Wel wil ik nog noemen Sabra en Shatilla, zijn verantwoordelijkheid voor de explosieve  uitbreidingenvan de in bezet gebied gebouwde illegale nederzettingen en de oorlogsmisdaden gedurende zijn premierschap. MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID/SABRA EN SHATILLA Als toenmalig minister van Defensie is Sharon medeverantwoordelijk voor dedoor de zogenaamde ”christelijke” milities [de Falangisten, bondgenoten van Israel] tijdensde Libanon-oorlog gepleegde massaslachtingen in de Palestijnse vluchtelingenkampenSabra en Shatilla  in 1982, waarbij zeker 2750 mensen om het leven kwamen [14]En ja, de Israelische regering [waaronder Sharon als minister van defensie] was verantwoordelijk,omdat het gebeurde in door Israel gecontroleerd [bezet dus] Libanees gebied.En volgens het Internationaal Recht is de bezettende macht veranwtoordelijk voor beschermingen veiligheid van de bezette bevolking.En daarbij had Israel de Falangisten zelf toestemming gegeven, het Palestijnse vluchtelingenkampte bewaken, wetende, dat zij gezworen vijanden waren van de PLO [waarvan de strijders kortvoor dit drama de vlucht hadden moeten nemen uit Libanon. [15] Het aanrichten van massaslachtingen is een misdaad tegen de menselijkheid [16], maar hiervoor is Sharonnooit bestraft [17] UITBREIDING NEDERZETTINGEN Vanaf 1990 tot 1992 en nogmaals in 1996 zou Sharon verantwoordelijk zijn voor een explosievetoename van de volgens het Internationaal Recht illegale nederzettingen [18]  in  bezet Palestijns gebied [19] OORLOGSMISDADEN TIJDENS ZIJN PREMIERSCHAP Tijdens zijn premierschap [vanaf 2000] is hij actief verantwoordelijk geweest voor een groot aantalmensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, vooral tijdens de Israelischemilitaire operaties in 2002 en de nasleep daarvanWaaruit een greep:Buitengerechtelijke executies]luiquidaties dus]  van Palestijnse leiders en voormanne, in de vorm van autobeschietingenbeschietingen op drukke straten/martkplleinen tot heuse bombardementen op flats/vluchtelingenkampenOnnodig te zeggen, dat daarbij ontelbare Palestijnse burgerslachtoffers vielen [20]Willekeurige aanvallen op Palestijnse burgers en burgerdoelen [21]Huizenvernietigingen, foltering van gevangenen, etc [22]Vooral vonden deze misdaden plaats in de militaire campagne van 2002. [23] En dan zijn er nog meer facts over Sharon, zoals zijn begin met de bouw van de Israelische Muur, diedoor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 is veroordeeld als illegaal,omdat deze loopt door bezet Palestijns gebied [24].Bovendien beperkt die Muur in ernstige mate de bewegingsvrijheid van de bezettePalestijnse bevolking en sluit ze af van allerlei belangrijke voorzieningen op medischen onderwijsgebied [25]  EPILOOG Vanzelfsprekend kunt u in uw nieuwsberichtgeving niet aan ALLE bovengenoemde feitenaandacht schenken.Dat is ook niet nodig.Van belang is echter wel, dat u tegenover de lofprijzingen aan het adres van een man meteen op zijn zachtst gezegd zeer bevlekte politiek-militaire loopbaan als Sharon[zie daarvoor alleen maar Amnesty International en Human Rights Watch, dan hebt u stof genoeg]met feitelijke informatie komt over zijn handel en wandel.Daarbij mogen mensenrechtenkwesties als de massaslachtingen in Sabra en Shatilla en dein de militaire acties van 2002 gepleegde oorlogsmisdaden/liquidaties van Palestijnsestrijders/voormannen, niet ontbreken.U volstaat niet met een nieuwsbericht als ”Fatah: Sharon was een crimineel” [26]omdat daarin niet inhoudelijk wordt ingegaan op zijn politiek-militaire misdaden. Ik spreek dus de hoop uit, dat u bij nieuwe berichtgeving over Sharon wel meldingmaakt van een aantal ernstige mensenrechtenschendingen, om een compleet beeldte geven van zijn carriere Van harte beterschap toegewenst in uw berichtgeving, zeker over het Midden-Oostenconflict. En de beste wensen voor 2014 Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam    [1]  NOSKABINET: ISRAEL VERLIEST STAATSMAN11 JANUARI 2014 http://nos.nl/artikel/596133-kabinet-israel-verliest-staatsman.html  

Kabinet: Israël verliest staatsman

zaterdag 11 jan 2014, 14:01  (Update:  11-01-14, 15:06 )Sharon en Balkenende schudden elkaar de hand in 2005Sharon en Balkenende schudden elkaar de hand in 2005AFPHet Nederlandse kabinet noemt Ariel Sharon “een man die zijn leven in dienst stelde van de veiligheid van Israël, als militair en politicus”.”Hij was omstreden, maar heeft ook moedige stappen gezet richting vrede in de regio”, laat minister Timmermans weten. “Israël verliest in hem een staatsman.”Timmermans wenst Sharons nabestaanden en de Israëlische bevolking “sterkte met het verwerken van dit verlies”.

Held

PVV-leider Wilders reageerde op Twitter ook onmiddellijk op de dood van Sharon. Hij noemt hem een “held en uitmuntend generaal en politicus”.Wilders schrijft: “Heb hem vaak mogen ontmoeten. Gecondoleerd Israël en familie.”

Vertrouwen

Esther Voet, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), betreurt het dat Sharon niet langer een rol heeft kunnen spelen in de Israëlische politiek.”Ik denk dat hij zonder hersenbloeding een grote rol had kunnen spelen in het vredesproces, omdat hij veel vertrouwen kreeg van rechts. Het proces had dan verder kunnen zijn.”De voorganger van Voet, Ronny Naftaniël, vindt dat Israël een groot politicus heeft verloren. Hij was een groot strijder voor de veiligheid van Israël en een strateeg, maar ook een keiharde man, zei Naftaniël in zijn reactie. “Sharon zag later in zijn carrière in dat het onmogelijk was om de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever te houden en dat was van grote betekenis.”Onder Sharons leiding werden in 2005 ondanks veel protesten van kolonisten, de nederzettingen in de Gazastrook ontruimd.”Ik heb hem persoonlijk ontmoet. Hij was een schrandere man die ook de indruk gaf dat hij goed naar je luisterde. Maar hij staat er ook om bekend dat hij dat eigenlijk niet deed.”  [2] WASHINGTON POSTISRAELI WITHDRAWAL FROM GAZA EXPLAINED10 AUGUSTUS 2005  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/08/10/AR2005081000713.html  DE POLITIEK-HUMANITAIRE IMPLICATIES VAN HET GAZA TERUGTREKKINGSPLANASTRID ESSED http://www.stopdebezetting.com/archief_artikel/de-politiek-humanitaire-implicaties-van-het-gaza-terugtrekkingsplan.html  [3] WIKIPEDIAARIEL SHARON http://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_Sharon  [4] NOSFATAH; SHARON WAS EEN CRIMINEEL12 JANUARI 2014 http://nos.nl/artikel/596176-fatahsharon-was-een-crimineel.html   

Fatah:Sharon was een crimineel

Toegevoegd:  zondag 12 jan 2014, 05:01  
Update:  zondag 12 jan 2014, 05:03De Arabische wereld mist Ariel Sharon als kiespijn. Jibril Rajoub van de Palestijnse Fatah-beweging noemt hem een crimineel, verantwoordelijk voor de moord op Yasser Arafat.”We hoopten dat hij voor het Internationaal Strafhof zou verschijnen als oorlogsmisdadiger.”De Palestijnse Hamas-beweging noemt Sharon een moordenaar.”Wij zijn getuige van een historisch moment met de dood van een moordenaar. Er kleeft bloed aan zijn handen van het Palestijnse volk en zijn leiders”, zegt een woordvoerder.De dood van Sharon na acht jaar coma is een van Gods wonderen en een les voor alle despoten, aldus de woordvoerder. [5] HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: SHARON INVESTIGATION URGED23 JUNI 2001 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!