De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israëlische marine wil hulpkonvooi voor Gaza kapen
Hamas, Lieberman, John Ging, Mahmoud Abbas, Fatah, Gaza Freedom Flotilla, Gilad Shalit, Mairead Maguire, Hedy Epstein, Oliver Stone, Catherine Ashton, Hanning Mankell -

Israëlische marine wil hulpkonvooi voor Gaza kapen

zaterdag 29 mei 2010 12:28
Spread the love

Kaart van de Middellandse Zee met Gaza: http://gazafreedommarch.org/scripts/flotilla.htm

LAATSTE NIEUWS MAANDAG 31/5: 10 GEDOOD DOOR ISR MILITAIREN: http://www.nytimes.com/reuters/2010/05/31/news/news-us-palestinians-flotilla.html http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/201053133047995359.html

Achtergrond

Acht schepen met hulpgoederen van de organisatie Gaza Freedom Vloot hopen deze zaterdag de haven van Gaza te bereiken. Maar het Israëlisch leger en oorlogsbodems hebben opdracht gekregen dit te verhinderen, en de schepen naar het Israëlische Ashdod te slepen. Dat meldden meerdere agentschappen, The New York Times, en ook Jonathan Ferziger van Bloomberg, uit Tel-Aviv, op 27/5, en Donald Mcintire uit Jeruzalem op 29/5: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-vows-to-halt-flotilla-aiming-to-break-blockade-1986213.html  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a4eJX6SWWKC0.

In Ashdod worden de opvarenden opgewacht door de Israëlische immigratie- en veiligheidsdiensten, en van het gevangeniswezen. Buitenlanders krijgen de keuze onmiddellijk op een vliegtuig naar huis te worden gezet, ofwel te worden aangehouden. Dat laatste zal automatisch gebeuren met Israëlische staatsburgers en Palestijnen. Een voorlopig gevangenkamp met een capaciteit van 550-800 personen is opgezet. Tenten met computers staan gereed voor de screening, men kan een foto zien op het Israel News: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3895157,00.html

Gearresteerden zullen na registratie en meerdere medische onderzoeken worden gedeporteerd naar een kamp nabij Beerseba, aan de rand van de Negev woestijn.

Vloot met hulpgoederen

De boten vervoeren meer dan 10 000 ton goederen, waaronder bouwmaterialen zoals cement en timmerhout, 100 geprefabiceerde huizen, medische voorraden, waterfilters, en 500 elektrische rolstoelen voor gehandicapten. Een woordvoerder van de organisatoren IHH, Salih Bilici, ondervraagd in Istanbul door YNews, schat de totale waarde op 20 millioen dollar.

De schepen zijn afkomstig uit de U.K., Ierland, Zweden, Cyprus, Griekenland, Turkije, Kuweit, en Maleisie, volgens Ynews. Op enkele foto’s van Reuters, AFP e a is te zien dat ze onder Turkse vlag varen, maar ook bekleed zijn met de Palestijnse vlag. Twee schepen varen onder Amerikaanse vlag. Eén van de schepen heet “Rachel Corrie”, naar de Amerikaanse vredesactiviste die gedood werd toen ze een Israëlische bulldozer wilde tegenhouden die Palestijnse huizen kwam vernielen.

De 750 opvarenden komen uit meer dan 50 naties, en omvatten meerdere volksvertegenwoordigers (waaronder een Israëliër, Hanin Zuabi); Nobelprijswinnaar Corrigan Maguire; de vroegere U.S. Representative Cynthia McKinney, een holocaust overlever nu in haar ‘80; een gepensioneerd U.S. leger kolonel, professoren (o.m. de Griek Vangelis Pissias; de Zweed Mattias Gardel), geestelijken, en joernalisten en televisieploegen die zoveel mogelijk zullen filmen en de wereld inlichten. Wie niet bij het konvooi geraakte is de Zweedse succesauteur Hanning Mankell (“Walander”) omdat de regering van Cyprus zijn schip verhinderde uit te varen. Hij zei: “Onze vrijheid van beweging beperken zal slechts ertoe bijdragen de aandacht van de wereld te vestigen op de blijvende en totale beperkingen van verplaatsing voor de bewoners van Gaza”.

Een uitgebreide passagierslijst ka men raadplegen: http://www.freegaza.org/en/boat-trips/passenger-lists/75-ninth-trip-to-gaza-in-may-2010Life-opnames vanop de schepen zijn te zien op: http://www.livestream.com/insaniyardim (indien het doorzenden niet gestoord wordt). en :http://www.witnessgaza.com/

De organisaties in de diverse landen vindt men op: http://gazafreedommarch.org/cms/en/flotilla.aspx

Soldaat Gilad Shalit

De vloot vervoert ook brieven en pakjes voor de Israëlische soldaat Gilad Shalit die in Gaza gevangen wordt gehouden. Deze zullen overhandigd worden aan het Rode Kruis in Gaza, door drie Ierse parlementsleden, Aengus O Snodaigh, Chris Andrews en Mark Daily. Ze hebben ook hun akkoord gegeven aan de ouders van Shalit om zijn vrijlating te vragen wanneer ze Gaza bereiken. Zijn ouders hadden een brief geschreven aan de Free Gaza beweging.

Israel News geeft hierover een tegenovergestelde versie. Ze citeren een advokaat van de familie Shalit die zegt dat een jurist van de Free Gaza beweging geweigerd heeft dat de soldaat voedselpaketten en brieven van zijn familie zou ontvangen, en dat internationale organisaties hem zouden kunnen bezoeken.

Hierover is dus (de zoveelste) media en PR-guerilla aan de gang.

Gush Shalom, Ban Ki-Moon, Turkse regering, Catherine Ashton (EU)

De Israëlische vredesbeweging Gush Shalom heeft aan minister van Defensie Ehud Barak gevraagd zijn instructies aan de militairen i.v.m. de Gaza Freedom Vloot in te trekken, en de schepen door te laten om in Gaza aan te leggen. “…De Palestijnen hebben recht op een eigen haven en vliegveld in de Gaza strook”. Uri Avneri en Adam Keller stellen bovendien in scherpe bewoordingen dat de Israëlische verstikkende belegering van Gaza moet stoppen, die vreselijk lijden veroorzaakt voor anderhalf miljoen inwoners“…Ze herinneren eraan dat de Israëlische luchtmacht anderhalf jaar geleden vele huizen heeft vernietigd.

Ook VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon heeft een verklaring uitgegegeven over de Gaza Freedom vloot. Hij deed beroep op ieders gevoel voor bezorgheid en verantwoordelijkheid, en herhaalde dat de VN gekant is tegen de belegering van Gaza, en het tekort aan materialen “om de basisbhoeften te dekken, de heropbouw te beginnen en het economisch leven te reanimeren (to revive)”. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu heeft Israël gevraagd de blokkade van Gaza op te heffen, en de humanitaire vloot geleid door Turkse schepen toe te laten Gaza binnen te varen

. Voor de EU heeft Catherine Ashton gisteren een korte verklaring uitgegeven, waarin ze “het EU standpunt herhaalt dat de grensovergangen “

blijvend en

onvoorwaardelijk” moeten geopend worden. In verband met de Freedom Vloot vraagt ze van iedereen “restraint and responsibility”. “De EU is ernstig bezorgd over de humanitaire toestand in Gaza. Het voortdurende beleid van afgrendeling is onaanvaardbaar en politiek contraproductief”. Zie  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf

Gideon Levy schreef  een vlijmscherp kommentaar tegen  de Israëlische regering: “stupidity and lies”, zoals de mededeling van de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, door

dat de vloot het internationaal recht schendt. Zie

http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/gaza-flotilla-drives-israel-into-a-sea-of-stupidity-1.292959

Israëlische minister Lieberman: “stop provocation at all costs”

Lieberman heeft zoals zijn gewoonte is krachtige taal gebruikt. Er is geen humanitaire crisis in Gaza zei hij. Het Israëlisch leger gaf een persconferentie waarin deze stelling breder werd toegelicht, met beelden van een restaurant met gevulde schotels. Er werden ook menu’s uitgedeeld van restaurants in Gaza. Na de opmerking van een joernaliste van Al-Jazeera dat volgens de VN 80% van de Gaza bevolking (waaronder meer dan de helft kinderen), in armoede moet overleven, werd dit cijfer niet ontkend; maar dit was niet aan de blokkade te wijten. Er werd eveneens een video vertoond van een chic restaurant met gasten, waaronder men de Palestijnse president Mahmoud Abbas van de Fatah-partij herkent. De joernaliste merkt op dat deze video dus minstens drie jaar geleden moet zijn opgenomen, vermits Abbas al jaren niet in Gaza geweest is. Zie http://gazafreedommarch.org/cms/en/News/View/10-05-28/Video_Israel_s_Gaza_PR_offensive.aspx 

Joods Actueel (Antwerpen) nam de video ongedateerd over, met een schamper kommentaar tegen Brigitte Herremans van Broederlijk Delen en over de rijkdom in Gaza: http://joodsactueel.be/2010/05/26/luxe-in-gaza/

Een legerwoordvoerder zei “dat er geen voedseltekorten zijn in Gaza en dat de grens openstond voor gelijk welke organisatie of staat om goederen over te brengen”. De VN vertegenwoorder in Gaza, de Ier John Ging (UNRWA), heeft al herhaaldelijk de dramatische toestand aangeklaagd, zodat men mag besluiten dat de militairen van het IDF niet van één leugen vervaard zijn. Ook Egypte bouwt nu een ijzeren muur onder de grond, om de smokkeltunnels te blokkeren. Deze vormen nochtans, volgens de Wereldbank, de belangrijkste invoerroute van goederen naar Gaza. Het Israëlisch leger sluit Gaza hermetisch af, nu al 35 maanden, na de verkiezingsoverwinning van de Hamas-partij, en laat nu en dan beperkte medische hulp en voedsel door. De meeste drinkwaterbronnen zijn besmet met zout zeewater of door vervuild water dat door gebrek aan electriciteit niet kan gezuiverd worden of naar de zee gepompt. Israël rantsoeneert immers ook de dieselolie en heeft de electrische centrale van Gaza gebombardeerd.

Op meerdere plaatsen in de wereld gaan manifestaties door van steun aan de Gaza Freedom Vloot. Hier een boot met sympatisanten op de Seine in Parijs, en andere films: http://www.youtube.com/watch?v=m-YcSz9U-lM 

Laatste nieuws te volgen op: http://gazafreedommarch.org/cms/en/flotilla.aspx 

NA HET GEWAPEND INGRIJPEN VAN HET IDF MET 10 DODEN, zie talrijke reacties o.m. van Catherine Ashton voor de EU: http://www.nytimes.com/2010/06/01/world/middleeast/01flotilla.html?hp

Videoreportage van vertrek van de boten uit Cyprus: http://gazafreedommarch.org/cms/en/news/View/10-05-30/Video_Gaza-bound_aid_ships_leave_Cyprus.aspx

Initiatiefnemers en organisatoren: http://gazafreedommarch.org/cms/en/about.aspx

Supporters: http://gazafreedommarch.org/cms/en/Endorsers.aspx

29.5.2010

take down
the paywall
steun ons nu!