De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israelische annexatie deel Westelijke Jordaanoever/Brief aan de leden van de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Israelische annexatie deel Westelijke Jordaanoever/Brief aan de leden van de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken

donderdag 14 april 2016 09:00
Spread the love

ISRAELISCHE ANNEXATIE DEEL WESTELIJKE JORDAANOEVER/BRIEF AAN LEDEN VASTE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-deel-westelijke-jordaanoeverbrief-aan-leden-vaste-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

Een soortgelijke brief is ook verzonden aan de leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-westelijke-jordaanoeverbrief-aan-leden-vaste-kamercommissie-economische-zaken/

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp:Annexatie door Israel van een deel van de bezette Jordaanoever

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.UITSPRAAK EINSTEIN
http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

Geachte dames en heren,

Verontwaardiging en verbijstering streden bij mij om de eersteplaats.Verontwaardiging over de zoveelste Israelische schending van hetInternationaal Recht, de annexatie van een stuk land op debezette Westelijke Jordaanoever, ten zuiden van Jericho en nietver van de Dode Zee. Dit stuk land is verklaard tot Israelisch”Staatseigendom”  [1]En verbijstering om het feit, dat hierover geen felle protesten geweestzijn van de kant van de Nederlandse regering en het parlement.Dat is niet alleen een schoffering van het Internationaal Recht,maar ook nog eens meten met twee maten, waarop ik nog terug kom.Een oproep dus aan u, om de regering onder druk te zetten, inprotest te komen.Suggesties over de vorm van dit protest leest u aan het eind van deze brief,onder de kop ”Annexatie deel Westelijke Jordaanoever/Tijd voor maatregelentegen Israel”
I
GREEP UIT ISRAELISCHE  ANNEXATIES:SYRISCHE GOLANHOOGTEJERUZALEM ALS ”EEUWIGE EN ONDEELBARE HOOFDSTAD”
Syrische Golan Hoogte:
Het is niet de eerste keer, dat Israel overgaat tot annexaties:
Zo is er de annexatie geweest van de in de Zesdaagse Oorlogveroverde Syrische Golan Hoogte, hetgeen door de VN in VN Veiligheidsraadsresolutie 497 [1981] niet alleen is veroordeeld,maar ook ”nietig verklaard” [2]Dat geheel in overeenstemming met het Internationaalrechtelijkeadagium,  ”dat de verwerving van gebied door militair geweldontoelaatbaar is’ [”Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war”of ”that the acquisition of territory by military conquest is inadmissible”], hetgeen terugkomt in een scala van VN Resolutiesover Israel, waaronder VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], dieIsrael opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlogvan 1967 veroverde gebieden, waaronder de Syrische GolanHoogte en de Palestijnse gebieden [Westelijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Gaza] [3]Daarnaast is annexatie van bezet gebied een schending van het Haags Verdrag [1907], waarinis vastgelegd, dat permanente veranderingenvan bezet gebied, door een bezettende macht, niet is toegestaan. [4]
Annexatie Jeruzalem:

Ook Jeruzalem is door Israel de facto geannexeerd.In de oorlog van 1948 veroverde de Israelische troepenWest Jeruzalem, ondanks de in VN Resolutie 181 over deVerdeling van Palestina [1947] voor Jeruzalemvoorziene positie als ”corpus separatum” [internationale status] [5].Dit werd gevolgd door de bezetting van Oost-Jeruzalem in 1967,dat een annexatiekarakter kreeg:Ik refereer aan VN Veiligheidsresolutie 252, waarin werdo.a. staat”2. Merkt op dat alle administratieve wijzigingen in Jeruzalem door Israël niet legaal zijn, en de status van Jeruzalem niet kunnen veranderen;

  1. Roept Israël sterk op om deze administratieve veranderingen terug te draaien en niet langer veranderingen in de status van Jeruzalem door te voeren;” [6]

Het ”wijzigen van de status van Jeruzalem” ging vrolijk door, gezien

de protesten in VN Veiligheidsraadsresoluties 267 en 298. [7]

De formele annexatie van Jeruzalem volgde in 1980, toen

Jeruzalem werd uitgeroepen tot ” ”eeuwige en ondeelbare hoofdstad” van Israel.

[8]

Hiertegen kwam al snel internationaal protest.

De VN beschouwde deze annexatie als een  schending

van het Volkenrecht. [9]

In VN Veiligheidsraadsresolutie 478 kwam een duidelijke

veroordeling. (10)

Daarbij is Oost/Jeruzalem zowat omsingeld door de illegale

Israelische nederzettingen, wat een eventueel toekomstige

Palestijnse Staat, met als hoofdstad Oost-Jeruzalem, praktisch

en geografisch ernstig bemoeilijkt door de geschapen ´´facts

on the ground´´ (11)

II

NEDERZETTINGEN, PRODUCT VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING

En dan zijn er nog de nederzettingen, die sinds

eind zestiger jaren zijn gebouwd [en nog geregeld worden uitgebreid]

op bezet Palestijns gebied.

Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigend

zonder enige compensatie], ze zijn volgens het Internationaal

Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van

1907] illegaal. [12]

Ook is de illegaliteit van de nederzettingen nogmaals bevestigd 

door het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de door

bezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaal

verklaarde: 

“The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law.”  [13]

Ook de Europese Unie beschouwt de nederzettingen als illegaal:

Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van

van de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland:

“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” [14]

U ziet, deze verklaring is ook een knipoog naar de wijziging in de status

van Jeruzalem, oftewel de annexatie van Jeruzalem. [15]

III

BEZETTING/MILITAIRE INVALLEN IN GAZA/

BLOKKADE GAZA/MUUR

Maar die annexaties en de nederzettingen konden er niet zijn zonder

de nu al bijna 49 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden,

ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel

destijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog

veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [16]

Nooit gehoor aan gegeven.

Integendeel, dagelijks plukken de Palestijnen de bittere

vruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingen

en [oorlogs]misdaden inhoudt.

Voorbeelden zijn er te over:

Ik pik eruit:

De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, met

als misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen

[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [17]

Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,

scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [18]

De ellende is niet te tellen.

Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaar

dreigt te worden. [19]

De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend:

Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [20]

Ook is de watersituatie kritiek:

 90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak: door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [21]

Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.

Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel

33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [22]

De VN zegt:

“The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment.”  

[23]

De Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft:

“The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip.”

[24]


MUUR

Tien jaar geleden stelde het Internationaal Gerechtshof vast dat de muur die Israël op de bezette Westelijke Jordaanoever bouwt illegaal is. [25] Israël moest de muur afbreken en gedupeerde Palestijnen schadeloos stellen, bepaalde het Hof.

Maar dat heeft Israël niet gedaan. Gevolg: tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [26] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.

Opnieuw dreigt een annexatie na voltooiing van de Muur,

omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoever

bij Israel is ingelijfd, een  gebied, waar 85 procent

van de kolonisten wonen. [27]

Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van de

Westelijke Jordaanoever. [28]

Je zou toch denken, dat al die schendingen van

het Internationaal Recht, bezetting, nederzettingen,

de Muurbouw en de [oorlogs] misdaden, bij diverse

militaire invallen in Gaza [en ook de Westelijke

Jordaanoever] gepleegd, genoeg reden is, op

EU niveau, of op niveau van de Nederlandse regering,

om maatregelen tegen Israel te nemen.

Maar nee, het blijft bij mooie beginselverklaringen,

zonder consequenties.

ANNEXATIE DEEL WESTELIJKE JORDAANOEVERTIJD VOOR MAATREGELEN TEGEN ISRAEL

Hoog tijd dus, wel maatregelen tegen Israel te nemen, inverband met die annexatie van een deel van de WestelijkeJordaanoever. [29]En dat is dan ook waar ik bij u op aandring:Om de Nederlandse regering onder druk te zetten, ter uitvoeringhiervan.Dat kan door de Nederlandse ambassadeur terug te roepen vooroverleg en Israel een ultimatum te stellen, die annexatie van bezetland, ten behoeve van toerisme, commerciele doeleindenen de uitbreiding van een of meerdere illegale nederzettingen [30],terug te draaien.
Zo Israel daaraan niet voldoet, dan moeten er sancties van de kantvan Nederland komen.
Sowieso is het meten met twee maten, ook van EU kant.Waarom nam de EU wel nieuwe sanctiemaatregelen tegenRusland na de annexatie van de Krim [31], roepenze zelfs andere landen op om ook mee te doen [32]en blijft het zo oorverdovend stil als het over  Israel gaat?

TENSLOTTE
Een bijna 49 jarige bezetting, landdiefstal door illegale nederzettingen,bloedige militaire aanvallen, de uithongeringsblokkade van Gaza en deillegale Muurbouw
En dan nog als klap op de vuurpijl die openlijke, schandalige annexatievan een deel van (bezet) Palestijns land.

Ik verwacht van u, dames en heren, dat u druk gaat uitoefenen opde Nederlandse regering om (bovenstaande) of andere maatregelente nemen om Israel duidelijk te maken
BASTA!

EU beginselverklaringen zijn er genoeg, maar dat zet geen zoden aande dijk.
Dus zeg ik tegen u
Geen woorden, maar daden.
Neem uw humanitaire verantwoordelijkheid enmaak Israel duidelijk, dat genoeg, genoeg is.
Anders bent u medeverantwoordelijk aan het voortdurenvan het onrecht tegens het Palestijnse volk.
Denk aan de woorden van Einstein, waarmee ik deze brief ben begonnen.

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.

Ik reken op uw medewerking.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

VOLKSKRANTISRAEL EIGENT ZICH GROOT STUK LAND TOE OP WESTOEVER15 MAART 2016

http://www.volkskrant.nl/ buitenland/israel-eigent-zich- groot-stuk-bezet-land-toe-op- westoever~a4263596/

JOOP.NLISRAEL ANNEXEERT GROOT STUK PALESTIJNS GRONDGEBIED15 MAART 2016

http://www.joop.nl/nieuws/ israel-annexeert-groot-stuk- palestijns-grondgebied

”Israël heeft stukken land op de Westelijke Jordaanoever tot staatseigendom bestempeld. ”
NOSISRAEL NEEMT LAND IN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER15 MAART 2016

http://nos.nl/artikel/2092945- israel-neemt-land-in-op- westelijke-jordaanoever.html

[2]

United Nations Security Council resolution 497, adopted unanimously on 17 December 1981, declared that the Israeli Golan Heights Law, which effectively annexed the Golan Heights, is “null and void and without international legal effect” and further calls on Israel to rescind its action.[1]”

WIKIPEDIAUNITED NATION SECURITY COUNCIL RESOLUTION 497

https://en.wikipedia.org/wiki/ United_Nations_Security_ Council_Resolution_497

Resolutie 497 (17 december 1981) “… verklaart de annexatie van de Syrische Golan-hoogvlakte ‘nul en onbestaand’ en eist dat Israël zijn beslissing (tot annexatie) onmiddellijk intrekt”
BRON:ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIESLODE VANOOST30 JULI 2014
https://www.dewereldmorgen.be/ artikel/2014/07/30/israel- wereldkampioen-schendingen-vn- resoluties

[3]

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war”
RESOLUTION 242 (1967)
https://unispal.un.org/DPA/ DPR/unispal.nsf/0/ 7D35E1F729DF491C85256EE7006861 36

[4]

ONDERSTAAND ARTIKEL VAN HET HAAGS VERDRAG VERKLAART DE ILLEGALITEITVAN DE IN BEZET GEBIED GEBOUWDE NEDERZETTINGEN, MAARIS UITERAARD VAN TOEPASSING OP IEDERE DOOR DE BEZETTENDEMACHT AANGEBRACHTE PERMANENTE VERANDERING IN BEZETGEBIED, ZOALS ANNEXATIE

” The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONALLAW
http://www.btselem.org/ settlements/international_law

HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
http://www.opbw.org/int_inst/ sec_docs/1907HC-TEXT.pdf

[5]

”The City of Jerusalem shall be established as a corpus separatum under a special international regime and shall be administered by the United Nations.”

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 181

http://www.yale.edu/lawweb/ avalon/un/res181.htm

´´Terug naar Jeruzalem. In de beruchte VN-resolutie 181 uit 1947, waarin een verdeelplan voor Palestina werd voorgesteld, werd Jeruzalem als een enclave aangeduid – een zogenoemd corpus separatum – die onder toezicht van de Verenigde Naties zou komen.´´
ALEXANDRINAJERUZALEM, HOOFDSTAD VAN APARTHEID23 OCTOBER 2014
http://www.alexandrina.nl/?p= 3797

[6]

”2. Merkt op dat alle administratieve wijzigingen in Jeruzalem door Israël niet legaal zijn, en de status van Jeruzalem niet kunnen veranderen;3. Roept Israël sterk op om deze administratieve veranderingen terug te draaien en niet langer veranderingen in de status van Jeruzalem door te voeren;”

WIKIPEDIARESOLUTIE 252 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_252_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties

[7]

WIKIPEDIARESOLUTIE 267 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_267_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties

WIKIPEDIA RESOLUTIE 298 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_298_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties

(8)

´´In 1980 werd bij wet vastgelegd dat Jeruzalem de “eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël” is. Die wet staat bekend als de Jeruzalemwet.´´
ALEXANDRINAJERUZALEM, HOOFDSTAD VAN APARTHEID23 OCTOBER 2014
http://www.alexandrina.nl/?p= 3797

WIKIPEDIAJERUZALEMWET

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jeruzalemwet

(9)

´´Formeel wordt dit niet erkend door de Verenigde Naties, sterker nog, deze annexatie wordt gezien als een schending van het volkenrecht.´´
ALEXANDRINAJERUZALEM, HOOFDSTAD VAN APARTHEID23 OCTOBER 2014
http://www.alexandrina.nl/?p= 3797

(10)

´´In Resolutie 478 staat dat de Veiligheidsraad:de Israëlische “basiswet aangaande Jeruzalem” (Jeruzalemwet), waarbij heel Jeruzalem, inclusief Oost-Jeruzalem, tot hoofdstad van Israël werd verklaard, “in de krachtigste bewoordingen veroordeelt”;uitspreekt dat deze wet een schending van het volkenrecht is;beslist dat deze wet en alle andere maatregelen waarmee Israël, “de bezettende mogendheid” de status van Jeruzalem verandert “nietig” zijn en onmiddellijk herroepen moeten worden;de landen die diplomatieke missies in Jeruzalem hebben oproept deze daar weg te halen´´
WIKIPEDIARESOLUTIE 478 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_478_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties

´´The Security Council,Recalling its resolution 476 (1980),Reaffirming again that the acquisition of territory by force is inadmissible,Deeply concerned over the enactment of a “basic law” in the Israeli Knesset proclaiming a change in the character and status of the Holy City of Jerusalem, with its implications for peace and security,Noting that Israel has not complied with resolution 476 (1980),Reaffirming its determination to examine practical ways and means, in accordance with the relevant provisions of the Charter of the United Nations, to secure the full implementation of its resolution 476 (1980), in the event of non-compliance by Israel,1. Censures in the strongest terms the enactment by Israel of the “basic law” on Jerusalem and the refusal to comply with relevant Security Council resolutions;2. Affirms that the enactment of the “basic law” by Israel constitutes a violation of international law and does not affect the continued application of theGeneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, in the Palestinian and other Arab territories occupied since June 1967, including Jerusalem;3. Determines that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, and in particular the recent “basic law” on Jerusalem, are null and void and must be rescinded forthwith;4. Affirms also that this action constitutes a serious obstruction to achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East;5. Decides not to recognize the “basic law” and such other actions by Israel that, as a result of this law, seek to alter the character and status of Jerusalem and calls upon:(a) All Member States to accept this decision;(b) Those States that have established diplomatic missions at Jerusalem to withdraw such missions from the Holy City;6. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the implementation of the present resolution before 15 November 1980;7. Decides to remain seized of this serious situation.Adopted at the 2245th meeting by 14 votes to none, with 1 abstention (United States of America).´´

WIKIPEDIAFULL TEXT OF RESOLUTION 478
https://en.wikipedia.org/wiki/ United_Nations_Security_ Council_Resolution_478#Full_ text_of_Resolution_478

SOURCE

WIKIPEDIAUNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 478
https://en.wikipedia.org/wiki/ United_Nations_Security_ Council_Resolution_478

(11)

´´„De nederzettingenpolitiek van Israël werkt als een spinnenweb.” Angela Godfrey-Goldstein, werkzaam voor de Israëlische mensenrechtenbeweging ICAHD, spreidt de kaarten van Jeruzalem uit over de grond. Op één kaart zijn de joodse gebieden blauw gekleurd, de Arabische oranje. Lichtblauw is het nieuwste project in Jeruzalem: de toekomstige wijk die nu nog E1 heet.„De nederzettingen omsingelen Oost-Jeruzalem langzaam”, zegt ze, op de kaart wijzend. „En ze verstikken de Arabische wijken, tot het leven er onmogelijk is geworden.” Bovendien, zegt zij, zijn de Arabische wijken van Oost-Jeruzalem langzaam maar zeker volledig van de Westelijke Jordaanoever afgesloten.´´

NRCISRAEL WEEFT SPINNENWEB ROND JERUZALEM

http://vorige.nrc.nl// buitenland/article1873757.ece/ Israel_weeft_spinnenweb_rond_ Jeruzalem

[12]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
 The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONALLAW
http://www.btselem.org/ settlements/international_law

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

https://www.icrc.org/applic/ ihl/ihl.nsf/Article.xsp? action=openDocument& documentId= 77068F12B8857C4DC12563CD0051BD B0

HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
http://www.opbw.org/int_inst/ sec_docs/1907HC-TEXT.pdf

THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/ achtergronden/nederzettingen

NEDERZETTINGENMONITOR

http://www.rightsforum.org/ achtergronden/ nederzettingenmonitor

[13]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OFA WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004

http://www.icj-cij.org/docket/ files/131/1677.pdf

[14]

EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EASTPEACE PROCESS14 MAY 2012

http://eu-un.europa.eu/ articles/en/article_12170_en. htm

[15]

ZIE VOOR ANNEXATIE JERUZALEMNOOT 8

[16]

”1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;”

UNITED NATIONSSECURITY COUNCILRESOLUTION 242

https://unispal.un.org/DPA/ DPR/unispal.nsf/0/ 7D35E1F729DF491C85256EE7006861 36

TEKST

Resolution 242 (1967)
of 22 November 1967

The Security Council,

Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;

(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

2. Affirms further the necessity

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;

(b) For achieving a just settlement of the refugee problem;

(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;

3. Requests the Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;

4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.
Adopted unanimously at the 1382nd meeting.

[17]

MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 2014
1492 BURGERDODEN
FRAGMENTED LIVESHUMANITARIAN OVERVIEW 2014MARCH 2015

http://reliefweb.int/sites/ reliefweb.int/files/resources/ annual_humanitarian_overview_ 2014_english_final.pdf

11.100 GEWONDEN
OCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/ documents/ocha_opt_sitrep_04_ 09_2014.pdf

1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPT
OCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/ documents/ocha_opt_sitrep_04_ 09_2014.pdf

[18]

DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKT
OCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/ documents/ocha_opt_sitrep_04_ 09_2014.pdf

DUIZENDEN HUIZEN VERWOEST
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/ documents/humanitarian_ dashboard_november_2014_02_ dec_2014.pdf

SCHOLEN VERWOEST

GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/ documents/humanitarian_ dashboard_november_2014_02_ dec_2014.pdf

ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTEN

GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/ documents/humanitarian_ dashboard_november_2014_02_ dec_2014.pdf

[19]

THE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN17 SEPTEMBER 2015
http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden
VN RAPPORT:REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY6 JULY 2015
http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf

[20]

”BlokkadeSinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”

RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN: GAZA

http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza

[21]

RIGHTSFORUM/WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

http://rightsforum.org/ achtergronden/water

[22]

No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”
ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE

https://www.icrc.org/applic/ ihl/ihl.nsf/Article.xsp? action=openDocument& documentId= 72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC 40

[23]

UNITED NATIONSOFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRSOCUPIED PALESTINIAN TERRITORYFIVE YEARS OF BLOCKADE:THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIPJUNE 2012

http://www.ochaopt.org/ documents/ocha_opt_gaza_ blockade_factsheet_june_2012_ english.pdf

[24]

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNIONCOUNCIL CONCLUSION ON THE MIDDLEEAST PEACE PROCESS14 MAY 2012

http://www.consilium.europa. eu/uedocs/cms_data/docs/ pressdata/EN/foraff/130195.pdf

[25]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[26]

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.
BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIER
http://www.btselem.org/ separation_barrier/map

[27]

RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN/DE MUUR

http://www.rightsforum.org/ achtergronden/de-muur

[28]

RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN/DE MUUR

http://www.rightsforum.org/ achtergronden/de-muur

[29]

VOLKSKRANTISRAEL EIGENT ZICH GROOT STUK LAND TOE OP WESTOEVER15 MAART 2016

http://www.volkskrant.nl/ buitenland/israel-eigent-zich- groot-stuk-bezet-land-toe-op- westoever~a4263596/

JOOP.NLISRAEL ANNEXEERT GROOT STUK PALESTIJNS GRONDGEBIED15 MAART 2016

http://www.joop.nl/nieuws/ israel-annexeert-groot-stuk- palestijns-grondgebied

”Israël heeft stukken land op de Westelijke Jordaanoever tot staatseigendom bestempeld. ”
NOSISRAEL NEEMT LAND IN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER15 MAART 2016

http://nos.nl/artikel/2092945- israel-neemt-land-in-op- westelijke-jordaanoever.html

[30]

”Israël heeft stukken land op de Westelijke Jordaanoever tot staatseigendom bestempeld. ”
NOSISRAEL NEEMT LAND IN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER15 MAART 2016

http://nos.nl/artikel/2092945- israel-neemt-land-in-op- westelijke-jordaanoever.html

[31]

NOSNIEUWE EU SANCTIES OM KRIM IN DE MAAK17 DECEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2009439- nieuw-eu-sancties-om-krim-in- de-maak.html

NU.NLEU SCHERPT SANCTIES AAN NA ANNEXATIE KRIM21 MAART 2014

http://www.nu.nl/buitenland/ 3731899/eu-scherpt-sancties- annexatie-krim.html

[32]

”De Europese Unie roept om sancties van andere landen tegen Rusland vanwege de Russische inname van de Krim. Het is ruim twee jaar geleden dat Russische troepen het Oekraïense schiereiland binnenvielen omdat een nieuwe regering in Kiev een pro-Europese koers was gaan varen.”

NOSEU ROEPT OM SANCTIES TEGEN MOSKOU:KRIM ANNEXATIE TWEE JAAR GELEDEN18 MAART 2016

http://nos.nl/artikel/2093598- eu-roept-om-sancties-tegen- moskou-krim-annexatie-twee- jaar-geleden.html

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!