De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israëlisch bloedbad tijdens al-Nakba herdenking
Werk, Identiteit, Mensenrechten, Palestina, Israël, Gevangenissen, Herdenking, Water, Libanon, Bloedbad, Syrië, Arbeiders, Tel Aviv, VN-Mensenrechtenraad, Bezetting Palestina, Al-Nakba, Ramallah, Hebron, Golan, Golanhoogten, Future Partij, Fuad Siniora, VN-resolutie 1701, Libanon-oorlog, Systematisch geweld, Masada Meer -

Israëlisch bloedbad tijdens al-Nakba herdenking

maandag 16 mei 2011 15:39
Spread the love

Twee maanden na een fikse veroordeling door de VN-mensenrechtenraad (onder dit artikel meer  hierover) slaagt Tel Aviv erin om een nog gruwelijker misdrijf tegen de mensheid te begaan. Op 15 mei 2011 vond Israël het nodig om twaalf Palestijnen te doden en dertig anderen te verwonden nabij de grens met de Syrische Golanhoogten. Op de 63e verjaardag van al-Nakba of de “Dag van de Catastrofe” stuurden de zionistische beleidsmakers in Tel Aviv het leger eveneens naar de grens met Libanon om daar nog eens minstens tien doden en 150 gewonden te maken.

Meer dan 150 Palestijnen raakten gewond in Ramallah en al-Bira tijdens Nakba-demonstraties. Zeven van hen verkeren in kritieke toestand. In de Gazastrook telde men minstens 125 gewonden en één dode; een 18-jarige jongen. De fotojournalist Mohammed Othman verkeerd in kritieke toestand. Zondag werden zeker 118 Palestijnen opgepakt. Maandag werden opnieuw twaalf Palestijnen aangehouden toen het Israëlische leger met traangas en geluidsbommen het vluchtelingenkamp al-Uroof in Hebron binnenviel.

Zo herdenkt Israël dus de verdrijving in 1948 van 700.000 van de 1,4 miljoen Palestijnen uit hun thuisland richting Westelijke Jordaanoever, Gazastrook en de Arabische buurlanden. Met meer bloed vergieten, willekeurige arrestaties en grove schendingen van de mensenrechten.
“Misdaad tegen de menselijkheid”

De voormalige Libanese premier en leider van de Libanese Future Partij, Fuad Siniora, beschreef de gewelddaden van Israël tegen ongewapende betogers aan de grenzen van de Syrische Golan en Libanon als een misdaad tegen de menselijkheid en een grove schending van VN-resolutie 1701 van 11 augustus 2006.

Terwijl de twaalf Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon een dag van nationale rouw hielden en hun inmiddels elf doden begroeven, bestookten Israëlische vliegtuigen deze kampen met geluidsbombardementen.

Libanon-oorlog en clusterbommen

Dagelijks schendt Tel Aviv het luchtruim van Libanon in overtreding met VN-resolutie 1701 aangenomen na de Libanon-oorlog door Israël ontketend tijdens de zomer van 2006. Israël was toen verantwoordelijk voor de dood van 1.125 Libanezen aldus een rapport van Human Rights Watch in 2007. Israël gaf nadien toe zo’n 1,2 miljoen verboden clusterbommen gedropt te hebben boven Libanon. De VN schat het aantal bommen echter op vier miljoen. 500.000 tot 1,6 miljoen projectielen daarvan ontploften niet en maken nog wekelijks slachtoffers. 

Van 1975 tot juni 2009 vielen er 960 doden 2.897 gewonden door niet-ontplofte mijnen in Libanon. De meeste slachtoffers zijn het gevolg van een 18-jaar lange bezetting van Zuid-Libanon door Israël, waar in 2000 een einde aan kwam. Tel Aviv draagt dus een verpletterende verantwoordelijkheid voor deze doden. Zeker omdat het maar mondjesmaat de positie van mijnen en niet-ontplofte clustermunitie, gebruikt sinds het begin van de Libanese burgeroorlog in 1975, bekend maakte. Pas op 9 mei 2009 bezorgde Israël de Verenigde Naties alle informatie over plaatsen van gedropte clusterbommen van de Libanon-oorlog van 2006.

VN-mensenrechtenraad veroordeelt Israëlisch systematisch geweld in de Golan

SANA – Door een tweederde meerderheid van haar leden nam de in Genève gevestigde Mensenrechtenraad op 25 maart 2011 een resolutie aan ter veroordeling van de Israëlische systematische schendingen in de bezette Syrische Golan.

De resolutie, die werd naar voren gebracht door een aantal Arabische, islamitische en Afrikaanse groepen en de niet-gebonden staten, samen met een aantal bevriende landen van Latijns-Amerika, benadrukken dat Israël niet heeft voldaan aan resolutie nr. 497 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Die roept Israël op zich terug te trekken uit de bezette Golan.

De resolutie bevestigt ook de toepasbaarheid van de Vierde Conventie van Genève die relevant is voor de bescherming van burgers tijdens de Israëlische oorlog tegen de Golan.

Het eist dat de Israëlische bezettingsautoriteiten onmiddellijk hun pogingen stopzetten inzake het veranderen van het bouwkundig karakter, de demografische en institutionele structuur en de juridische situatie van de bezette Syrische Golan.

Deze benadrukt ook het recht van de ontheemde bevolking van de Golanhoogten om terug te keren naar hun thuisland en het herstel van hun eigendommen.

Van Israël wordt geëist dat het de Syrische burgers van de Golan toestaat om hun familie te bezoeken in hun vaderland Syrië via de grensoverschrijding Quneitra, evenals dat het zijn onrechtvaardige beslissing over het verbod op dergelijke bezoeken annuleert omdat dit een flagrante schending is van de Vierde Conventie van Genève en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
De resolutie eist ook de onmiddellijke vrijlating van de Syrische gevangenen en de plicht om hen te behandelen in overeenstemming met de Internationale Mensenrechten Wet.

De resolutie doet een beroep op alle VN-lidstaten om geen enkele wetgevende en administratieve maatregel of procedure van de Israëlische bezettingsautoriteiten te erkennen.

De VN-secretaris-generaal werd verzocht om deze resolutie naar de internationale organisaties te sturen en deze beslissing direct op grote schaal te verspreiden.

De Syrische ambassadeur en permanent vertegenwoordiger bij de VN in Genève, Fayssal al-Hamwi, die de resolutie voorgelegde aan de raad, herinnerde de raadsleden aan Israël’s schending van de internationale legitieme resoluties en de voortdurende bezetting van de Golanvlakte en de dagelijkse schendingen van de burgerlijke, politieke, economische, maatschappelijke en culturele rechten.

Hij benadrukte ook de Israëlische systematische schendingen van de mensenrechten die alle aspecten van het leven bepalen van van de betrokken Syrische burgers in Golan.

Al-Hamwi deed een beroep op de raad om Israël onder druk te zetten om de Syrische gevangenen vrij te laten in Israëlische gevangenissen. De meeste van hen werden meer dan 26 jaar geleden gevangen genomen onder beledigende en onmenselijke omstandigheden.
Hij informeerde de raad over de onderdrukkende maatregelen, opgelegd door de Israëlische bezettingsautoriteiten tegen de Syrische burgers: Dr Majid al-Shaer en zijn zoon Fidaa, die veroordeeld zijn tot 5 jaar opsluiting in de gevangenis omdat ze zich verzetten tegen de erkenning van Israël of het aanvaarden van de Israëlische identiteit.

De Syrische permanente vertegenwoordiger herinnerde de Mensenrechtenraad ook aan de toenemende campagnes voor kolonies in de bezette Syrische Golan, waarvan de laatste campagne van de zogenaamde “Regionale Raad van Golan” genoemd werd: “Kom naar Golan”.

Hij riep de Mensenrechtenraad op de beslissing van de Israëlische Knesset van 22 oktober 2010 op het uitvoeren van een referendum voor de terugtrekking uit de bezette Syrische Golan en Oost-Jeruzalem te veroordelen.

Syrische arbeiders in de bezette Golan

Het Syrische ministerie van Sociale Zaken en Arbeid verspreidde op 10 april 2011 een rapport over de ellendige situatie van Syrische arbeiders en kinderarbeid in de door Israël bezette Golan. Ook voorkomen Israëlische praktijken dat Syrische landbouwers op de Golanhoogten voordeel halen uit hun land, wat negatieve effecten heeft op hun inkomen en de economische situatie.

Rechten van arbeiders worden met voeten getreden, alsmaar meer Syriërs komen in Israëlische gevangenissen terecht en er is discriminatie tegen de mensen van de Golanvlakte. Zo worden leerkrachten Arabische literatuur en geschiedenis ontslagen in een poging om de geschiedenis van de regio en zijn Arabische identiteit te hertekenen.

Onder de Israëlische praktijken, die in het jaarverslag over de bezette Golan worden beschreven, staan ook de inbeslagname van land, het illegaal aftappen van water van het Masada Meer en andere meren in de Golan, aanvallen, aanhoudingen, huisarrest en hun beleid tegenover gevangenen.

Ook hebben studenten van de bezette Golan, die hun studie deden aan de Syrische universiteiten en terugkeerden naar de Golan, onvoldoende mogelijkheden tot een job en de niet-beschikbaarheid van gepast werk. Dit als gevolg van de aanhoudende Israëlische bezetting van de Golan.

Bronnen:
Sana – http://www.sana.sy/eng/22/2011/03/25/338486.htmhttp://www.sana.sy/eng/21/2011/04/10/341029.htm
 

take down
the paywall
steun ons nu!