De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israelier gedood op Westoever/Commentaar op NOS berichtgeving

Israelier gedood op Westoever/Commentaar op NOS berichtgeving

zaterdag 12 oktober 2013 05:29
Spread the love

  AAN DE  REDACTIE VAN NOSUW BERICHTGEVING DD 11 OCTOBER 2013 : ”ISRAELIER GEDOOD OP WESTOEVER” ZIE OOK http://www.astridessed.nl/israelier-gedood-op-westoevercommentaar-op-nos-berichtgeving/ Geachte Redactie Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:In uw berichtgeving dd 11october, getiteld ”Israelier gedood op Westoever” [zie uwberichtgeving onder P/S] vermeldt u, dat op de Westelijke Jordaanoever een Israelierdoor Palestijnse aanvallers om het leven is gebracht.Na gedetailleerde informatie te hebben gegeven over de aard van de aanval en de statusvan de betreffende Israelier [reservist, kolonel die dienst gedaan heeft bij de elite troepentijdens Israelische militaire acties in Gaza, als kolonist gevestigd in de westelijke Jordaanoever] eindigt u uw berichtgeving met een verwijzing naar recent geweld van kolonisten in de WestelijkeJordaanoever  [in brand steken van auto’s ende bekladding van een Moskee] UW BERICHTGEVINGWAARDERING Allereerst een woord van waardering.Waarschijnlijk bent u ervan op de hoogte, dat ik u al sinds enkele jaren op uw eenzijdige Midden Oosten berichtgeving bekritiseer, aangezien u  in het verleden vaak [en dat ten koste van dePalestijnen] bij uw Midden Oosten berichtgeving niet het journalistieke principe  hoor en wederhoortoepaste of slechts ”Palestijns” geweld vermeldde, zonder daaraan voorafgaand recent plaatsgevonden Israelisch geweld te noemen, waardoor een en ander in een evenwichtiger perspectief zou komen te staan.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!