De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israel wil weer bouwen op Westoever/NOS teletekstredactie, vermeld de illegaliteit van de nederzettingen!

Israel wil weer bouwen op Westoever/NOS teletekstredactie, vermeld de illegaliteit van de nederzettingen!

dinsdag 12 januari 2021 07:34
Spread the love
ISRAEL WIL WEER BOUWEN OP WESTOEVER/NOS TELETEKSTREDACTIE,
VERMELD DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN!
ZIE OOK

AAN

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp

Uw berichtgeving dd 11 januari 2021

”Israel wil weer bouwen op Westoever”

Opmerking:

NOS gaat weer in de fout!

Geachte Redactie,

Alsnog de Beste Wensen voor 2021

Met hopelijk de aftocht van COVIC-19!

Helaas echter bent u het Nieuwe Jaar niet goed begonnen, wat

uw Midden-Oostenberichtgeving betreft

Zoals hierboven vermeld:

Weer bent u, voor de zoveelste keer, met uw Midden-Oosten

berichtgeving op essentiele punten de fout ingegaan.

Dat dat niet de eerste, maar hopelijk WEL de laatste keer is, getuige mijn eerdere, uitgebreide, correspondentie met u.

Zie onder noot 1

Het is, dat het literair geen interessant onderwerp is [behalve dan

uw opvallende, kortzichtige koppigheid], anders had ik er een boek over kunnen schrijven!

Maar nu even alle Gekheid op een Stokje!

Mijn kritiek betreft uw teletekstbericht dd 11 januari, getiteld:

”Israel wil weer bouwen op Westoever”

Zie direct onder P/S

Ik licht enkele passages uit uw berichtgeving:

Uw eerste alinea

”Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven voor de bouw van

800 nieuwe woningen in het gebied.”
Uw derde alinea:
”Biden geldt als tegenstander van de nederzettingenpolitiek,
in tegenstelling tot Donald Trump.”
VERVOLGENS
”Als vice president had hij er conflicten over met Netanyahu.”
TENSLOTTE
”De Palestijnen denken, dat Israel snel wil handelen, nu Trump nog
president is.”
Ik begin bij het laatste citaat, met een mager compliment aan uw adres, maar nochthans een compliment
U schrijft
””De Palestijnen denken, dat Israel snel wil handelen, nu Trump nog
president is.”
Niet alleen denk ik, dat deze Palestijnse observatie op zich juist is
[dat was ook mijn gedachte], maar waardeer ik het, dat u nu eens
eindelijk in uw berichtgeving aandacht schenkt aan de Palestijnse kant van
het Verhaal,, opvattingen aan Palestijnse kant, waarnemingen aan Palestijnse kant.
Zowaar een stap in de goede richting, waarvoor ik [al is het onbescheiden] ook
mijzelf een compliment maak, want ik denk, dat het o.a. aan mijn inzet en die van vele anderen, die u keer op keer op de Palestijnse kant en standpunten hebben gewezen, te danken is, dat u eindelijk [zo nu en dan] de Palestijnse
kant in uw berichtgeving laat meespelen.
Dat is dus een Pluspunt.
Maar daar stopt mijn waardering.
NEDERZETTINGEN
Wat ik u in deze berichtgeving het meest aanreken is het feit,
dat u wederom de destructieve positie van de nederzettingen negeert.
Zo schrijft u immers:
””Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven voor de bouw van
800 nieuwe woningen in het gebied.”
Geachte dames en heren van de redactie, hiermee doet u, alsof het om
de bouw van normale woonhuizen gaat, hetgeen, voor de zoveelste keer,
NIET het geval is.
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
De sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gebouwde
nederzettingen, zijn in strijd met het Internationaal Recht!
Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van
1907! [2]
Behalve uiteraard Israel en nu ook de VS [daarover zometeen meer]  [3] een algemeen
erkend internationaalrechtelijk principe, ook door de EU, die
de illegaliteit van de nederzettingen keer op keer heeft bekrachtigd. [4]
Maar laat ik het, naast internationaalrechtelijke bepalingen, in
gewone mensentaal zeggen.
Die nederzettingen zijn aan de Palestijnen ontstolen gebied.
Want in bezet Palestijns gebied wordt dagelijks land onteigend,
de bewoners eraf gegooid ten behoeve van kolonisten uit Israel,
die er niet alleen wonen, maar ook niet zelden de plaatselijke bezette
bevolking terroriseren, vaak ook nog eens gesteund door het Israelische leger, zoals u in de berichtgeving van de Israelische mensenrechtenorganisatie
Btselem kunt lezen! [5]
Ordinaire landdiefstal en terreur dus!
Het wordt dan ook hoog tijd, dat u stopt met het betitelen van nederzettingen
met ”woningen” en doet alsof het om een  uitbreiding van een normale woonwijk gaat
Noem het kind nu eens eindelijk bij de naam en vermeld, dat die nederzettingen
illegaal zijn, in strijd met het Internationaal Recht!
Ik heb u gezaghebbende bronnen overlegd [zie noot 2] anderen hebben dat ten
overvloede gedaan en sowieso hoort u dit als nieuwsredactie te weten!
TENSLOTTE NOG DIT
In uw derde alinea schrijft u
””Biden geldt als tegenstander van de nederzettingenpolitiek,
in tegenstelling tot Donald Trump.”
Zo’n zinnetje volstaat niet.
U behoort aan te geven, dat onder president Trump, de VS de nederzettingen
legaliseerde [6], omdat het voor de lezer, die niet op de hoogte is, anders
volledig onduidelijk blijkt, dat het Amerikaanse beleid ten opzichte
van die nederzettingen drastisch is veranderd.
En als laatste opmerking wil ik vermelden, dat u dient aan te geven, wanneer
Biden vice president geweest is, namelijk onder Trump’s voorganger, president
Obama. [7]
EPILOOG
Dat was het weer, Geachte Redactie
Opnieuw heb ik u de oren gewassen over uw tekortschietende en onvolledige
berichtgeving.
Ernstig tekortschietend zelfs, want cruciaal is, dat u vermeldt, dat de
Palestijnse gebieden bezet zijn [dat hebt u dan wel weer gedaan] en
dat de nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht.
Ik reken erop, dat u bij een volgende berichtgeving, wellicht voor u
voor het eerst, melding maakt van het illegale karakter van die
nederzettingen in bezet Palestijns gebied.
Anders vindt u mij weer op uw Pad.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
P/S
P/S
NOS TELETEKST
ISRAEL WIL WEER BOUWEN OP WESTOEVER
De nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever mogen van
de Israelische regering opnieuw verder groeien.
Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven voor de bouw van
800 nieuwe woningen in het gebied.
De bouwplannen voor bezet Palestijns gebied komen op
een gevoelig moment, kort voor het aantreden van Joe Biden
als nieuwe president van de VS.
 Biden geldt als tegenstander van de nederzettingenpolitiek,
in tegenstelling tot Donald Trump.
Als vice president had hij er conflicten over met Netanyahu.
De Palestijnen denken, dat Israel snel wil handelen, nu Trump nog
president is.
EINDE TELETEKSTBERICHT
ISRAEL WIL WEER BOUWEN OP WESTOEVER
ORIGINELE TEKST TELETEKST
De nederzettingen op de Westelijke  
 Jordaanoever mogen van de Israëlische 
 regering opnieuw verder groeien.Premier
 Netanyahu heeft opdracht gegeven voor 
 de bouw van 800 nieuwe woningen in het 
 gebied.                
                    
 De bouwplannen voor bezet Palestijns  
 gebied komen op een gevoelig moment,  
 kort voor het aantreden van Joe Biden 
 als nieuwe president van de VS.    
                    
 Biden geldt als tegenstander van de  
 nederzettingenpolitiek,in tegenstelling
 tot Donald Trump.Als vicepresident had 
 hij er conflicten over met Netanyahu.De
 Palestijnen denken dat Israël snel wil 
 handelen nu Trump nog president is.
EINDE TEKST TELETEKST
NOTEN
[1]
COMMENTAREN [ER ZIJN ER NOG VEEL MEER, HIER NIET VERMELD] OP NOS BERICHTGEVING BETREFFENDE HET MIDDEN=OOSTENCONFLICT
NETANYAHU FLUIT BOUWMINISTER TERUG/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED
15 NOVEMBER 2013
MILITAIR ISRAEL GEDOOD OP WESTOEVER/NOS TELETEKSREDACTIE VERGEET VOOR HET GEMAK ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED
12 MEI 2020
HERSENBLOEDING OUD PREMIER VAN AGT/NOS DOET AAN PRO ISRAELISCHE GESCHIEDVERVALSING
ASTRID ESSED
5 JUNI 2019
ZIE ANDERE KRITISCHE [EN EEN ENKELE WAARDERENDE] COMMENTAREN AAN NOS TELETEKSTREDACTIE EN NOS INTERNET
[2]
The establishment of the settlements contravenes international humanitarian law (IHL), which states that an occupying power may not relocate its own citizens to the occupied territory or make permanent changes to that territory, unless these are needed for imperative military needs, in the narrow sense of the term, or undertaken for the benefit of the local population.

Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

”De Staat, die een gebied bezet heeft, mag zich slechts beschouwen als beheerder en vruchtgebruiker der openbare gebouwen, onroerende eigendommen, bosschen en landbouwondernemingen, welke aan den vijandelijken Staat behooren en zich in de bezette landstreek bevinden. Hij moet het grondkapitaal dier eigendommen in zijn geheel laten en die overeenkomstig de regelen van het vruchtgebruik beheeren.”
 ARTIKEL 55, HAAGS VERDRAG 1907
IN HET ENGELS
Art. 55.
The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct.
CONVENTION RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR
ON LAND AND ITS ANNEX: REGULATIONS CONCERNING
THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND
THE HAGUE
18 OC TOBER 1907
[3]
NOS
VS ZIET ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN NIET LANGER ALS
ILLEGAAL
18 NOVEMBER 2019

De Verenigde Staten beschouwen Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet langer als strijdig met het internationaal recht. Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft de koerswijziging bekendgemaakt.

De stap volgt in een reeks pro-Israëlische beslissingen van de regering van president Trump. Eerder besloot de Amerikaanse president om Jeruzalem te erkennen als de ongedeelde hoofdstad van Israël en de Amerikaanse ambassade erheen te verplaatsen. Daarna heeft hij de financiële steun aan de Palestijnen stopgezet. In maart erkende de president de annexatie van de Golanhoogten, die Israël in 1967 veroverde op Syrië.

Hindernis

De Israëlische premier Netanyahu spreekt zijn waardering uit voor de Amerikaanse stap. Hij noemt het “een belangrijke maatregel die een historische fout corrigeert”. Israël blijft bereid tot vredesonderhandelingen met de Palestijnen, maar zal blijven afwijzen dat sprake is van illegale nederzettingen, aldus Netanyahu.

De Palestijnse president Abbas zegt in reactie dat de VS zijn geloofwaardigheid om een rol te spelen in het vredesproces heeft verloren.

Ook de Palestijnse politica Hanan Ashrawi veroordeelt de Amerikaanse koerswijziging. Volgens haar is het “een nieuwe klap voor het internationale recht, gerechtigheid en vrede”.

De Europese Unie en de meerderheid van de internationale gemeenschap achten de nederzettingen volgens internationaal recht illegaal. En dat blijft zo, liet EU-buitenlandchef Mogherini weten in een verklaring.

Vorige week oordeelde het Europees Hof voor Justitie nog dat levensmiddelen uit Israëlische nederzettingen niet langer het label ‘made in Israel’ mogen dragen.

Tweestatenoplossing

De EU ziet de Israëlische nederzettingen net als internationale organisaties als de Verenigde Naties als een grote hindernis voor een oplossing van het conflict met de Palestijnen. Zij beschouwen de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem als essentiële onderdelen van een toekomstige Palestijnse staat.

In de verklaring roept Mogherini Israël op om te stoppen met de uitbreiding van nederzettingen.

In 2016 nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan waarin van Israël wordt geëist dat het stopt met bouwen in nederzettingen, “een flagrante schending” van het internationaal recht. De VS, onder president Obama, koos toen voor een koerswijziging en blokkeerde de resolutie niet maar onthield zich van stemming. De Amerikaanse VN-ambassadeur van destijds zei dat de nederzettingen een tweestatenoplossing in de weg staan.

Israël bezette de gebieden in 1967. Sindsdien groeide het aantal Israëlische kolonisten er tot meer dan 600.000.

EINDE BERICHT
[4]
”De Europese Unie liet weten vast te houden aan het standpunt dat nederzettingen illegaal zijn en schadelijk voor het vredesproces.
NOORD HOLLANDS DAGBLAD
VEEL KRITIEK OP NEDERZETTINGENBESLUIT
VS
19 NOVEMBER 2019

Veel kritiek op nederzettingenbesluit VS

ANP Producties

19/11/2019 om 14:59

WASHINGTON

Het besluit van de Amerikaanse regering om Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet meer als illegaal te beschouwen, heeft geleid tot internationale kritiek. De Palestijnse Autoriteit wil de kwestie voorleggen aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) zei maandag dat nederzettingen in bezette gebieden “niet per se strijdig zijn met internationale wetgeving”. Dat is volgens hem vooral een kwestie voor Israëlische rechtbanken. Pompeo wil Israël en de Palestijnen zo meer ruimte geven om te onderhandelen over de status van dergelijke gebieden.

Het besluit leidde tot verheugde reacties in Israël, maar Pompeo kreeg vanuit de internationale gemeenschap weinig bijval. Rusland stelde dinsdag dat het besluit de spanningen tussen Israël en de Palestijnen verder zal doen oplopen. De Arabische Liga sprak over een “zeer negatieve ontwikkeling”. De Europese Unie liet weten vast te houden aan het standpunt dat nederzettingen illegaal zijn en schadelijk voor het vredesproces.

EINDE BERICHT
[5]
STATE BACKED SETTLER VIOLENCE
[6]
ZIE NOOT 3
[7]
”Bij de presidentsverkiezingen op 4 november 2008 werd Biden tot vicepresident gekozen”
WIKIPEDIA
JOE BIDEN/VICE PRESIDENT (2009-2017)
ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
JOE BIDEN
EINDE NOTENAPPARAAT
Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!