De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israël voert terreurbombardementen uit op Gaza

woensdag 16 juli 2014 12:13
Spread the love

Gaza is een concentratiekamp waar de wrede Joodse staat, onder mensonterende omstandigheden, een zwakker volk dat ze beschouwen als minderwaardig, gevangen houdt.

Met deze nieuwe (juli 2014), wrede agressieoorlog en 1400 terreurbombardementen heeft de Joodse staat al 200 “echte minderwaardige mensen uitgeschakeld” en meer dan 1300 gewond.

Israël noemt de inheemse bevolking van Palestina “terroristen”. Nochtans zijn het de eigenaars van het land, de huizen en de grond en de geterroriseerde slachtoffers van diefstal met wreed geweld.

Israël is een land dat minstens sinds einde 1967 het internationale recht schendt met de onwettelijke bezetting van de westelijke Jordaan oever en Oost Jeruzalem. Een land dat aan “Lebensraum” uitbreiding doet door “Anschluss” van gebieden die ze bezien als bewoond door zwakkere, minderwaardige mensen. Een land dat sinds 1967 het land van een ander zwakker volk onwettelijk bezet, is dus een onwettelijke staat.

En toch wordt het zwaar gefinancierd en monsterachtig bewapend door de wrede V.S. en de Europese Unie tot het 5de machtigste leger van de wereld.

Ik beschuldig de bondgenoten van Israel de V.S. en de Europese Unie van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden.

De resolutie 194 van de Veiligheidsraad  van de VN van 11 december 1948 geeft de Palestijnse vluchtelingen recht op terugkeer naar hun huizen en land wat nog steeds door Israël niet wordt toegelaten.

Al op 18 juli 1948 schreef premier David Ben-gurion in zijn dagboek “we moeten ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat zij, de Palestijnen, nooit meer terugkomen.” (1)

De resolutie 242 (22nov.1967) verplicht Israël om zich terug te trekken uit de bezette gebieden ingepalmd in de oorlog van juni 1967.

De resolutie 252 (14  juli 1968) van de Veiligheidsraad van de VN verklaart de annexatie van Oost Jeruzalem onwettelijk.

De resolutie 338 van 22 okt. 1973 bevestigt resolutie 242.

De  resolutie 3246 van de Algemene vergadering van de VN van 29 nov. 1974 herbevestigt het recht op gewapend verzet, bevestigt de legitimiteit van de strijd van volkeren voor de bevrijding van gewelddadige, koloniale overheersing en onderdrukking.

Waarom verzwijgen de “vrije” westerse media en de Europese politieke leiders deze onwettelijkheid van de Joodse staat?

Waarom laten de wrede wereldoverheerser en de laffe Europese Unie Israel nederzettingen blijven uitbreiden in de onwettelijk bezette gebieden?

De grote, wrede wereldoverheersers  sinds eeuwen zijn V.S. en koloniaal Europa(V.K., Frankrijk, NAVO…)

Het verschil tussen  Joegoslavië / Servië, Irak, Libië, Syrië en de gruwelen van Israël en de V.S. is dat de wrede wereldoverheerser en zijn bondgenoot de macht hebben om de slachtoffers van de gewelddadige onderdrukking en de terreurbombardementen als “echte minderwaardige mensen / terroristen” te bestempelen.

Mensen bestempelen als “terroristen”  is het aanhangen van een Nazi-achtige ideologie, is het stigmatiseren en demoniseren van een bevolkingsgroep als ” echte minderwaardige mensen” omdat ze zwak zijn en in de weg staan.

De Joodse staat, nu als machtige partij, behandelt een ander zwakker volk als “echte minderwaardige mensen”.

Het zijn de genocidaire wereldoverheersers, koloniaal Europa (sinds 500 jaar) en de imperialistische V.S. (sinds 170 jaar) die de wereld terroriseren, agressieoorlogen en terreurbombardementen voeren voor overheersing en uitbuiting van de rijkdom, grondstoffen en olie van zwakkere landen.

De wereldoverheersers hebben afschuwelijke barbaarse daden gepleegd en toch blijven ze nog steeds ongestraft.

We leven in een gespleten wereld waar de machtige wereldoverheersers de meest wrede geweldenaars zijn en nog steeds boven de wet staan.

Israël gesticht door terroristische aanslagen, etnische zuivering en massamoorden

Terroristische aanslagen

Op 14 mei 1948 heeft David Ben-Gurion namens het Joods Agentschap de staat Israel uitgeroepen.

Daarvoor pleegde Israël al terroristische aanslagen, in juni 1946 hebben de zionistische milities 8 bruggen van spoorwegen en autoverkeer opgeblazen.

Op 22 juli 1946 heeft de terroristische Zionistische militie Irgun, verkleed als Arabieren een bomaanslag op het Koning David Hotel in Al-Quds (Jeruzalem) gepleegd tegen het Britse bestuur van het mandaatgebied Palestina. In totaal kwamen 91 personen om het leven waarvan 41 Arabieren, 28 Britten,17 Joden, 2 Armeniërs,1 Rus,1 Griek ,1 Egyptenaar en 46 personen raakten gewond.

De uitvoering van de terroristische aanslag was bevolen door de leider Menachem Begin die 31 jaar later premier van Israel werd en ook de Nobelprijs voor de vrede gekregen heeft.

Ze hebben ook bommen in groenten karren verstopt die ze lieten ontploffen op Arabische markten.

De andere terroristische organisatie was Sterngroep, waarvan een van de leiders Yitzhak Shamir later ook premier van Israël geworden is. Deze terroristische organisatie heeft in september 1948 de Zweedse diplomaat graaf  Folke Bernadotte, die door de VN als bemiddelaar en vredestichter naar Al-Quds  (Jeruzalem) was gezonden, vermoord. In dezelfde auto zat ook de Franse VN waarnemer Colonel André Serot, die eveneens werd vermoord.

Als vicepresident van het Zweedse Rode Kruis heeft Folke Bernadotte in1945 bij de wapenstilstand tussen Duitsland en de bondgenoten onderhandeld. Hij heeft onderhandeld voor gevangenen uitwisseling en ook veel reddingsoperaties georganiseerd, bekend als de “witte bussen operaties” om Scandinavische gevangenen te bevrijden uit concentratiekampen.  Hij heeft ook 10.000  vrouwen, sommige uit Frankrijk en Polen bevrijd. Uiteindelijk heeft hij ongeveer 31000 gevangenen uit concentratiekampen bevrijd waaronder 10.000 Joden.

Hij werd vermoord omdat zijn onpartijdige, rechtvaardige voorstellen door de Israëlische Joden werden gezien als een bedreiging voor de stichting van een Joodse staat.

Eerder in 1944 had deze groep ook Lord Moyne vermoord, de Britse minister van Landbouw, Voorzitter van het House of Lords, Minister van staat, een afgevaardigde van de Britse regering in Cairo.

De moord op Lord Moyne was bedoeld als boodschap van radicale, zionistische Joden die het Britse juk in de regio wilden afwerpen en een Joodse staat wilden stichten. De Joden vonden dat Lord Moyne het Zionistische ideaal tegenwerkte.

 

Etnische zuivering

De Joodse staat is sinds 67 jaar bezig met het oplossen van het “Palestijnse probleem”

In zijn dagboek schrijft Ben-gurion op 11 mei 1948 “Het zuiveren van Palestina blijft het belangrijkste doel van het plan-Dalet” (2)

Het plan-Dalet: “Deze operaties kunnen op de volgende wijze uitgevoerd: hetzij door dorpen te verwoesten(door ze in brand te steken of op te blazen en dan mijnen te leggen tussen het puin)…eerst het dorp omsingelen, dan alle huizen uitkammen. Bij bewapend verzet dat vernietigen en de bevolking het land uitzetten”. Intimidatie op grote schaal, dorpen en bevolkingscentra belegeren en bombarderen, huizen, landerijen en goederen in brand steken, plaatsing van landmijnen tussen de puinhoop om te voorkomen dat de inwoners zouden terugkeren”.

De systematische uitvoering ervan is een duidelijk voorbeeld van een etnische zuivering.

Deze misdaden tegen de menselijkheid blijven ongestraft wat naast het trauma ook een diepe frustratie teweeg brengt bij de Palestijnen .

De Palestijnen hebben deze massamoorden benoemd als ‘Nakba'(catastrofe), en dit als tegengewicht voor het morele gewicht van de joodse Holocaust of Shoa.

Al in december 1947, dadelijk nadat de VN-resolutie over de verdeling van Palestina was aangenomen, begonnen Joodse milities met aanvallen op Palestijnse dorpen.

Maanden voordat de Arabische legers Palestina binnentrokken en terwijl de Britten nog steeds verantwoordelijk waren voor orde en rust, zijn de Joodse strijdkrachten er al in geslaagd een kwart miljoen Palestijnen met geweld en op een bloedige wijze uit hun dorpen en stadjes te verdrijven.

Op 9 april 1948, dus enkele dagen voordat Israël als staat werd uitgeroepen, zijn de terroristische organisaties Irgun en Sterngroep het dorp Deir Yassin van 600 inwoners binnengevallen. Honderden mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord. Een aantal werden gevangengenomen en later door de straten van Jeruzalem gesleept en vervolgens ook omgebracht.

Nog altijd leeft het drama van Deir Yassin in de collectieve herinneringen van de Palestijnen.

Toen de Palestijnen deze massamoord te weten kwamen, werden ze aangegrepen door een panische angst en zijn ze in massa op de vlucht geslagen.

Deze etnische zuivering was op voorhand beraamd, meedogenloos uitgevoerd en nadien stelselmatig ontkend.

De uitdrijving van de inheemse bevolking paste in de zionistische ideologie dat het omwille van de creatie van een joodse Staat noodzakelijk was Palestina zoveel mogelijk van Arabieren te ontdoen.

Tienduizenden Palestijnen werden afgeslacht.

Ongeveer 531 Palestijnse dorpen en elf stadswijken werden tussen december 1947 en februari 1949 door Joodse strijdersgroepen en vervolgens door het Israëlische leger ontvolkt en verwoest. Israel heeft deze terroristische misdrijven en etnische zuiveringen proberen uit te wissen door de dorpen na de vernieling te laten verdwijnen door er bossen en natuurparken overheen aan te planten of  door ze te bedelven onder vakantieoorden of gebouwencomplexen zoals de Universiteit van Tel Aviv of het Kfar Shaul ziekenhuis in West Jeruzalem.

De Arabische gemeenschap is onder terreur op de vlucht gedreven door een meedogenloos Israëlisch leger dat zich te buiten ging aan wreedheden en moordpartijen.

Uiteindelijk zijn ongeveer 750.000 Palestijnen gevlucht of verdreven door de Joden. In de agressieoorlog van 1967 waar Israel nog de westelijke Jordaanoever geannexeerd heeft op Jordanië zijn nog  honderdduizenden vluchtelingen bijgekomen.

Etnische zuivering is een misdrijf tegen de menselijkheid en de daders zouden als misdadigers berecht moeten worden door een internationale rechtbank.

In 1950 heeft Israël de “Absentees property law (APL)”, de wet van de afwezige eigenaars, toegepast. Op basis van deze wet zijn omvangrijke onteigeningen uitgevoerd van land dat toebehoorde aan de Palestijnen die verdreven werden. Na afloop van de oorlogen heeft Israël  ongeveer 4000 hectare land van vluchtelingen in beslag genomen.

Tussen 1948 en 1974 werd het gemiddelde areaal aan bouwland voor een Palestijn tot minder dan een kwart gereduceerd.

Het doel van deze operatie is zo veel mogelijk land verwerven ten behoeve van de terugkomende Joden van overal in de wereld.

De Israëlische dienst Mossad heeft ook misleidende operaties uitgevoerd in Arabische landen  om de daar wonende Joden angst aan te jagen en hen zo te bewegen om naar Israël te vertrekken.

 

Boycot Israël, koop geen vruchten van bezetting, apartheid en moord

Ik vind dat mensen van goede wil die het respecteren van het internationale recht en de mensenrechten voor de zwakkeren steunen,  Israël economisch zouden moeten boycotten.

Er kleeft bloed aan de vruchten en groenten van de merken Jaffa, Carmel, Sabra, Ttivall en  Agrexco en aan het frisdrankbedrijf Soda-club die we soms in onze supermarkten kunnen terugvinden.

Er zijn ook buitenlandse bedrijven die Israël helpen met de onwettelijke bezetting en dus mee profiteren van deze bezetting, zoals het Amerikaanse Caterpillar (bouw van de muur), de Nederlandse bedrijven: bank ABN AMRO en Riwal (mobiele hijskranen verhuurd voor het bouwen van de muur), de wapenhandelaars STORK (onderdelen Apache helikopters en DSM (bepantsering van pantservoertuigen), UNILEVER, het  Franse bedrijf VEOLIA,  het Ierse CRH (cement roadstone holding)…

The ‘Clean Break’ Doctrine: A Modern-Day Sykes-Picot Waging War and Havoc in the Middle East

1. Dries Van Agt “Een schreeuw om recht”

2. idem blz 98

Ilan Pappe “De etnische zuivering van Palestina”

Jimmy Carter  “Palestina. Peace not apartheid”

Michel Collon “Israel, parlons-en!”

Virginia Tilley “the one-state solution: Abreakthrough for peace in the israeli-palestinian deadlock”

https://www.emunah.nl/studiecentrum/essentials/what-is-the-Jewish-belief-about-Moshiach.html

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!