”Israel sluit grens met Gaza na raketaanvallen”/Brief aan NRC

”Israel sluit grens met Gaza na raketaanvallen”/Brief aan NRC

woensdag 5 november 2014 07:50

”ISRAEL SLUIT GRENS MET GAZA NA RAKETAANVALLEN”/BRIEF AAN NRC

ZIE

http://www.astridessed.nl/israel-sluit-grens-met-gaza-na-raketaanvallenbrief-aan-nrc/

AAN DE REDACTIE VAN NRCTAV UW BERICHTGEVING DD 2 NOVEMBER 2014”ISRAEL SLUIT GRENS MET GAZA NA RAKETAANVALLEN”
Geachte Redactie,
In uw berichtgeving dd 2 november, ”Israel sluit grens met Gaza na raketaanvallen” [1] vermeldt u, dat Israel de grensovergangenmet Gaza heeft gesloten [u schrijft ”dichtgegooid’] nadat afgelopenweekend raketten op Israel waren afgeschoten.
Na vermeld te hebben, dat niemand gewond raakte en datdit volgens het Israelische leger de tweede keer was na het sluiten van het bestand ”in een offensief”, eindigt u uw berichtgeving met devermelding, dat Egypte middels het wegbulldozeren van\huizen aan de grens met Gaza een bufferzone aan het creeerenis, waarmee ”de smokkel van wapens en strijders”, wordttegengegaan.
Een dergelijke berichtgeving, zonder verklarende, aanvullendeen toelichtende informatie, is tendentieus, incompleet en misleidend.
GAZA BLOKKADE/UITHONGERING BURGERBEVOLKING
Ten eerste:U vermeldt, dat het dichtgooien van de grensovergangen van Gaza,de Gazastrook nog verder ”isoleert” [2]Dat is misleidend, want die isolatie is niet nieuw, maar sinds2007 het geval, toen de blokkade van Gaza een aanvang nam. (3)Erger vind ik, dat u het ´´dichtgooien´´ van die grensovergangen noemt,alsof het een legitieme maatregel zou zijn.Niets is minder waar.De sinds 2007 bestaande blokkade van Gaza heeft een ernstighumanitair impact op de Gazaanse burgerbevolking gehad.Er zijn voedseltekorten ontstaan, gebrek aan drinkbaar wateren electriciteit. ¨(4)Ook nam de werkloosheid hand over hand toe,omdat Palestijnen niet meer in de gelegenheid waren, in Israelte werken.Soms werd die blokkade wel wat  versoepeld, maar dat was/is volledigafhankelijk van Israel.Dergelijke methoden, waarbij in feite een burgerbevolking wordtgeterroriseerd, zijn misdaden en als ´´collectieve straf´´ verboden.¨(5)De misdadigheid van het sluiten van die grensovergangen  had in uw berichtgeving moeten terugkomen.

RAKETAANVALLEN, ”EEN OFFENSIEF”

EN BESTAND.

Ook deugt uw berichtgeving in alinea twee niet.

Ik citeer

”De krijgsmacht zei dat twee projectielen werden afgevuurd. Deze landden in het open veld. Niemand raakte gewond. Het zou de tweede keer zijn dat er raketten vanuit Gaza op Israël zijn geschoten sinds een offensief deze zomer eindigde in een wapenstilstand, aldus het leger.”

Het feit, dat Palestijnse raketaanvallen in de meeste gevallen geen

slachtoffers maken, had u moeten vermelden, omdat dat het grote

verschil in menselijke[burger] slachtoffers laat zien.

Belangrijker echter vind ik, dat u praat over ”een offensief”

deze zomer zonder Protective Edge bij de naam te noemen,

waarbij  in een maand 2137 Palestijnse doden, van wie 70 procent

burger, zijn gevallen. [6]

Tijdens dit offensief heeft Israel zich schuldig gemaakt

aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden

als beschietingen van scholen, ziekenhuizen, het

beschieten van medisch personeel en grootscheepse 

huizenvernietiging. [7]

Door te blijven steken in de vage term ”een offensief”

vergoeilijkt u impliciet het bloedige karakter van Protective Edge.

Dit is misleidend en tendentieus.

BESTAND

In uw berichtgeving laat u uw bron, het Israelische leger,

melding maken van een feitelijke Palestijnse schending van het bestand.

Daarbij blijft buiten beeld, dat Israel tijdens ”Protective Edge”

zeker in twee gevallen het bestand geschonden heeft [8]

Van u als nieuwsmedium mag verwacht worden, dat u daarvan

melding maakt, vooral ook omdat die Israelische bestandsschendingen

hebben geleid heeft tot  burgerslachtoffers,

waarbij dus sprake was van oorlogsmisdaden. [9]

Dat is bij deze genoemde raketaanvallen niet het geval

geweest.

Dit is geen goedpraten van Palestijnse niet op het Israelische

leger gerichte raketaanvallen [10], waarbij soms eveneens

burgerslachtoffers vallen, wel een constatering van het feit,

dat dat meestal niet zo is, zoals in ook in deze berichtgeving.

BEZETTING/STRIJD TUSSEN ONDERDRUKKER EN

ONDERDRUKTE

Wat u bij iedere berichtgeving suggereert, is dat er

sprake is van een strijd tussen twee min of meer gelijke

partijen, waarbij het adagium ”waar twee kijven

hebben beiden schuld” opgaat, terwijl hier sprake

is van een 47 jarige

Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, ook Gaza [11]

Hierbij is  iedere tegen het Israelische leger gerichte Palestijnse

militaire actie gelegitimeerd is als de strijd tegen het bezettingsleger. [12]

Dat dient u in uw berichtgeving duidelijk naar voren te brengen,

ook als verklaring voor de Palestijnse raketaanvallen op Israel.

EPILOOG

Bij een goede en evenwichtige berichtgeving is niet

alleen sprake van hoor en wederhoor, maar ook van

vermelding van alle relevante feiten, middels afgewogen

achtergrondinformatie.

Op zijn minst mag in het Midden-Oostenconflict

dan ook vermeld worden, dat Israel de bezettende macht is,

dat Gaza nog steeds bezet gebied is, dat Israel de ene na

de andere bloedige militaire operatie in Gaza lanceert 

en  ja ook, dat de nederzettingen in de bezette Westbank en Oost-Jeruzalem

illegaal zijn volgens het Internationaal Recht. [13]

Aan deze feiten schort het nogal eens in uw berichtgeving.

Neemt u dat mee, met mijn kritiek op deze specifieke

berichtgeving, als u de naam van kwaliteitskrant tenminste 

wilt blijven behouden.

Van harte beterschap toegewenst.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

[1]
NRCISRAEL SLUIT GRENS MET GAZA NA RAKETAANVALLEN2 NOVEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/02/israel-sluit-grens-met-gaza-na-raketaanvallen/

[2]
”Het besluit isoleert de Gazastrook nog verder.”
NRCISRAEL SLUIT GRENS MET GAZA NA RAKETAANVALLEN2 NOVEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/02/israel-sluit-grens-met-gaza-na-raketaanvallen/

(3)

BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
http://www.btselem.org/gaza_strip/siege

(4)
BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
http://www.btselem.org/gaza_strip/siege

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
UITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19
[5]
VERBOD OP COLLECTIEVE STRAFARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40

[6]

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[7]

 HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: WIDESPREAD IMPACT OF POWERPLANT ATTACK10 AUGUST 2014 http://www.hrw.org/news/2014/08/10/gaza-widespread-impact-power-plant-attack
BTSELEM.ORG
GAZA STRIPHOSTILITIES IN GAZA AND SOUTHERN ISRAEL-”PROTECTIVE EDGE”, JULY 2014http://www.btselem.org/gaza_strip/gaza_201407_operation
INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-israel-palestine-maio.htm
HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive
AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-

”De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.”

 
AMNESTY INTERNATIONALUJRGENT ACTIONDOCTORS, P;ATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK4 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/021/2014/en/e0370faf-2d9b-4cda-9353-e862cc7af87e/mde150212014en.pdf

[8]

NIEUWSBLAD.BEISRAEL SCHENDT BESTAND VRIJWEL METEEN4 AUGUSTUS 2014
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140804_01203429

DE REDACTIE.BEISRAEL SCHIET EIGEN BESTAND AAN FLARDEN30 JULI 2014
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2047343

[9]

” 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

IN ARMED CONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[10]

In het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht zijn alle aanvallen

op het leger of militaire doelen toegestaan.

Aanvallen op burgers zijn verboden.

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

IN ARMED CONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[11]

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.” AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.” HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

[12]

Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”

 UN GA RESOLUTION 3246 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

[13]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITOR
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor
TELEGRAAFISRAEL GAAT WONINGEN BOUWEN IN OOST-JERUZALEM27 OCTOBER 2014
http://www.telegraaf.nl/buitenland/23251797/__Israel_bouwt_in_Oost-Jeruzalem__.html

OPMERKING BIJ TELEGRAAF BERICHT:Oost-Jeruzalem is bezet Palestijns gebied, dus zijndie ”huizen”, nederzettingen en illegaal volgenshet Internationaal Recht

BERICHT NRC ARTIKEL
Israël sluit grens met Gaza na raketaanvallenPalestinian boy walks past a mural depicting the Dome of the Rock painted on a house which witnesses said was damaged by Israeli shelling during the most recent conflict between Israel and Hamas, in the east of Gaza City

Een Palestijns jongetje in het oosten van Gaza-Stad. De stad werd vrijdag getroffen door raketvuur. Foto Reuters / Suhaib Salem

BUITENLAND 

Israël heeft de grensovergangen met Gaza dichtgegooid nadat afgelopen weekend raketten vanuit het gebied op Israël waren afgeschoten. Dat heeft het leger laten weten, meldt persbureau AP. Alleen leveranciers die noodhulp leveren aan de Gazastrook mogen nog de grens over.

De krijgsmacht zei dat twee projectielen werden afgevuurd. Deze landden in het open veld. Niemand raakte gewond. Het zou de tweede keer zijn dat er raketten vanuit Gaza op Israël zijn geschoten sinds een offensief deze zomer eindigde in een wapenstilstand, aldus het leger.

Het besluit isoleert de Gazastrook nog verder. Afgelopen week dwong de Egyptische krijgsmacht honderden burgers die langs de grens met Gaza woonden hun huizen te verlaten om in de grensstreek een bufferzone in te stellen. Kairo hoopt hiermee de smokkel van wapens en strijders via de grens tegen te gaan.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!