De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Islampartij en haar tegenstanders genieten van de aandacht

Islampartij en haar tegenstanders genieten van de aandacht

zondag 8 april 2018 10:28
Spread the love

Wie voorheen het hevigst tegen een cordon sanitaire rond het Vlaams Blok was, wil vandaag de keizer kiezer bij wet beschermen tegen een niet-traditionele oerconservatieve partij.

Eigenlijk is dé vraag aan alle politieke partijen hoe ze hun ‘inclusief programma’ geloofwaardig willen invullen. Niet hoe potentieel gevaarlijk een minderheid binnen of rond een geloofsgemeenschap dan wel is en hoe je die ‘efficiënt’ kan aanpakken. Ondanks de profileringsdrang lijkt er daarover een consensus mogelijk trouwens. 

Met de gebruikte vijandsbeelden en met negatieve veralgemeningen in de publieke opinie naar aanleiding van de voorstelling van de sjiitische ISLAM-lijsten, wordt vooral het risico op radicalisering versterkt bij de gemeenschap die geviseerd wordt. Zeker bij jongeren op zoek naar een positief zelfbeeld.  Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.

Naar aanleiding van de vragen uit de moslimgemeenschap zelf in dit dossier, lijkt een uitbreiding van de bestaande bescherming van het letterwoord voor een kandidatenlijst van politieke partijen naar maatschappelijke groepen te verkiezen. Dit boven een vals gevoel van bescherming via het verbieden van ondemocratische lijsten om zich kandidaat te stellen. Wie zich misleid voelt door het letterwoord ISLAM als oneigenlijke lijstnaam bij verkiezingen, moet zich hiervan kunnen distantiëren en zich hiertegen via de kieswetgeving kunnen verweren.

Nog dit : Een gemeenteraadslid legt op basis van de Brusselse gemeentewet en het Waalse gemeentedecreet bij de aanvaarding volgende eed af: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.
In het Vlaamse decreet klinkt dit intussen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
In Nederland combineert men dan weer beide formules…

Het staat verder elke politieke partij vrij om al dan niet coalities te sluiten op basis van gemeenschappelijke programmapunten of van onverenigbaarheden met stellingen of personen. Een cordon sanitaire is en blijft enkel aanvaardbaar als defensieve strategie.

 

take down
the paywall
steun ons nu!